Vad gäller för avdrag för tjänstebil, förmånsbil och drivmedel?

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

2 minutes

Resor med bil är en viktig del av många företags verksamhet. Bilen kan antingen ägas av företaget, eller också kan du mot ersättning använda din privata bil i tjänsten. Kostnader för bil i verksamheten hanteras olika beroende på hur bilen ägs.

Privat bil

När du använder din privata bil i verksamheten får du endast ta ut milersättning som kompensation för dina kostnader. Milersättningen är i dagsläget 18,50 kronor per mil. Du kan inte låta företaget betala kostnader som försäkring, fordonsskatt och service. Däremot går det bra att göra avdrag för trängselskatt och vägavgifter som uppkommer under en tjänsteresa.

Företagsbil

En företagsbil ägs, eller leasas, av ditt företag. Om du använder företagsbilen privat räknas den som en tjänstebil. Företaget betalar försäkring, skatt, service och andra kostnader för bilen. Det får även göra avdrag för värdeminskning genom avskrivningar, eller leasingavgifter. Kostnader för drivmedel är också avdragsgilla för företaget. Om du betalar drivmedel för en tjänstebil privat har du rätt till ersättning på 9,50 kronor per mil för bensin eller 6,50 kronor per mil för diesel.

Bilförmån

Privat användning av bilen räknas som en skattemässig förmån. Förmånen utgörs av ett fast förmånsvärde, drivmedelsförmån och trängselskatt. Skatteverket fastställer varje år ett förmånsvärde för alla bilmodeller på marknaden. Drivmedelsförmånen beräknas som företagets hela kostnad för bensin eller diesel vid privat körning. Trängselskatt ska från och med 2018 räknas in i bilförmånen. Förmånen ska deklareras som inkomst av tjänst för dig som privatperson och företaget ska betala arbetsgivaravgifter. Istället för bilförmån kan du göra ett så kallat nettolöneavdrag där bilkostnaderna dras från din lön.

Parkeringskostnader

Kostnader för tillfällig parkering i tjänsten är normalt sett avdragsgill. Däremot kan du inte låta företaget betala parkering vid hemmet eller din arbetsplats. Vid längre uppdrag hos en kund kan det vara svårt att avgöra om parkeringskostnader är avdragsgilla eller inte. Det beror på om Skatteverket anser att du har ditt tjänsteställe i kundens lokaler eller om du utgår från en ordinarie arbetsplats någon annan stans.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte