Numeroiden merkitys

Meiltä eivät lopu numerot kesken. Ne mittaavat maailmaa, mutta arvonsa ja merkityksensä ne saavat meiltä.

Keitä me olemme

Numeroiden merkitys

Meiltä eivät lopu numerot kesken. Ne mittaavat maailmaa, mutta arvonsa ja merkityksensä ne saavat meiltä.

Jo yli 50 vuoden ajan olemme toteuttaneet tätä tehtävää asiakkaidemme kanssa kunnioittaen heidän rohkeuttaan, huolehtien heidän tarpeistaan ja suunnistaen kohti terveempien yritysten täyttämää tulevaisuutta.

Tavoitteenamme on tehdä maailmasta parempi yksi numero kerrallaan.

Numeroissa on voimaa

Perustajamme Paavo Tahkola aloitti Talenomin matkan vuonna 1972. Hänen itseluottamuksensa ja uskonsa omaan työhönsä inspiroi meitä yhä, kun laajennamme toimintaamme Suomessa, Ruotsissa ja nyt myös Espanjassa.

Urhea yrittäjä loi pienessä toimistossaan perustan yli tuhannen sitoutuneen asiantuntijan yhteisölle, joka auttaa asiakkaitaan saavuttamaan omat unelmansa.

Etsimme numeroissa piilevää voimaa ja uskomme siihen, että jokaisella on merkitystä.

Mihin me uskomme

Me luotamme tahdonvoimaan ja yrittäjien sisukkuuteen. Emme luovuta, vaikka meidät tyrmättäisiin kolmesti peräkkäin. Uuden kynnyksellä uskomme aina itseemme.

Työntekijöidemme hyvinvointi heijastuu asiakkaisiimme, intohimoisiin yrittäjiin.

Täydellisyyden tavoittelun sijaan haluamme olla ihmisiä kaikkine rosoineen. Välittäminen näkyy kaikessa, mitä teemme.

Uskallamme haastaa

Kannustamme muita kulkemaan
yrittäjyyden tiellä samassa
hengessä kuin me itsekin

Yhteisömme, tiimimme, ihmisemme

Yrittäjät

Yhteisömme ydin on yrittäjähenkisyys. Asiantuntijamme hyödyntävät dataa, digitaalista automatisointia ja proaktiivista työotetta varmistaakseen, että yrittäjistä pidetään huolta. Suunnittelemme yhdessä tulevaisuutta ja annamme opastusta ja neuvoja yrityksen koko elinkaaren ajan. Kassavirta on liiketoiminnan sydän, jonka me saamme sykkimään. Yrittäjämme eivät joudu koskaan kokemaan, että heidät on jätetty yksin.

Yritykset

Kasvamme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Laajennamme palveluitamme kumppaneidemme tarpeiden mukaisesti. Autamme jäsentämään toimintaa ja tarjoamme asiantuntevia neuvoja ja proaktiivisia suosituksia. Lähestymme ja tuemme yrityksiä näistä lähtökohdista. Yksinkertaistamme menestykseen johtavaa polkua, ja osaamisemme auttaa kumppaneitamme saavuttamaan loistavia tuloksia.

Työntekijät

Muutos alkaa meistä. Itsevarma ja yrittäjähenkinen ajattelutapa vaatii myös rohkeutta ja empatiaa. Rakennamme näihin molempiin perustuvaa kulttuuria, mikä ei onnistuisi ilman samaan asiaan uskovaa yhteisöämme. Hallitsemme numeromme, mutta emme piiloudu niiden taakse. Asiantuntijamme ovat toimintamme ydin ja motivaatio kehittää toimintaamme yrittäjien parhaaksi.

Miten kaikki nivoutuu yhteen

Meille välittäminen tarkoittaa vastuun ja positiivisen can do -asenteen jakamista

Kaikki lähtee liikkeelle empatiasta. Empatia mahdollistaa välittämisen ja ymmärtämisen. Ymmärrys luo luottamusta. Luottamus luo vapautta. Vapautta nauttia elämästä yrittäjänä.

Pelko on pahin vihollinen yhtä lailla aloittavalle, toimintansa vakiinnuttaneelle kuin pitkän linjan yrittäjällekin. Kiistattomien lukujen ja tilastojen avulla voimme keskittyä suoraan menestyksesi olennaisiin tekijöihin ja vahvistaa niitä.

Yrityksen menestyksessä on kyse paljosta muustakin kuin taloudesta. Palkitsevinta on silti oivaltaa, että numerot ja raha-asiat voivat ohjata ja tukea päätöksentekoa sekä helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista.