Alv nousee – nämä asiat tulee huomioida

ALV nousee 2024
4 minutes

Suomen yleistä arvonlisäverokantaa ollaan nostamassa. Hallitus on esittänyt yleisen arvonlisäverokannan nostoa 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos astuu voimaan 1.9.2024. Muutos ei tarkoita vain prosentuaalista korotusta, vaan se vaikuttaa laajasti yritysten taloushallintoon ja jokapäiväiseen toimintaan, kuten laskutukseen, järjestelmiin ja sopimuksiin. Koska Alv nousee kesken vuoden, heti kesälomakauden jälkeen, se tuo mukanaan monenlaisia uusia tilanteita yrityksille. Tässä artikkelissa käsitellään muutoksen yleisimmät vaikutukset ja käytännön toimet asian huomioimiseksi.

Sopimukset ja hinnoittelu

Viimeistään nyt on hyvä tarkastella sopimuksia arvonlisäverokannan näkökulmasta. Sopiessasi tavaran tai palvelun myynnistä 1.9.2024 jälkeiselle ajalle, huomioi kuinka sopimuksella on määritelty kauppahinnan muodostuminen. Tarkasta onko sovittu myyntihinnan sisältävän arvonlisävero vai tuleeko se kauppahinnan päälle. Jos kauppahinta sisältää arvonlisäveron, uusiin sopimuksiin tulisi hinnoittelua vastaavasti korottaa, jotta yrityksen kannattavuus säilyy ennallaan. Jos taas arvonlisävero tulee kauppahinnan päälle, sopimuksilla kannattaisi olla yleinen maininta kauppahinta + ”voimassa oleva arvonlisävero”, jolloin muutoshetkellä aktiivisia toimia ei tarvita.

Järjestelmävaikutukset

Selvitä, kuinka yrityksesi käyttämissäsi järjestelmissä arvonlisäverokannan muutos on huomioitu tai voidaan huomioida muutoshetkellä. Tällaisia järjestelmiä ovat muun muassa toiminnanohjaus-, kassa-, taloushallinnon järjestelmät sekä verkkokauppa-alusta. Uudemmissa järjestelmissä muutos pystytään toteuttamaan helpommin, mutta vanhemmat järjestelmät voivat tuottaa haasteita varsinkin desimaaliluvun osalta. Järjestelmämuutoksissa tulee huomioida myös erilaiset rajapinnat ja integraatiot järjestelmätoimittajien kanssa sekä varmistaa näiden toimivuus ennen muutoksen voimaantuloa.

Laskutus

Arvonlisäverokannan korotus näkyy erityisesti yritysten myyntilaskutuksessa. Myynnin osalta on muutamia seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon valittaessa oikeaa arvonlisäveroprosenttia. Säännökset voivat olla erilaisia myytäessä tavaraa tai jo tuotettua palvelua, kuin esimerkiksi ennakkolaskuna laskutettaessa.

Yleissääntö arvonlisäverotuksessa

Niin kuin normaalistikin, tulossa olevalla muutoshetkellä toimitaan yleisen arvonlisäverotuksen periaatteen mukaan. Tavaran luovutuksessa ja palvelun tuottamisessa sovelletaan suoriteperiaatetta eli sitä hetkeä, jolloin tavara tai palvelu on luovutettu ostajalle. Ennen 1.9.2024 tehdyt työt ja luovutetut tavarat laskutetaan 24 % arvonlisäverolla ja vastaavasti 1.9. jälkeen tapahtuvat luovutukset ja työt 25,5 % arvonlisäverolla.

Esimerkkejä:

  • Yritys myy tavaran 25.8.2024 ja laskuttaa tämän 1.9.2024. Yritys soveltaa kyseiseen myyntiin 24 % verokantaa, koska tavara on luovutettu ennen 1.9. ostajalle.
  • Yritys on tuottanut elokuussa palvelua asiakkaalleen ja laskuttaa tämän 2.9.2024. Yritys soveltaa kyseiseen myyntiin 24 % verokantaa, koska palvelu on tuotettu ennen 1.9. tulevaa arvonlisäverokannan korotusta.
  • Yritys on saanut tavaratilauksen 28.8.2024 ja toimittaa tavaraerän 10.9.2024. Yrityksen tulee soveltaa uutta korotettua arvonlisäverokantaa eli 25,5 %, koska tavara on luovutettu muutoksen jälkeen eli 1.9.2024.
  • Yritys lähettää 31.8.2024 tavarat asiakkaalleen. Asiakas saa tavarat omaan varastoonsa 2.9.2024. Riippuen sopimusehdoista vastaako myyjä vai ostaja kuljetuksesta, määräytyy arvonlisäverokanta, jota myyntiin sovelletaan. Jos kuljetus on myyjän vastuulla, tavaroiden luovutus on tapahtunut 2.9., jolloin sovellettava arvonlisäverokanta on 25,5 %. Vastaavasti kuljetuksen ollessa asiakkaan vastuulla, tavaroiden luovutushetki on 31.8., kun tavarat ovat lähteneet kuljetukseen ja sovellettava arvonlisäverokanta 24 %.

Ennakkomaksut ja ennakkolaskutus

Ennakkomaksujen osalta arvonlisäverotuksessa sovelletaan maksuperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että sovellettava arvonlisäverokanta määräytyy todellisen maksuhetken mukaan eikä suoriteperiaatteen mukaan.

Esimerkki:

Yritys laskuttaa heinäkuussa ennakkoon tavaran, jonka luovutus on sovittu syyskuulle. Ennakkolaskun eräpäivä on 15.8.2024 ja asiakas maksaa laskun eräpäivänä. Ennakkomaksuun sovellettava arvonlisävero on 24 %, koska maksu on saatu ennen 1.9.2024. Jos asiakas maksaisi laskun vasta 1.9., sovellettava verokanta olisi 25,5 %. Yrityksen tulisi tehdä heinäkuussa tekemälleen laskulle hyvityslasku ja uusi veloituslasku uudella korotetulla arvonlisäverokannalla.

Keskeneräiset palvelut

Useiden kuukausien mittaisiin projekteihin, jotka ovat kesken arvonlisäverokannan muuttuessa, sovelletaan joko yleistä säännöstä tai ennakkomaksujen sääntöä. Käytettävän arvonlisäveroprosentin määrittää laskutustapa.

Esimerkki:

Yritys on aloittanut pidempiaikaisen projektin toukokuussa 2024 ja sen on määrä valmistua joulukuussa 2024. Jos koko projekti laskutetaan vasta, kun se on valmistunut, käytettävä arvonlisäveroprosentti on 25,5, koska lasku tehdään 1.9.2024 jälkeen. Jos projektia on sovittu laskutettavaksi osissa, kaikki urakan erät, jotka ovat valmiit ennen 1.9.2024 saadaan laskuttaa 24 %. Tämän jälkeen valmistuvat erät laskutetaan 25,5 %. Jos yritys laskuttaa urakkaa ennakkoon, kaikki ennen 1.9.2024 maksetut ennakkoerät saadaan laskuttaa 24 % arvonlisäverolla ja tämän jälkeen maksettavissa sovelletaan 25,5 %.

Alennukset

Yritys saattaa saada tai antaa vuosi-, kausi- tai muita alennuksia. Annettuihin alennuksiin sovelletaan sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin. Jos kyseessä on esimerkiksi vuosialennus, voidaan annettu alennus jakaa suhteellisesti ajan kulumisen mukaan eri verokannoille tai vaihtoehtoisesti hankintojen todellisen jakauman mukaisesti.

Esimerkki:

Yritys myy tavaroita vuoden 2024 ajan. Yritys antaa asiakkaalle vuosialennuksen 2024 vuoden hankintojen perusteella. Vuosialennus jaetaan ajan kulumisen suhteessa eli 8/12 osaa (tammi-elokuu) kohdistuu 24 % hankintoihin ja 4/12 osaa (syys-joulukuu) kohdistuu 25,5 % hankintoihin.

Luottotappiot

Mahdollisesti aiheutuvista luottotappioista vähennetään arvonlisäveroa sen verokannan mukaan, jota alkuperäiseen myyntiin on sovellettu.

Esimerkki:

Yritys on tehnyt myyntilaskun 24 % arvonlisäverolla asiakkaalleen elokuussa 2024. Asiakas ei huomautuksista huolimatta maksa laskua ja joulukuussa myyntilasku käsitellään luottotappiona. Yritys saa vähentää luottotappiosta arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaan.

Yhteenveto

ALV:n nousu vaikuttaa monitasoisesti ja monivaiheisesti sekä arjen rutiinien hoitamiseen, mutta ennen kaikkea muutoshetkeen. Yritysten on hyvä käydä läpi siis seuraavat seikat:

  1. Sopimukset ja sopimusehdot
  2. Järjestelmien käyttö ja käyttäytyminen arvonlisäveron noston osalta
  3. Integraatiot ja rajapinnat taloushallinnon järjestelmiin sekä taloushallinnon järjestelmän muutokset
  4. Myyntilaskutuksen vaikutukset eritoten poikkeusten osalta, kuten ennakkomaksut, laskuttamattomat työt ja pidempikestoiset projektit.

Krista Riekki
Krista Riekki

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake