Så kan ditt företag hantera inflationen

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

3 minutes

Ja, hur ska du tänka kring företagets kapital och placeringar nu när inflationen är hög och räntorna stiger? Borde du vara orolig? Vi säger att det beror på. Inflation och höga räntor skapar både hot och möjligheter. Det viktigaste är att anpassa sig efter förändringarna i omvärlden.

Hur företag påverkas av inflationen

Inflationen påverkar företag på olika sätt. I och med att olika kostnader ökar under en inflation, kan det leda till utmaningar med en verksamhets ekonomi.
Företag kan uppleva att kassaflödet försämras på grund av till exempel minskad lönsamhet och minskade inkomster. Det skulle till exempel kunna bero på utmaningar med att sälja produkter och tjänster, som i sin tur kan göra det svårare att gå med vinst.

Tips på hur företag kan agera under en inflation

Vi har samlat några råd kring vilka åtgärder du kan genomföra för att skydda företaget mot inflationen. Vill du tala med en expert? Kontakta oss här.

Börja ränteplacera företagets kassa

Det senaste årtiondet har likvida medel nästan saknat finansiellt värde. Företagskonton har regelmässigt givit nollränta. Nu är det andra tider. Samtliga banker erbjuder nu sparkonton med flera procents ränta även till företag. Mindre nischbanker erbjuder oftast mest, dessutom erbjuds fastränteplaceringar med löptider från 3 månader och uppåt. Ett företag med stor kassa kan få bättre avkastning än på länge. Det lönar sig också att vara tidig med skatten. Skatteverket betalar nu återigen ränta på överskott på företagets skattekonto. Är du behov av råd? Kontakta oss här.

Amortera lån och krediter

Riksbankens räntehöjningar slår snabbt igenom på företagslån. Det lönar sig alltmer att vara lågt belånad. Företag med stor kassa bör överväga att minska sin belåning. Det gäller inte bara regelrätta lån, utan även andra krediter som leasing. Om företaget har sämre likviditet kan det vara läge att försöka förhandla om mer förmånliga amorteringsvillkor. Fundera även kring hur du kan frigöra kapital genom effektivare betalningsflöden. Det handlar både om att få betalt tidigare från dina kunder och förlänga betalningstider till leverantörer.

Se över företagets finansiella placeringar

Höga räntor trycker ned aktiekurser, vilket påverkar de flesta investeringsportföljer negativt. Samtidigt ökar direktavkastningen på aktier. Nu är det enklare än på många år att skapa relativt stabila positiva kassaflöden med aktieutdelningar. Företag som placerar genom kapitalförsäkringar bör vara uppmärksamma på att den så kallade avkastningsskatten som har höjts. Skatten är kopplad till statslåneräntan och ser ut att hamna på över 1,1 procent år 2024. Det krävs en genomsnittlig årlig avkastning på närmare 8 procent för att placeringsformen då ska vara skattemässigt fördelaktigt.

Kompensera begränsat ränteavdrag

Räntehöjningarna slår särskilt hårt mot dem som har en högt belånad bostad. Allt fler bolånetagare slår nu i taket för ränteavdrag som ligger på 100 000 kronor i räntekostnad per person och år. Du som har möjlighet att ta ut aktieutdelning från eget bolag kan kompensera för detta genom att öka din aktieutdelning. Ränteavdraget räknas nämligen som ett netto av kapitalinkomster från exempelvis utdelning eller banksparande minus räntekostnader för ditt bolån. I vissa fall kan det sänka marginalskatten på aktieutdelningar till 13 procent.

Ta hjälp av experter och få råd

Många söker sig till exeperter under tider som dessa för att få råd kring hur de ska hantera en inflation. På Talenom arbetar flera specialister som kan ge dig rådgivning, i vad du kan göra för att ditt företags ekonomi inte ska påverkas alltför mycket. Kontakta oss här!

Tobias Ryberg
Tobias Ryberg
Head of Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte