Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Faktureringsmetoden – Vad är faktureringsmetoden?

Faktureringsmetoden är när kund- och leverantörsfakturor registreras vid två tillfällen: När de skickas ut eller tas emot samt vid tidpunkten för betalning.

Hur fungerar faktureringsmetoden?

Under faktureringsmetoden bokförs försäljning, moms och kundfordran när en kundfaktura skapas och skickas till mottagaren. På samma sätt bokförs inköp, moms och leverantörsskuld när företaget erhåller en leverantörsfaktura.

Vid betalningstillfället sker en andra bokföringshändelse, där kundfordran och leverantörsskuld tas bort från företagets redovisning. Det är vanligt att företag som använder sig av faktureringsmetoden också använder en reskontra, vilket fungerar som ett sidoregister till bokföringen.

Vad är skillnaden på faktureringsmetoden och kontantmetoden?

Skillnaden mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden ligger i tidpunkten för bokföring av intäkter och kostnader. Här är en översikt över de grundläggande skillnaderna:

Faktureringsmetoden

Bokföring vid utfärdande av faktura

Försäljning, moms och kundfordran bokförs när en kundfaktura genereras och skickas till kunden.

Bokföring vid betalning

En andra bokföring görs vid tidpunkten för betalning, där kundfordran minskas och intäkter bokförs.

Ökad överblick

Ger en detaljerad och löpande överblick över företagets ekonomiska ställning under hela räkenskapsåret.

Användning av reskontra

Ofta används en reskontra som ett sidoregister för att hantera kundfordringar och leverantörsskulder.

Obligatorisk för vissa företag

Faktureringsmetoden är obligatorisk för företag med en omsättning över 3 miljoner kronor.

Kontantmetoden

Bokföring vid betalning

Intäkter och kostnader bokförs endast vid tidpunkten för faktisk betalning.

Enklare men mindre detaljerat

Enklare typ av bokföring men kan ge mindre detaljerad överblick över företagets ekonomi under året.

Ingen användning av reskontra

Eftersom bokföring sker vid betalning används inte reskontra i samma utsträckning som vid faktureringsmetoden.

Vanlig för mindre företag

Kontantmetoden är vanligt förekommande för mindre företag med enklare ekonomiska transaktioner.

Faktureringsmetoden och kontantmetoden påverkar bokföringsprocessen på olika sätt. Valet av bokföringsmetod för ditt företag är ett av de mest betydelsefulla övervägandena när det gäller hur bokföringen hanteras och genomförs. Beslutet om vilken metod som passar bäst är helt och hållet upp till dig som företagsägare. Traditionellt sett anses kontantmetoden vara något enklare att förstå, samtidigt som faktureringsmetoden passar bättre för större företag.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte