Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Vad gör en redovisningsbyrå?

En redovisningsbyrå är en professionell tjänsteleverantör som erbjuder företag hjälp inom flera olika områden av ekonomisk förvaltning. Till skillnad från revisorer, vars huvudsakliga uppgift är att granska företags ekonomiska rapporter, arbetar redovisningsbyråer med att aktivt hantera och rådgiva inom bokföring och redovisning. Deras tjänster sträcker sig från den dagliga hanteringen av ekonomiska transaktioner till mer omfattande uppgifter som bokslut och skattedeklarationer.

Olika typer av redovisningsbyråer

Inom den företagsekonomiska sektorn i Sverige kan redovisningsbyråer specialisera sig på olika tjänster. Även om de flesta erbjuder grundläggande redovisning och bokföring, finns det de som fokuserar mer specifikt på revision eller löneadministration. 
Dessa specialiserade byråer benämns ofta som revisionsbyråer eller lönebyråer beroende på deras huvudsakliga fokus.


Redovisning och bokföring

Den centrala verksamheten för många redovisningsbyråer är att tillhandahålla tjänster som bokföring och att skapa årsredovisningar, vilket är avgörande för att dokumentera och organisera ett företags ekonomiska information. Denna information är viktig inte bara för interna syften utan också för externa intressenter.


Auktoriserade redovisningskonsulter

En auktoriserad redovisningskonsult (ARK) är en professionellt licensierad expert som genomgår regelbunden kvalitetskontroll och vidareutbildning. Denna titel erhålls genom Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och FAR, vilka är branschorganisationer för ekonomiska yrkesroller i Sverige. Läs mer om vad en redovisningskonsult gör här.

God redovisningssed på redovisningsbyrån

Redovisningsbyråns arbete styrs av principen om god redovisningssed, vilket innebär att allt arbete utförs enligt de högsta standarderna och i enlighet med gällande redovisningslagar och rekommendationer. Detta säkerställer att klienternas ekonomiska hantering är både professionell och laglig.

Varför anlita redovisningsbyrå?

Att anlita en redovisningsbyrå kan ge företag stora fördelar, särskilt för nystartade eller småföretag som kanske inte har resurser eller kunskap att hantera all ekonomi internt. En redovisningsbyrå kan inte bara hjälpa till med att förenkla den administrativa bördan utan även bidra med expertis som säkerställer att allt sköts korrekt, vilket kan minska risken för dyra fel.

Hur och varför man ska anlita Talenom

Talenom skiljer sig från andra redovisningsbyråer genom att erbjuda en fullständig palett av skräddarsydda ekonomitjänster, från bokföring och löneadministration till djupgående skatterådgivning och support vid företagsförvärv. Som klient hos Talenom kan du förvänta dig en personlig service där dina specifika behov och förutsättningar alltid står i fokus. Oavsett om du är i behov av regelbundna tjänster eller stöd vid specifika tillfällen, erbjuder Talenom kompetensen och flexibiliteten för att säkerställa att ditt företag växer.

Läs mer om Talenoms redovisningstjänster här.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte