Vad är Redovisningskonsult?

En redovisningskonsult erbjuder experttjänster inom redovisning och bokföring, vilket är avgörande för varje företags finansiella hälsa och överensstämmelse med lagar och regler. Deras arbete omfattar allt från fakturaregistrering till komplexa uppgifter som att sammanställa årsredovisningar.


Vad Gör en Redovisningskonsult?

Redovisningskonsultens arbetsuppgifter är mångfacetterade. De ansvarar för att registrera fakturor och betalningar, redovisa moms, skapa bokslutsunderlag och sammanställa årsredovisningar. Deras arbetsomfång kan variera från att hantera specifika delar av bokföringen till att sköta hela företagets löpande redovisning, lönehantering och myndighetskontakter.

Vad Kostar en Redovisningskonsult?

Kostnaden för en redovisningskonsult kan variera beroende på flera faktorer, som erfarenhetsnivå, tjänstens omfång och företagets storlek. Det är viktigt att väga kostnaden mot värdet av de professionella tjänsterna de erbjuder.

Auktoriserad Redovisningskonsult

Det finns olika nivåer av expertis inom redovisningsområdet. En auktoriserad redovisningskonsult har genomgått särskilda kvalifikationsprocesser och är ofta medlem i en professionell organisation. Å andra sidan är en certifierad redovisningsekonom någon som har erhållit en certifiering som visar på särskild kompetens och kunskap inom redovisning.

Redovisningskonsult som karriärsval

Att jobba som Redovisningskonsult

Att jobba som redovisningskonsult innebär en dynamisk karriär med möjligheter att arbeta med en mängd olika företag och branscher. Det kräver noggrannhet, god förståelse för ekonomiska principer och förmågan att tolka och kommunicera komplex finansiell information.

Vad krävs för att bli auktoriserad redovisningskonsult?

Relevant högskoleutbildning för en blivande redovisningskonsult börjar vanligtvis med en kandidatexamen inom företagsekonomi eller ekonomi. Denna grundläggande utbildning ger en bred förståelse för affärsvärlden
Förutom relevant högskoleutbildning, krävs flera års arbetslivserfarenhet inom redovisning, godkända kvalifikationstester och fortbildning för att bibehålla auktorisationen.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte