Vad bör en faktura innehålla? 

Har du koll på vad en faktura måste innehålla? Följ listan nedan för att checka av om du får med all information som mervärdesskattelagen kräver: 

– Datum fakturan är utfärdad 
– Fakturanummer 
– Säljaren och köparens namn, adress och momsregistreringsnummer 
– Varorna eller tjänsternas art och omfattning 
– Datum för försäljning av vara eller tjänst 
– Ifall betalningen skett i förskott ska betalningsdatum vara med 
– Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag 
– Enhetspris exklusive moms 
– Aktuell skattesats och momsbelopp (såvida inte momsfri försäljning) 
– Betalningsvillkor och dröjsmålsränta 
– Eventuella leveransvillkor 
– Säljarens betalningsuppgifter och information om att säljaren har godkännande för F-skatt. 
– För aktiebolag är det obligatoriskt att ange bolagets namn och organisationsnummer samt uppgift om i vilket kommun bolaget har sitt säte. 
– Försäljning till företag utomlands är i de flesta fall momsfri. Inom EU finns särskilda regler för vilka uppgifter som ska anges på en faktura till företagskunder i andra EU-länder. 

I vissa fall räcker det att man utfärdar en förenklad faktura, som inte behöver uppfylla de krav som ställs på en fullständig faktura. En förenklad faktura kan användas vid en försäljning på max 4000 kronor inklusive moms, om det är en kreditfaktura, eller om de tekniska förutsättningarna för fakturering gör att en fullständig faktura är svår att utfärda. 

Detta behöver en förenklad faktura innehålla: 

– Datum fakturan är utfärdad 
– Identifiering av säljaren 
– Varans eller tjänstens art och omfattning 
– Momsbelopp eller uppgift för att räkna ut momsbeloppet 

Tomas Friman
Tomas Friman
Sales Manager

Talenom One

Programvara och bokföring för mindre verksamheter

Talenom Pro

Ekonomilösning med möjlighet till rådgivning från experter

Kontakta oss

Ring till oss

010 – 583 73 00

Skriv till oss

Hitta till oss

Våra kontor

Träffa en av våra säljare

Boka ett möte