Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad är VAT-nummer?

VAT-nummer är den internationella termen för momsregistreringsnummer. VAT står för Value Added Tax och används vid handel mellan företag.

Det är ett unikt nummer som tillhandahålls av Skatteverket till företag som önskar momsregistrera sin verksamhet. Enligt mervärdesskattelagen ska alla momsregistrerade bolag ange sitt VAT-nummer på samtliga kvitton och fakturor som utfärdas.

Hur skapas VAT-numret?

För juridiska personer och aktiebolag baseras VAT-numret vanligtvis på företagets organisationsnummer. Till detta läggs Sveriges landskod, ”SE,” före den första siffran och avslutas med ”01.” Till exempel, om ett företag har organisationsnumret 5555555555, blir dess VAT-nummer SE555555555501. För enskilda firmor används ägarens personnummer (ÅÅMMDDXXXX) som grund, även den med samma landskod “SE”, och avslutas med ”01”.

Varför behövs VAT-nummer?

VAT-nummer (momsregistreringsnummer) tjänar flera ändamål. Det hjälper till att identifiera momspliktiga företag i internationella situationer och underlättar för skattemyndigheten att korrekt bokföra momsen. VAT-numret fungerar som ett ID-kort och skyddar mot potentiellt bedrägeri. I affärer som involverar varor och tjänster inom

EU är VAT-numret avgörande. Inom EU gäller nämligen omvänd skattskyldighet, vilket innebär att företagen själva måste redovisa momsdeklarationen i sitt eget land. För att fakturera utan moms i sådana fall krävs att företaget begär köparens VAT-nummer och redovisar försäljningen i momsdeklarationen.

Kontrollera VAT-nummer

Ibland kan det vara nödvändigt att verifiera ett företag innan du inleder affärer med dem. För detta ändamål kan du använda VIES (VAT Information Exchange System), en tjänst utvecklad av Europeiska kommissionen. Här kan du kontrollera VAT-nummer för företag inom EU:s medlemsstater för att säkerställa äktheten.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte