Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är kontantmetoden?

Kontantmetoden, en bokföringsmetod som är central för många företagare, innebär att inkomster och utgifter bokförs vid tidpunkten för in- och utbetalningar. Denna text ger en detaljerad förklaring av kontantmetoden, dess funktion och betydelse för företagare.

Tillämpning av kontantmetoden

Kontantmetoden, även känd som bokslutsmetoden, används främst av enskilda näringsidkare och företag med en nettoomsättning under tre miljoner kronor per år​​​​. Denna metod är särskilt lämplig för verksamheter med färre transaktioner under ett räkenskapsår eller där omsättningen inte är betydande.

Bokföring enligt kontantmetoden

Vid användning av kontantmetoden bokförs inkomster och utgifter först när pengar faktiskt har överförts​​​​. Denna metod skiljer sig från faktureringsmetoden, där inkomster och utgifter bokförs vid tidpunkten för fakturering oavsett när betalningen sker. I kontantmetoden utelämnas kundfordringar och leverantörsskulder i bokföringen, vilket gör den enklare och reducerar antalet konteringar.

Fördelar och nackdelar

Kontantmetoden är ofta enklare än faktureringsmetoden, då den endast kräver bokföring av faktiska inbetalningar och utbetalningar. Denna förenkling kan dock leda till att metoden inte ger en lika detaljerad överblick av företagets ekonomi jämfört med faktureringsmetoden​​.

Kontantmetoden och moms

När kontantmetoden tillämpas, ska momsen redovisas vid betalningstillfället, i enlighet med hur fakturorna bokförs. Om det finns obetalda fakturor vid räkenskapsårets slut, ska momsen på dessa fakturor redovisas i bokslutet.

Gränser och övergång

Företag med en omsättning på högst tre miljoner kronor per år får använda kontantmetoden. Det är tillåtet att omsättningen ett enstaka år överstiger denna gräns utan att behöva överge metoden​​. Vid byte från faktureringsmetoden till kontantmetoden bör detta ske vid ett årsskifte, och bytet ska anmälas till Skatteverket​​.

Avslutning:

Kontantmetoden är ett viktigt redskap för företagare, särskilt för mindre verksamheter med enklare transaktioner. Genom att förstå hur denna metod fungerar och när den är lämplig att använda, kan företagare effektivisera sin bokföring och uppnå en bättre ekonomisk hantering.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte