Försäljning inom EU – allt du behöver veta

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

4 minutes

Att du säljer varor och tjänster inom EU (kallas även unionsintern försäljning) innebär lite extra tankekraft kring moms och leverans. Men innan vi går in på det vill vi ge dig en stor klapp på axeln! Antingen för att du har vidgat din drömverksamhet utanför Sveriges gränser. Eller för att du vågar tänka större, större, större med det du gör bäst. Vilka vore vi om vi lät lite momsregler stå i vägen för dig? Nu kör vi igång och går igenom det viktigaste med försäljning inom EU.  

Vem ska redovisa momsen och i vilket land? 

När du säljer dina tjänster eller varor till ett annat EU-land är huvudregeln att du ska ta ut moms på din försäljning. Men om ni uppfyller vissa kriterier är det istället din kund som ska redovisa det i det andra landet. Momsreglerna skiljer sig: 

 • Om köparen är en beskattningsbar person (en näringsidkare) eller en icke beskattningsbar person (privatperson). 
 • Vilken typ av tjänst du säljer. 

Beskattningsbar personer 

Beskattningsbara personer är alla bolag, juridiska personer, föreningar, stiftelser, myndigheter och kommuner. Även om man inte bedriver en näringsverksamhet som anses vara näringsidkare räknas man in som beskattningsbara personer. Så länge man är momsregistrerad och har ett VAT-nummer blir man del av gruppen som kallas för näringsidkare. När det kommer till redovisning av momsen gäller det för både momspliktiga och momsfria verksamheter. Det avgörande är om verksamheten räknas som en ekonomisk verksamhet, som inte har något krav på momsregistrering. 

Grundprinciper och etablering 

 • Vid försäljning av tjänster är det de beskattningsbara personerna som redovisar i det andra landet. 
 • Du behöver se till att den beskattningsbara personen är etablerad, och vart den i så fall är det. Det innebär att du kollar om och vart verksamheten finns: vart företaget har “bosatt” sig och att det har funnits i landet under en stadigvarande tid. 
 • Om den beskattningsbara personen saknar fast etableringställe är din tjänst omsatt där köparen är bosatt eller funnits under en stadigvarande tid. 
 • Det är möjligt och godkänt för en beskattningsbar person att ha fler fasta etableringar. Som säljare är det du som i grunden ska avgöra vilken etablering som har köpt tjänsten av dig. 

Undantagsregler beroende på din tjänst 

Reglerna gäller näringsidkare, oavsett om de är momspliktiga eller inte. Undantagsreglerna beror på vilken tjänst du som soloentreprenör säljer. 

 • Fastighetsanknutna tjänster 
 • Persontransporter 
 • Kulturella och liknande tjänster 
 • Restaurang- och cateringtjänster 
 • Korttidsuthyrning av transportmedel 

Icke beskattningsbar person 

Alla som inte är näringsidkare räknas som icke beskattningsbara personer, alltså: konsumenter och privatpersoner. Momsreglerna här är det motsatta från näringsidkare. Grundprincipen är att du gör som vanligt och redovisar i Sverige. Då är momsen redan omsatt. Men! Det finns några undantag här också beroende på vilken tjänst du säljer – det är ibland svårare att avgöra i vilket land som tjänsten anses omsatt. 

 • Intellektuella tjänster (Oss konsulter räknas ofta in i denna kategori! Kul, va?) 
 • Arbeten på och värdering av varor som är lös egendom 
 • Transportanknutna tjänster (lastning, lossning osv) 
 • Transporttjänster (varutransporter) 
 • Förmedlingstjänster 
 • Långtidsuthyrning av transportmedel 

Osäker på den köparens avsikter? 

Vad som räknas som köparens avsikter är flummigt. Men det kan exempelvis handla om etableringen hos en beskattningsbar person. Hittar du inte näringsidkarens bosättning någonstans? Är du osäker på om de är stadigvarande i landet? Om det känns konstigt och köparen undviker dina frågor ska du alltid ta kontrollen själv. Lägg på momsen och redovisa den i Sverige. Ifall du istället sålt din tjänst till en icke beskattningsbar person men misstänker eller får veta att den används i privat bruk – använd huvudregeln för en beskattningsbar person. Då låter du bli att lägga på momsen och överlåter det till köparen i det andra landet. 

Not your average redovisningstjänst 

Vi har skapat ekonomilösningar som passar såna som dig. Såna som vågar göra det många andra bara snackar om. Såna som inte vet vad söndagsångest är och alltid vågar gå sin egen väg. Med smarta ekonomipaket hjälper vi på Talenom dig att göra din grej. Ring oss på 08-505 736 00 eller hör av dig via vår chatt till höger. 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte