Bokföringsmetoder – faktureringsmetoden och kontantmetoden

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

4 minutes

Du som driver ett företag behöver bokföra och redovisa dina intäkter, utgifter och moms till Skatteverket. Och det finns ett par metoder du kan använda dig av. Vilken du ska använda beror bland annat på hur ditt företag ser ut. Talenom går igenom de olika metoderna faktureringsmetoden, kontantmetoden samt bokslutsmetoden — hur de fungerar och vad du ska tänka på.

Så fungerar faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden är en bokföringsmetod som används vid löpande bokföring. Metoden kan användas av alla företag, men är obligatorisk för företag som har en omsättning på över tre miljoner kronor och är praxis för alla aktiebolag.
Det som kännetecknar faktureringsmetoden är att utgående och inkomna fakturor bokförs på de datum där de är utställda eller inkomna. Det vill säga, du bokför alla fakturor direkt och redovisar samtidigt momsen. Betalningen bokförs sedan separat när den väl genomförts. På så vis sker bokföringen i två steg.

Bokföring av utgående faktura
En utgående faktura bokförs som en intäkt i resultaträkningen och som en kundfordran i balansräkningen. När betalning kommit in, bokförs detta och kundfordran försvinner.

Bokföring av inkommande faktura
En inkommande faktura bokförs som en kostnad i resultaträkningen och som en leverantörsskuld i balansräkningen. När betalning sker, bokförs detta och leverantörsskulden försvinner.   

För- och nackdelar med faktureringsmetoden

Fördelar:

  • Du får en bättre överblick över bolagets ekonomiska ställning under året.
  • Du får en god överblick över obetalda fakturor och håller lättare koll på kommande skulder och intäkter.
  • Du kan använda dig av fakturaskanning.

Nackdelar:

  • Kan vara mer komplex att hantera eftersom bokföring sker i två steg.
  • Metoden ger inte alltid en tydlig bild av kassaflödet, eftersom fakturor kan vara obetalda en längre tid.

Kontantmetoden och bokslutsmetoden

När man pratar om olika bokföringsmetoder, som faktureringsmetoden, pratar man även om kontantmetoden och bokslutsmetoden.

Kontantmetoden är en bokföringsmetod där intäkter och kostnader bokförs när pengar faktiskt byter händer. Om du säljer en produkt eller en tjänst så registrerar du inte försäljningen förrän du mottagit betalningen. Samma sak gäller för kostnader. Om du köper in en vara eller tjänst så registrerar du den först när du betalat.

När man använder kontantmetoden är det därför endast inbetalningar och utbetalningar som bokförs. Det betyder att kundfordringar och leverantörsskulder inte finns med i bokföringen. Metoden ger inte en lika detaljrik överblick över bokföringen som faktureringsmetoden gör. Nackdelen är därför att det ibland kan vara svårare att hålla koll på fakturor och kvitton. När det är ett bokslut måste samtliga fakturor, även om de inte är betalda, bokföras på den sista dagen i räkenskapsåret.

Om du bokför enligt kontantmetoden redovisar du moms till Skatteverket enligt bokslutsmetoden. Med metoden sker redovisning och inbetalning av moms först när betalningen genomförts. Det är endast vid bokslut som moms på obetalda fakturor ska redovisas. Det innebär att momsredovisningen senareläggs om man jämför med faktureringsmetoden.

Bokslutsmetoden ska dock inte förväxlas med kontantmetoden. Däremot bygger metoderna på samma princip – att betalningstidpunkten styr när momsen ska redovisas och när en affärs­händelse ska bokföras. Det är därför praktiskt att redovisa moms enligt bokslutsmetoden om du bokför enligt kontantmetoden.

För- och nackdelar med bokslutsmetoden (kontantmetoden)

Fördelar:

  • Du har ett moment mindre att bokföra.
  • Passar det mindre företaget som endast har ett mindre antal fakturor.

Nackdelar:

  • Ger inte alltid en korrekt bild av företagets långsiktiga ekonomiska hälsa, eftersom den inte tar hänsyn till utestående fakturor eller framtida kostnader.

Går det att ändra till faktureringsmetoden?

Ja, det går att ändra till faktureringsmetoden. Det finns inga särskilda krav som måste vara uppfyllda för ett sådant byte.

Om du vill ändra redovisningsmetod ska du meddela det till Skatteverket.

Det går att byta metod när som helst under året, men många rekommenderar att man gör det i samband med ett årsskifte.
Om du av någon anledning vill byta från faktureringsmetoden behöver du ansöka om detta hos Skatteverket. Det måste finnas särskilda skäl för att Skatteverket ska godkänna din ansökan.

Med våra produkter Talenom One och Talenom Pro, samt våra redovisningskonsulter, kan du göra din redovisning och bokföring enkel och smidig.
Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte