Toimialakirjanpito – Miksi kirjanpitäjän on hyvä tuntea yrityksen toimiala?

Toimialaosaamista talenomilta
4 minutes

Kirjanpitäjää valitessa välttämättä tule ajatelleeksi sitä, miten tuttu yrityksen edustama toimiala kirjanpitäjälle on. Kirjanpitolaki on toimialasta riippumatta kaikille sama, mutta useilla toimialoilla on niille ominaisia erityispiirteitä. Siksi varsinaisessa käytännön tekemisessä voi olla suuriakin eroja. Kun kirjanpitäjä tuntee toimialanne liiketoiminnan ja kirjanpidon, asiat käsitellään kirjanpidollisesti järkevästi juuri teidän yrityksenne kohdalla.

Tässä blogikirjoituksessa avaamme keskeisiä termejä ja toimialaosaamisen kirjanpidollisia hyötyjä tarkemmin.

Mitä toimialakirjanpito tarkoittaa?

Talenomilla toimialakirjanpito lähtee siitä, että eri toimialojen taloushallinto on järjestetty nimettyihin tiimeihin. Toimialakirjanpitoa voisi kuvata yksinkertaistetusti siten, että kirjanpidossa käytetään niitä toimialalle sopivia keinoja ja menetelmiä, mitä kirjanpitolaki mahdollistaa. Puhutaan vaikka sitten erilaisista projektien tuloutustavoista, aktivoinneista, poistoista tai verotuksesta.

Toimialakirjanpitäjien omat asiakassalkut koostuvat pääasiallisesti saman toimialan yrityksistä. Toimialatiimi vastaa toimialaan liittyvän kirjanpidon, raportoinnin ja erilaisten asiakkaan arkea auttavien palveluiden kehittämisestä yhdessä talon muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tiimi seuraa aktiivisesti alalla tapahtuvia muutoksia esimerkiksi verotuksen ja talouden näkökulmista.

Talenomin tapauksessa toimialan tunteminen on mahdollistanut erilaisten talouden raporttien räätälöimisen liiketoiminnan johtamisen tueksi. Raporteilla korostuu esimerkiksi eri toimipisteiden välinen vertailu, tiettyjen katetasojen seuranta ja tietysti myös keskeiset tunnusluvut, joita voidaan vertailla saman toimialan eri yritysten välillä. Näiden tietojen avulla yrittäjä saa arvokasta tietoa siitä, miten juuri hänen yrityksensä myynnin kehitys tai kulurakenne poikkeaa mahdollisesti muista toimialan yrityksistä, mikä taas auttaa hahmottamaan mahdollisia muutostarpeita liiketoiminnassa.

Mitä hyötyä toimialakirjanpidosta on?

Oli kyseessä kirjanpitoon tai liiketoimintaan liittyvä osaaminen, yrittäjä hyötyy toimialan tuntevasta kirjanpitäjästä ennen kaikkea siten, että kirjanpitäjä osaa nostaa esille oikeita asioita ja toimia sitä kautta tukena ja keskustelukumppanina päätöksenteossa. Toimialan tunteva kirjanpitäjä hallitsee usein myös toimialakohtaista termistöä ja ymmärtää asiakkaan varsinaista liiketoimintaa.

Toimialakirjanpitäjä pystyy auttamaan asiakastaan myös muissa yrityksen talouteen liittyvissä asioissa, oli kyse sitten budjetoinnista, vero-optimoinnista tai kassavirtaennusteista. Näissä kaikissa toimialakohtaisten erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeää.

Mikäli esimerkiksi kuljetusyrittäjällä on tarve uudistaa kalustoaan, voimme arvioida yhdessä eri hankintavaihtoehtojen vaikutusta yrityksen talouteen ja lisäksi siitä, milloin tämä on järkevintä tehdä verotuksen näkökulmasta. Jos yrityksen liiketoiminta on kausiluonteista, korostuu yhteisessä tekemisessä usein yrityksen kassan suunnittelu ja seuranta yrittäjän tukena. Tarvitaanko kassan riittävyyden varmistamiseen esimerkiksi rahoitusta, vai pohditaanko toimenpiteiksi jotain muuta? Entä miten toimitaan silloin, kun kassassa lepää ylimääräistä rahaa? Käytetäänkö varoja liiketoiminnan kehittämiseen ja henkilöstön sitouttamiseen, vai varaudutaanko pahan päivän varalle? Mikä merkitys yrityksen tuloksentekoon on vaikka annetuilla alennuksilla tai aukioloajoilla? Entä miten hinnankorotukset tai kassa-alennukset vaikuttavat lopputulokseen? Tässä esimerkkejä siitä, minkälaisissa aiheissa toimialaan erikoistunut asiantuntija voi liiketoimintaasi tukea.

Mitä asioita toimialakirjanpitoon liittyy?

Toimialakirjanpitäjän kanssa yhteistyö on sujuvaa, koska alakohtaiset kirjanpidolliset tehtävät ovat hänelle tuttuja ja toistuvia. Esimerkiksi kuljetusalalla korostuvat usein suuret investoinnit ja näiden vaatima rahoituksen suunnittelu, kaupanalalla  maahantuonnit ja tullaukset, rakennusalalla projekteihin liittyvien tuloutustapojen hallinta ja gryndaukseen liittyvät seikat.

Toimialakirjanpidossa nousevat usein esille myös erilaiset arvonlisäverotukseen liittyvät kiemurat. Näistä erikseen mainittuna marginaaliverotus, käännetty verovelvollisuus ja esimerkiksi liiketoiminnan arvonlisäverollisten kulujen käsittely suhteessa arvonlisäverottomiin rahoitus- ja vakuutustuottoihin. Toimialoille ominaisten arvonlisäverotukseen liittyvien erityispiirteiden hallitseminen osana kirjanpitoa on erittäin tärkeää ja säästää yrittäjän monelta harmilta.

Lisäksi toimialan hallitseva kirjanpitäjä voi tarjota omaa apuaan esimerkiksi viranomaisvelvoitteissa, kuten erilaisista lupa- ja ilmoitusasioista huolehtimisessa, mikä taas vähentää yrittäjän omaa hallinnollista työtaakkaa ja vapauttaa aikaa keskittyä liiketoiminnan johtamiseen.

Mitä apua kirjanpitäjä voi tarjota?

Suosittelemme ehdottomasti valitsemaan kirjanpitäjän, joka pystyy tukemaan yrittäjää ja yritystä lakisääteisen kirjanpidon lisäksi muilla toimialoihin räätälöidyillä ratkaisuilla.

Toimialakirjanpitäjä tuntee alaan liittyvät kiemurat ja erityispiirteet. Näiden tuntemuksella varmistutaan siitä, että kirjanpito ja verotus kestävät myös ulkopuolista tarkastelua. Yrittäjä saa tukea ja ajankohtaisia vinkkejä liiketoiminnan tueksi. Kun näistä asioista huolehtii yrittäjän kumppanina toimialan tunteva kirjanpitäjä, vapautuu energiaa kaikkeen muuhun tärkeään.

Yhteenvetona yrittäjän toimialaosaamisesta saama hyöty on siinä, että yrittäjä:

  • saa arvokasta tietoa liiketoiminnan suunnasta toimialoille räätälöityjen raporttien myötä, jotka tukevat päätöksentekoa
  • saa tärkeää tietoa mahdollisista lainsäädännön ja verotuksen muutoksista
  • saa jo etukäteen näkemystä ja vinkkejä siihen, mihin liiketoiminnassa tulee kiinnittää huomiota
  • saa enemmän aikaa keskittyä omaan liiketoimintaan, koska voi jättää osan toimialoille liittyvistä hallinnollisista velvoitteistaan oman asiantuntijan hoidettavaksi
  • voi luottaa siihen, että tietyt velvoitteet tulee hoidettua asianmukaisesti ja ajallaan

Talenomilla on pitkät perinteet kirjanpidon järjestämisestä toimialoittain. Meillä edustettuja toimialoja ovat rakennusala, kuljetus, kauppa, hoiva, suunnittelu- ja konsultointiala, ravintola, auto- ja konekauppa, apteekki, matkailu sekä yhdistykset ja säätiöt. Lisäksi meiltä löytävät palvelua myös ketjuyritykset.

Kirjoittaja:

Eemil Kivioja, taloushallinnon asiantuntija

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake