Redovisningstjänster företagare inom vårdbranschen

Dag-, omsorgs-, familje- och vårdhem, läkarcentraler och företagshälsovårdsbolag – Våra experter har uttryckligen specialkompetens inom ekonomi- och personalförvaltning för aktörer inom vårdbranschen.

Teamet känner till vårdbranschens vardag

Du behöver inte lösa saker ensam – du får hjälp i vardagen av våra experter.

Tjänster för alla sektorer

Sjukhus och läkarmottagningar

Funderar du över vilken typ av tjänster som är de mest lönsamma? Och hur fördelas Fpa-beslut jämnt över olika månader, hur förvaltas kapital bäst eller på vilket sätt optimeras en läkares beskattning? Fråga oss, vi ger dig råd.

Terapitjänster

Vet du vilka terapitjänster som är momspliktiga och vilka som inte är det. Huvudbry kan också orsakas av skiftplanering samt beräkning och utbetalning av sammanställningar för egenföretagare. Talenom Vård hjälper gärna till.

Hemvårdstjänster

Inom hemvården gäller produktiviteten exempelvis en bra tavla för arbetsskiften, optimering av rutter och smidiga kundbesök. Det är emellertid viktigt att inte glömma bort det mänskliga mötet och att lyssna in den andre. En specificerad lönsamhetsuppföljning underlättar ekvationen.

Dag-, vård- och familjehem

I upphandlingarna måste hänsyn tas till jämlikheten hos de boende i familjehemmet. Det är lämpligt att beräkna det optimala antalet boende enligt kostnadsstrukturen. Och hur skulle du kunna säkerställa att momspliktiga verksamhetskostnader inte råkar hamna bland de icke-avdragsgilla? Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Våra styrkor

Särdrag inom löneberäkningen

Bland annat avvikande semesterkalkyler, uppföljning av erfarenhetsår, lönetabeller som kräver tolkning och kollektivavtalen framhävs i löneberäkningen inom vårdbranschen. Vi bistår dig i dessa och många andra frågor

Tydlig rapportering

Med vår rapportering är det enkelt att jämföra verksamhetsställen och uppfatta kostnader. Genom detta blir det lättare att fatta beslut och man får en tydlig bild av det ekonomiska läget

Personalförvaltning

Inom vårdsektorn framhävs personalens och ledningens betydelse. Med våra system är personalförvaltningen smidig. Det är exempelvis enkelt att följa med att tillstånd, kvalifikationer och avtal är aktuella

Expertis inom beskattning

Vet du när mervärdesskatt ska betalas på försäljningen och hur mervärdesskatten får dras av på inköp? Med oss blir mervärdesbeskattningen tydligare och ni får tillgång till de bästa lösningarna

Upphandlingar och konkurrensutsättning

Vet du vilka krav konkurrensutsättningen ställer på företagets ekonomi? Det här känner vi till. Vi säkerställer och följer tillsammans upp hur situationen utvecklas

Regelbunden uppföljning

Till vardagen hör regelbundna möten med våra experter. Låt oss tillsammans försäkra oss om att du vet hur det går för företaget

Vi har en övergripande förståelse för verksamheten inom vårdsektorn

Vi behärskar mervärdesskattens specialsituationer och bästa praxis. Vi producerar ekonomisk flernivårapportering från verksamhetsställen till olika affärsverksamheter. Vi förstår branschens särdrag och erbjuder en verksamhetsorienterad ekonomiförvaltning som tar hänsyn till konkurrensutsättningar, faktureringspraxis samt kraven på lokaler och personal.

Personalen är företagets viktigaste resurs. Frågor om kollektivavtal och semesterkalkyler hör till utmaningarna i vardagen. Det finns erfarenhetsår, ansökningar om lönesubvention, personaldimensionering och olika anställningsförhållanden.

Hanteringen av dessa och att de är korrekta bidrar för sin del till att skapa en bild av arbetsgivaren och förbättra medarbetarnas tillfredsställelse.

Experts of the industry

Tuomo Ylönen

Yksikönpäällikkö, Raksa

Kati Haapalainen

Palkat, tiimiesimies, Raksa

Antoniina Haukka

Toimiala-asiantuntija, Raksa

Petri Pääkkö

Toimiala-asiantuntija, Raksa

Hungry for more

Read more articles on our blog

Utvalda berättelser

Contacts per agent increased by 48% while our CSAT score stayed above 90%. The ultimate goal is to be able to wrap a human-centric layer of automation. These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage

Talenom was an ideal solution for HILLAVA. These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage. Talenom has changed the way our sales and support teams collaborate.

These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage. Contacts per agent increased by 48% while our CSAT score stayed above 90%. The ultimate goal is to be able to wrap a human-centric layer of automation.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort

Genom att skicka in godkänner du vår integritetspolicy