Millaiset luvut herättävät rahoittajien kiinnostuksen yrityksessä?

2 minutes

Toisinaan voi tulla vastaan tilanne, että yrityksen toimintaan tarvitaan ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi toiminnan kehittämistä ja kasvua varten.
Tällöin yrittäjän on hyvä tietää, mihin tunnuslukuihin rahoittajat kiinnittävät huomiota.

Yhtiöllä on syytä olla taseessa riittävästi omaa pääomaa, jotta rahoituksen takaisinmaksu ei rasita yhtiötä kohtuuttomasti ja kassavirtaa on oltava riittävästi myös lainanhoitokuluihin
Kassavirtalaskelma onkin tärkeä työkalu, kun tarkastellaan rahan riittävyyttä yhtiössä.

Rahoitusta hakiessa kannattaa seuraavia tunnuslukuja tarkastella:

Maksuvalmius

Maksuvalmius mittaa sitä, miten yhtiö selviytyy lyhytaikaisista veloista.
Maksuvalmiuteen vaikuttaa yhtiön kassavarojen ja lyhytaikaisten saamisten suhde lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhytaikaisia saamisia ovat muun muassa myyntisaamiset ja lyhytaikaisia velkoja vastaavasti ostolaskut.

Omavaraisuus

Omavaraisuus mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pidemmällä aikavälillä.
Omavaraisuusaste on sitä korkeampi, mitä isompi osuus yhtiön oma pääoma on taseen loppusummasta. Oma pääoma sisältää osakepääoman lisäksi muut mahdolliset oman pääoman sijoitukset sekä edellisten tilikausien voittovarat. Mitä suurempi omavaraisuusaste, sitä vakaammalla pohjalla on yhtiön toiminta. Tällä on vaikutus yhtiön asemaan rahoitusneuvotteluissa.

Henkilöyhtiöissä, joissa omistaja on vastuussa yhtiön toiminnasta, voidaan tarkastella taseelta lasketun omavaraisuuden lisäksi myös yrittäjän henkilökohtaisia varoja ja velkoja.

Kannattavuus

Kannattavuus on yrityksen tärkein toimintaedellytys.
Yrityksen kannattavuutta voidaan kuvata erilaisilla talouden mittareilla, joista esimerkiksi tuloslaskelmalta on nähtävissä myyntikate sekä käyttökate. Myyntikate tarkoittaa rahamäärää, joka liikevaihdosta jää, kun siitä vähennetään ostot ja ulkopuoliset palvelut. Käyttökate taas tarkoittaa rahamäärää, joka liikevaihdosta jää, kun siitä vähennetään kaikki toiminnan kulut. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä.

Kun tunnusluvut ovat kunnossa, rahoituskin järjestyy, otathan rohkeasti yhteyttä omaan taloushallinnon asiantuntijaasi, jos tunnusluvut askarruttavat. Autamme mielellämme!Teemu Kuusela
Teemu Kuusela

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake