Högre omsättningsgräns för momsbefrielse 2022 

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Den första juli 2022 trädde en lagändring i kraft som ska förenkla för mindre företag. Lagändringen handlar om hur stor omsättning ett företag får ha utan att vara skyldiga att registrera och deklarera mervärdesskatt. Med andra ord: gränsen för när ett företag blir momspliktigt har ändrats. Omsättningsgränsen för momsbefrielse var tidigare 30 000 kronor per beskattningsår men har nu höjts till 80 000 kronor. 

Vad innebär det för mig? 

Du som driver ett företag som omsätter mindre än 80 000 kronor per år behöver helt enkelt inte betala moms för din försäljning. Så länge du inte överskrider omsättningsgränsen omfattas du automatisk av befrielsen, såvida ditt företag inte är momsregistrerat sedan tidigare. Är ditt företag redan momsregistrerat kan du ändra dina uppgifter på verksamt.se och ta del av befrielsen. 

Det spelar även roll om du de senaste två åren har haft en omsättning över gränsen. Om din omsättning överskridit 80 000 kronor någon gång under två beskattningsår tillbaka omfattas du nämligen inte av befrielsen. Däremot kan du bli momsbefriad från och med 1:a juli även om omsättningen tidigare år överstigit den gamla omsättningsgränsen på 30 000 kronor, men understigit 80 000. 

Grundkriterier för momsbefrielse: 

→ Ditt företag omsätter inte mer än 80 000 kronor innevarande beskattningsår 
→ Företaget har inte omsatt mer än 80 000 kronor de två senaste beskattningsåren 

Är jag alltid befriad? 

Befrielsen täcker inte alla transaktioner. Även om du och ditt företag tar del av befrielsen kan du fortfarande vara skattskyldig vid inköp i företaget. I vissa fall behöver ditt företag redovisa för utgående moms, även kallat omvänd skattskyldighet. Detta är exempelvis vanligt vid inköp av byggtjänster. Du är inte heller momsbefriad när du importerar varor eller köper tjänster från utlandet. Kom också ihåg att du inte får göra avdrag för moms på kostnader om bolaget är momsbefriat. 

Skatteverkets hemsida finns mer information om allt rörande momsbefrielsen. Om du fortfarande känner dig osäker på vad som gäller för just dig och ditt företag är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig! 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte