Hur mycket lön ska jag ta ut 2021? 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Det är viktigt att ta ut lön från ditt företag om det är din huvudsakliga sysselsättning. En fast inkomst är ett krav för att få ersättning vid exempelvis sjukdom eller föräldraledighet samt ger rätt till offentlig pension i framtiden. Dessutom är det ett krav för att kunna hyra eller låna till en bostad. Hur mycket lön en företagare bör ta ut styrs av flera faktorer. De viktigaste är företagets ekonomi och din totala arbetsinkomst under året. 

Utgå alltid från företagets ekonomi när du bestämmer din lön och kom ihåg att arbetsgivaravgifter alltid tillkommer med 31,42 procent. Varje tusenlapp i lön ger en total kostnad för företaget på 1 314 kronor. Du kan enkelt beräkna vilket löneutrymme som finns i företaget genom att ta intäkterna minus kostnaderna dividerat med 1.3. 

Om utrymme finns är det alltid mest fördelaktigt att ta ut lön så att din sammanlagda inkomst av tjänst, pensioner och andra ersättningar når upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt. Inkomståret 2021 är brytpunkten 537 100 kronor eller 44 800 kronor per månad. 

Om företagets löneutrymme är begränsat och din inkomst blir låg får du en lägre skattesats genom olika avdrag. Lön upp till grundavdraget 20 200 kronor beskattas inte alls och skatten på inkomster upp till 64 300 kronor per år är lägre än 10 procent. Inom skiktet 64 400 kronor till 153 000 kronor är skatten kring 20 procent och därutöver upp till brytpunkten för statlig skatt kring 30 procent. 

Om du är över 65 år ges ett avdrag med 20 procent av arbetsinkomster upp till 100 000 kronor och 5 procent i skiktet mellan 100 000 kronor och 300 000 kronor. 

Här nedan har vi samlat material som du som egenföretagare har nytta av. Läs mer:  

Utlandstraktamenten för 2021 

Viktiga belopp 2021 

Hur mycket aktieutdelning 2021? 

Fyra försäkringar för egenföretagare 

Vad gäller vid representation? 

Hur fungerar vilande aktiebolag? 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte