Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss!

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Dela

Kan vi hjälpa dig?

Kommande evenemang

Webbinarium: Starta Eget
Torsdag 15 augusti

Webbinarium: Lön
Tisdag 27 augusti

Bokföring — vad är bokföring?

Bokföring är ett administrativt och löpande arbete för att registrera olika händelser, till exempel försäljning och inköp på olika konton.

Så fungerar bokföring i praktiken

Bokföring är processen att registrera och dokumentera alla ekonomiska transaktioner och affärshändelser för företag. Det inkluderar allt från försäljning, inköp och löneutbetalningar till skattebetalningar. Varje transaktion kräver en verifiering med underlag, som vanligtvis inkluderar kvitton och fakturor. Alla dessa transaktioner registreras i en huvudbok, där de systematiskt ordnas enligt konton.

Digitaliserade bokföringssystem kan hjälpa företag att automatisera vissa av dessa processer, vilket gör bokföringen mer effektiv och tillförlitlig. Det är viktigt för företagare att ha uppdaterad och korrekt bokföring eftersom den ger en tydlig bild av företagets ekonomiska hälsa och är avgörande för att uppfylla skattemässiga krav och redovisningsstandarder.

Olika bokföringsmetoder

Det finns två huvudsakliga metoder för att utföra bokföring: kontantmetoden och faktureringsmetoden. Valet av metod kan påverka hur företag registrerar sina ekonomiska transaktioner och när de bokförs.

Kontantmetoden

Om ditt företag omsätter mindre än 3 miljoner kronor kan du välja kontantmetoden. Med denna metod bokförs inkomster och utgifter när pengar faktiskt kommer in eller går ut, vilket betyder att du inte bokför förrän du har fått betalt från kunderna eller betalat dina leverantörer.

Faktureringsmetoden

Om ditt företag omsätter mer än 3 miljoner kronor måste du använda faktureringsmetoden. I denna metod bokförs inkomster och utgifter när fakturor skapas, oavsett om betalningen har kommit in eller ut ännu. Detta ger en mer realtidsbild av företagets ekonomi.

På vår blogg berättar vi mer om hur dessa metoder fungerar.

Kort om bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur företag och organisationer ska föra och hantera sin bokföring. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat:

Skyldighet att bokföra: Enligt lagen måste alla företag och organisationer bokföra sina ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar.

Tidsspann för bokföring: Lagen kräver att kontanta in- och utbetalningar bokförs senast nästkommande arbetsdag.

Bokföringsmetoder: Lagen tillåter olika bokföringsmetoder, som kontantmetoden och faktureringsmetoden, beroende på företagets storlek och verksamhet.

Kassajournal: För företag som hanterar kontanta transaktioner, måste alla kassatransaktioner dokumenteras i en kassajournal eller kassabok.

Ingående och utgående balans: Vid starten av varje bokföringsår måste en ingående balans upprättas för företagets ekonomiska ställning. Vid bokslutet upprättas en utgående balans.

Bokslut

Efter räkenskapsåret är slut ska varje företag sammanställa och redovisa årets bokslut. Bokslutet visar hur ditt företag eller affärsverksamhet presterat under året. Bokföringen ska redovisas i form av årsredovisning eller årsbokslut beroende på företagsform.

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte