Yrittäjän oppaat

Oppaissamme keskitymme kannattavuuteen, yrityksen talouden johtamiseen ja verojen optimointiin.
Nämä ovat avainasioita menestyvän liiketoiminnan tukemisessa.

Näin johdat yrityksesi taloutta

Oppaassa käsittelemme mm. Pk-yrityksen talouden johtamista ja taloustiedon hyödyntämistä liiketoiminnassa. Oppaassa on käytännönläheisiä neuvoja, esimerkkejä ja talouden johtamisen vuosikello.

Näin huolehdit kannatta-
vuudesta

Oppaassa paneudutaan Pk-yrityksen kannattavuuden muodostumiseen, seurantaan ja parantamiseen. Oppaassa on mm. käytännönläheisiä vinkkejä, esimerkkejä ja tuoteportfolioanalyysi.

Opas HR-mittareiden valintaan

Tässä oppaassa tarkastellaan HR-ammattilaisten tärkeiksi nostamia ja suosittuja mittaamisen kohteita. Tarkastellaan niiden vaikutuksia ja esitellään mittaamisen laskentatapoja.
Mitä muistaa yritysjärjestekyn jälkeen
Kirjanpitäjän valinta
Taloushallinto yritystalous
Kirjanpitolaki Suomen liiketoiminnassa
Tilitoimisto: Palvelut ja hyödyt liiketoiminnallesi
Kirjanpidon perusteet liiketoiminnassa