Arvonlisäveron muutos ja laskutusjärjestelmät 

Arvonlisäveron muutos ja laskutusjärjestelmät 
3 minutes

Arvonlisäveron muutos astuu voimaan 1.9.2024. Tuleva muutos aiheuttaa ymmärrettävästi paljon keskustelua esimerkiksi yrityksille erittäin tärkeiden laskutusjärjestelmien osalta. Mikäli laskutusjärjestelmässä ei pystytä käsittelemään muuttunutta arvonlisäverokantaa, voi tämä pahimmillaan ajaa yrityksen taloudellisiin vaikeuksiin. Olemme käsitelleet tulevan muutoksen näkökulmia laajemmin toisessa blogikirjoituksessa, jonka pääset lukemaan täältä. Tässä blogikirjoituksessa perehdytään erityisesti yrityksen laskutusjärjestelmien vaatimuksiin.

Mikä muuttuu, milloin ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Uusi arvonlisäverokanta 1.9.2024 alkaen on 24 %:n sijaan 25,5 %. Muuttuvaa arvonlisäveroa tullaan soveltamaan siis kaikkiin sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden nykyinen alv-kanta on 24 %.

Muutoksen vaikutukset määräytyvät luovutushetken mukaisesti. Luovutushetkellä viitataan siihen, milloin asiakas on saanut tuotteensa tai milloin asiakkaalle suoritettu palvelu, kuten esimerkiksi kylpyhuoneremontti, on valmistunut.

Uutta arvonlisäverokantaa sovelletaan sellaisiin tuotteisiin tai palveluihin, jotka luovutetaan asiakkaalle 1.9.2024 jälkeen. Mikäli tavara tai palvelu luovutetaan asiakkaalle 31.8.2024 mennessä, sovelletaan tällaisessa 24 %:n arvonlisäveroa, vaikka laskun eräpäivä olisikin syyskuussa. Jos palvelun tuottaminen on aloitettu ennen muutoksen voimaantuloa ja palvelu luovutetaan asiakkaalle 1.9. jälkeen, sovelletaan tässä tapauksessa 25,5 %:n alv-kantaa.

Muutos vaatii yrittäjän panostusta laskutuksen lisäksi esimerkiksi sopimusten läpikäymiseen ja mahdollisten muutosten vaatimiin toimenpiteisiin. Yrittäjän tulee harkita, korotetaanko omia hintoja vai pidetäänkö ne ennallaan. Jälkimmäisessä tapauksessa yrityksen hyödykkeistään saama kate laskee.

Muutoksen yhteydessä yrittäjän tulisi huolehtia siitä, että kaikkien 24 %:n alv-kannalla luovutettujen palveluiden tai tavaroiden myyntilaskut tehdään hyvissä ajoin. Mitä pidemmälle syksyyn laskujen laatiminen siirtyy, sitä helpommin näissä voi tulla virheitä ja muita haasteita.

Koska jo pelkkä sopimustekninen työ ja hinnoittelun läpikäynti vievät aikaa, yrittäjän laskutusjärjestelmien on pystyttävä soveltamaan uutta verokantaa saumattomasti.

Miten Talenomin järjestelmät ratkaisevat asian?

Suomessa on käytössä lukuisia erilaisia laskutusjärjestelmiä. Yrittäjän näkökulmasta haaste on erityisesti myyntilaskutuksessa käytettävien järjestelmien kanssa. Hyvin vanhoja ratkaisuja käytettäessä desimaalin soveltaminen voi muodostua ongelmaksi, koska Suomessa arvonlisäveroprosentit ovat olleet tähän saakka aina kokonaislukuja. Jotta yritys voi jatkaa toimintaansa ilman häiriöitä verokannan muutoksesta huolimatta, tulee käytettävän järjestelmän pystyä soveltamaan muuttuvaa arvonlisäverokantaa saumattomasti.

Yrittäjän käyttämän laskutusjärjestelmän pystyttävä käsittelemään sekä vanhaa että uutta arvonlisäverokantaa. Talenomin laskutusjärjestelmässä muutos on tehty yrittäjälle helpoksi. Talenom Online ja mobiilisovellus tukevat uutta verokantaa automaattisesti, mikä tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi laatia myyntilaskunsa sujuvasti ja häiriöittä.

Muutos otetaan järjestelmässä käyttöön 1.9.2024 alkaen ja uusi alv-kanta nousee syyskuusta alkaen tehtäville myyntilaskuille ilman erillisiä toimenpiteitä. Yrittäjä voi laatia myös 24 %:n alv-kannalla olevia laskuja sellaisiin kauppoihin, jotka on luovutettu elokuun aikana, mutta joita ei ole vielä laskutettu.

Talenomin kirjanpitojärjestelmä osaa huomioida muutoksen ja soveltaa sekä vanhaa, että uutta arvonlisäveroa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän ei tarvitse huolehtia Verohallinnolle tilitettävien arvonlisäverojen oikeellisuudesta. Yrittäjän täytyy huolehtia ainoastaan siitä, että myyntilaskulla on oikea alv-kanta tuotteen tai palvelun luovutushetken mukaan.

Entä jos käytän kolmannen osapuolen järjestelmäratkaisua?

Talenom on tiedottanut aktiivisesti sekä asiakkaitaan että järjestelmäkumppaneitaan tulevasta muutoksesta. Mikäli yrittäjä käyttää kolmannen osapuolen toimittamia järjestelmäratkaisuja, tulee tällaisen päivittämisestä huolehtia yhdessä järjestelmätoimittajan kanssa. Käytettävän järjestelmän täytyy tukea uutta veroprosenttia viimeistään muutospäivästä lähtien, tosin sille voi tulla tarvetta jo aikaisemminkin. Muutos voi edellyttää ohjelmistopäivitystä järjestelmään.

Oskari Rytilahti
Oskari Rytilahti

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake