Talenom – för smidigt företagande

För kunder

Talenom erbjuder företagare bokförings- och banktjänster samt en förstklassig programvara för ekonomiförvaltning – allt under ett tak. Tjänsten skräddarsys efter kundens behov. Till våra kunder hör nyetablerade företagare, småföretag och medelstora företag inom alla branscher.

Tidsbesparande och lätt

Programvaran är lätt att använda och kunderna lägger mindre tid på företagets rutiner vid exempelvis hantering av kvitton, fakturering, betalningar, rapportering och lönefrågor. Det går lätt att kombinera Talenoms plattform med kundernas övriga programvaror.

Kvalitet och tillförlitlighet

Genom automatisering får våra redovisningssakkunniga mer tid att analysera företagens ekonomi och ge företagarna aktiv rådgivning. Automatiseringen garanterar också företagen högklassiga rapporter.

För anställda

De anställda vid Talenom kan på ett genuint sätt påverka företagens framgång: skapa ekonomisk tillväxt, arbetsplatser och välfärd. Enligt undersökningar är Talenom en strålande arbetsplats och som bevis för det får vi använda symbolen för GPTW-certifiering. Vi är särskilt tacksamma över våra fantastiska kollegor.

Talenom är ett internationellt bolag som utvecklas och växer och som är känt som en pionjär inom bokföringsbyråbranschen. Våra värderingar är mod, omtanke och ambition. Vi erbjuder olika karriärmöjligheter inom ekonomiförvaltning, utveckling av programvara, HR, försäljning och marknadsföring. Talenom Akatemias utbildningsmöjligheter, såsom praktikant inom ekonomiförvaltning, EBR, PHT, Leader och ekonomischefsskolan, stöder karriärutvecklingen.

För investerare

Mission

Med Talenom blir företagandet smidigare än förr. Vi hjälper företagaren att fatta allt bättre beslut och förser företagaren med tidsbesparande, lättanvänd programvara.

Vision

Oöverträffade redovisnings- och banktjänster för små och medelstora företag.

Strategi

Vi växer organiskt och genom företagstransaktioner.

Våra finansiella mål för 2023–2025 är

  1. Årlig nettointäktsökning över 30%
  2. Årlig EBITDA-tillväxt på över 15%
  3. Växande EBIT i euro och
  4. Ökande utdelning per aktie

Digitaliseringen av den europeiska bokföringsbyråbranschen påskyndas bland annat till följd av att e-faktureringsdirektivet införs. Detta ökar de små och medelstora företagens naturliga efterfrågan på ekonomiförvaltningsprogram och bokföringsbyråtjänster.

Kontinuerliga tjänster mot månadsavgift, som omfattar ekonomiförvaltningsprogrammet samt bokföringsbyrå- och banktjänster, utgör kärnan i vår produkt. Produkterna är möjligast enkla att köpa, sälja och ta i bruk. Vi kan reagera på lönsam tillväxt i rätt tid genom våra rekryterings-, utbildnings- och ledningsprocesser.

Talenom är en pionjär i branschen. Vi har en klar konkurrensfördel i vår egen utveckling av programvara i kombination med vår kompetens inom bokföringsbyråbranschen. Genom denna utveckling kan vi erbjuda en suverän kundupplevelse samtidigt som vi automatiserar våra rutiner.

Vårt primära marknadsområde är Finland och vårt mål är att ytterligare öka vår marknadsandel. Vi vill också ta vara på de tillväxtmöjligheter som internationaliseringen ger i Sverige och övriga Europa. Snabbare ökning av omsättningen än tidigare innebär också ökade personalkostnader och programvaruinvesteringar.

Talenom i korthet

Talenom Oyj är en flexibel och progressiv bokföringsbyrå, som grundades 1972. Med de lättanvända elektroniska redskapen samt långt automatiserade tjänsterna vill vi underlätta vardagen för företagare. Utöver heltäckande bokföringsbyråtjänster erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av sakkunnigtjänster samt betalnings- och korttjänster. Vår vision är att erbjuda oöverträffade bokföringsbyrå- och banktjänster för små och medelstora företag. Talenom har verksamhet i Finland, Sverige, Spanien och Italien. I slutet av 2022 hade bolaget 1 336 anställda på 74 verksamhetsställen. Under 2005–2022 var den genomsnittliga årliga tillväxten i Talenoms omsättning cirka 16,6 procent.