Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Premiepension – Vad är premiepension?

Premiepensionen är en vital del av den allmänna pensionen som ger dig möjligheten att påverka din framtida pension genom att placera pengar i fonder. Det är en av de två huvuddelarna i den allmänna pensionen, den andra är inkomstpensionen. Till skillnad från inkomstpensionen, som baseras på din inkomst genom åren, ger premiepensionen (även känd som PPM) dig friheten att välja hur dina pensionspengar investeras. Varje år avsätts 2,5% av din pensionsgrundande inkomst till din premiepension, vilket skapar en unik möjlighet för dig att påverka pensionens storlek genom investeringsval.

Hur fungerar premiepension för företagare?

För företagare är det extra viktigt att ha koll på sin premiepension. Om du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön för att bidra till din allmänna pension, inklusive premiepensionen. För enskilda firmor och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag blir företagets överskott pensionsgrundande. Det betyder att ditt företags ekonomiska framgång direkt påverkar din framtida pension.

Viktigt att notera är möjligheten att göra avdrag för privat pensionssparande i deklarationen, vilket kan vara en värdefull del i din pensionsplanering. Som företagare har du inte automatisk tillgång till tjänstepension som anställda ofta har, vilket gör det ännu viktigare att aktivt hantera och planera för din premiepension samt övrigt pensionssparande.

Att välja rätt fonder

När det är dags att välja fonder för din premiepension erbjuder Pensionsmyndigheten en plattform där du kan göra ditt val. Om du inte gör ett aktivt val placeras dina pengar automatiskt i AP7 Såfa, en fond som är anpassad efter din ålder och hur långt det är kvar till pensionen. Det är därför viktigt att ta sig tid att utvärdera olika fondalternativ för att hitta de som bäst matchar dina riskpreferenser och pensionsmål.

Ett smart val av fonder kan ha stor betydelse för din framtida pension. Som företagare är det en del av att ta ansvar för din ekonomiska framtid. Kom ihåg att du kan börja ta ut din premiepension från 62 års ålder, och att det finns möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd, vilket kan ge ekonomisk trygghet för din familj även efter din bortgång.

Att förstå och aktivt delta i din premiepensionsplanering är en nyckelkomponent i en trygg ekonomisk framtid. För företagare erbjuder detta en chans att direkt påverka storleken på pensionen genom kloka investeringsbeslut.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte