Vad gör en redovisningsbyrå?

En redovisningsbyrå är en expert på bokförings- och redovisningstjänster, som stöttar företag i att uppfylla deras bokföringsskyldigheter och hantera deras ekonomiska rapportering.


Bokföringsskyldighet och företagets ansvar

Alla företagare som bedriver näringsverksamhet måste, enligt bokföringslagen, se till att företagets alla ekonomiska transaktioner registreras och sammanställs regelbundet. Denna bokföring tjänar som en grund för att styra och följa upp företagets ekonomi, men också för att ge insyn till externa parter som banker, Skatteverket och investerare. Många företag väljer att kombinera sitt eget arbete med bokföringen med stöd från en redovisningskonsult. Oavsett hur bokföringen hanteras, är det viktigt att komma ihåg att den yttersta ansvaret alltid ligger hos företagaren.


Tjänster som en redovisningsbyrå erbjuder:

Utöver den grundläggande bokföringen kan en redovisningsbyrå erbjuda en mängd andra tjänster. Dessa spänner från den löpande bokföringen, som inkluderar hantering av moms, arbetsgivaravgifter och löner, till mer komplexa uppgifter som årsredovisningar, bokslut och skattedeklarationer. Vissa byråer har även specialkompetenser inom områden som koncernredovisning eller affärsutveckling. Allt arbete som utförs av en redovisningsbyrå ska uppfylla kraven på god redovisningssed. Detta innebär att allt arbete måste följa gällande lagar, rekommendationer och vedertagen praxis inom området. Det är också viktigt att skilja på en redovisningskonsult och en revisor. Medan den första hanterar bokföring och redovisning, fokuserar den senare på att granska detta arbete.

Slutsats: För att hantera företagets ekonomi på bästa sätt kan en redovisningsbyrå vara en ovärderlig resurs. De kan stötta i allt från den dagliga bokföringen till mer komplexa redovisningstjänster, vilket ger företagaren mer tid att fokusera på sin kärnverksamhet.

Läs mer om Talenoms redovisningstjänster här”(Länk till https://talenom.com/sv-se/losningar/redovisningstjanster/)

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte