Varför outsourca arbetet med redovisning?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Går du i tankar om att outsourca arbetet med redovisning? Det finns många fördelar med att ta hjälp av en extern partner. Du får till exempel tillgång till experthjälp i de delar du behöver samtidigt som du kan spara tid. Här går vi igenom flera fördelar med att outsourca hela ekonomifunktionen.

Vad innebär det att outsourca det ekonomiska arbetet?

Att outsourca innebär att man flyttar hela eller delar av ekonomiavdelningen till en extern partner.

Genom att flytta den ekonomiska administrationen till en extern partner får du tillgång till ett team av personer med olika spetskompetens. Du får dessutom tillgång till processer och automatiseringar som gör arbetet effektivt.

Outsourcing av redovisning passar många gånger de kunder som vill lägga stort fokus på att driva sin kärnverksamhet, och samtidigt upprätthålla en effektiv hantering av det ekonomiska arbetet. Genom outsourcing säkrar man de kompetensbehov man har och får rätt resurser för att lösa problemen.

Fördelar med att outsourca redovisning

Det finns mycket att vinna på att outsourca, både ekonomiskt och strukturellt. Här listar vi flera fördelar med att förflytta hela eller delar av ekonomiavdelningen externt.

Kostnadseffektivt

Outsourcing kan vara mer kostnadseffektivt än att upprätthålla en intern ekonomiavdelning. Fördelen är att du betalar endast för tjänsten som utförs och därmed inte behöver ta hänsyn till övriga personalkostnader som personalvård, försäkringar, utrustning och underhåll som annars hade uppstått om du haft en anställd.

En annan viktig faktor när vi pratar om kostnad är att outsourcing tenderar att ge mer för pengarna, då du får tillgång till flera specialister. Med flera personer kommer resurser dessutom alltid finnas tillgängligt oavsett semestertider eller om någon blir sjuk.

Andra kostnadseffektiviseringar som kan göras vid outsourcing är att slippa kostnader för rekrytering av ny personal vilket ofta är en dyr och tidskrävande process.

Mer fokus på kärnverksamheten

En stor fördel med att outsourca är att företaget kan frigöra interna resurser och på så sätt lägga ännu mer fokus på kärnverksamheten. Det här kan vara särskilt fördelaktigt för företag som befinner sig i en expansiv fas där kompetensen för den ekonomiska förvaltningen inte räcker till. Då har de tillgång till experter som säkerställer att ekonomiarbetet blir utfört korrekt samtidigt som de kan utveckla verksamheten och skapa intäkt.

Specialistkompetens inom olika områden

Genom att anlita en redovisningsbyrå får du tillgång till flera specialister inom ekonomiförvaltning med kompetens inom redovisning, beskattning, lönehantering — kunskap som en och samma person oftast inte besitter. På så sätt kan en extern partner vara mer flexibel och anpassa lösningen utefter vad du har behov av.

Flexibilitet och skalbarhet

Med en extern partner som har kompetens inom olika områden, kan du själv välja vad som ska hanteras internt och externt. Du har också möjlighet att skala upp eller ner tjänsterna baserat på säsongsmässiga variationer eller förändringar i verksamheten.

Efterlevnad av lagar och regler

Som extern leverantör har vi en skyldighet att hålla oss uppdaterade på regler och praxis för att våra kunders ekonomiska arbete hela tiden ska vara korrekt utfört. Genom att anlita en extern partner kan du därför vara trygg med att ditt företag följer lagar, skatteregler och arbetsrättsliga bestämmelser.

Tillgång till system och teknik

När du anlitar en extern partner får du ofta tillgång till system och andra digitala verktyg som underlättar den ekonomiska administrationen. De flesta leverantörer jobbar på att ständigt hålla sig uppdaterade inom de senaste digitala systemen som finns och utveckla automatiserade arbetsprocesser. Allt för att hela tiden förbättra effektiviteten och datanoggrannheten.

Vi erbjuder olika ekonomiska tjänster

Talenom hjälper vi företag med allt från rådgivning, lönehantering och redovisning. Vi erbjuder bland annat två lösningar Talenom One och Talenom Pro beroende på företagsstorlek och behov. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte