Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är löpande bokföring?

Löpande bokföring är en kontinuerlig process där alla affärshändelser hos ett företag bokförs i realtid eller nära realtid. Det innebär att varje transaktion, oavsett om det är en inkomst, utgift, skuld eller tillgång, registreras i företagets bokföringssystem. Syftet är att alltid ha en aktuell och korrekt bild av företagets ekonomiska ställning.

Varje affärshändelse i löpande bokföring ska stödjas av en verifikation, till exempel en faktura eller ett kvitto. Detta säkerställer att alla poster kan verifieras och att bokföringen uppfyller kraven för god redovisningssed.

Faktureringsmetoden vs. Kontantmetoden

För löpande bokföring finns två huvudsakliga metoder: faktureringsmetoden och kontantmetoden. Faktureringsmetoden, som används av företag med en omsättning över 3 miljoner kronor, innebär att affärshändelser bokförs i två steg: vid fakturering och vid betalning. Kontantmetoden, å andra sidan, innebär att transaktioner bokförs endast vid betalningstillfället, vilket är enklare men ger en mindre detaljerad ekonomisk bild.

Läs mer om faktureringsmetoden här.

Läs mer om kontantmetoden här.

Vad kostar löpande bokföring?

Kostnaden för löpande bokföring varierar beroende på företagets storlek, transaktionsvolym och den valda metoden för bokföring. Mindre företag med färre transaktioner kan ofta hantera sin bokföring internt till en lägre kostnad, medan större företag kan behöva anlita en extern redovisningsbyrå.

Checklista för Löpande Bokföring

Registrera Alla Transaktioner: Säkerställ att varje affärshändelse registreras korrekt.

Upprätthålla Verifikationer: Förvara alla underlag som stödjer varje transaktion.

Regelbundna Avstämningar: Kontrollera regelbundet att bokföringen stämmer överens med bankkonton och andra finansiella rapporter.

Följa Lagar och Regler: Se till att bokföringen följer gällande lagstiftning och redovisningsstandarder.

Hjälp med Löpande Bokföring

Många företag väljer att anlita en redovisningsbyrå för att hantera sin löpande bokföring. Detta kan vara särskilt fördelaktigt för företag som inte har resurserna eller expertisen att hantera komplex bokföring internt. En redovisningsbyrå kan erbjuda expertis, effektivitet och säkerställa att bokföringen uppfyller alla lagkrav och standarder.

Sammanfattning

Löpande bokföring är en kritisk komponent i att förstå och hantera ett företags ekonomi. Genom att noggrant dokumentera varje affärshändelse, upprätthålla korrekta verifikationer och följa rätt bokföringsmetoder, kan företagare säkerställa en transparent och korrekt finansiell rapportering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte