HR-tjänster

Personalen är företagets största resurs, så det lönar sig att satsa på högklassig personalledning.
Vår HR-tjänst hjälper dig att frigöra tid för kärnverksamheten i ditt företag. Vår HR-systemlösning lämpar sig för olika branscher och den kan anpassas enligt kundens behov. Du hanterar anställningsförhållandets hela livscykel i HR-systemet.

HR-lösningar
för alla branscher
och organisationer i olika storleksklass

HR-experter

Vi är förtrogna med vardagen inom personaladministration och vi hjälper dig att utveckla den. Ditt liv underlättas när du får stöd av en kompetent och pålitlig partner.

Du förfogar flexibelt över en utsedd HR-expert

  • Lagstadgade personalplaner
  • HR-årsklocka
  • HR-kartläggning
  • Utarbetande och utveckling av HR-processer

Arbetsavtalsjurister

Våra arbetsavtalsjurister stöder dig inom arbetsrättens krävande områden under hela anställningslivscykeln.

Ta hjälp av en professionell arbetsavtalsjurist

  • Vid omställningsförhandlingar och tillhörande handlingar
  • Vid beredning av anställnings- och direktörsavtal samt andra avtal
  • Vid åtgärder och avtal i samband med att en anställning upphör
  • Vid lösning av tvister

Boka en kort presentation
från vår expert

HR-assistent

En expert som sköter ditt företags administrativa rutiner relaterade till löne- och ekonomiförvaltningsprocesserna. Det går snabbt att ta i buk assistenttjänsten och du får exakt så många hjälpande händer som du behöver.

Våra assistenter sköter följande uppgifter för din räkning

  • Förberedelse och inmatning av lönematerial
  • Övriga rutinmässiga administrativa uppgifter som kan utföras på distans

Lättanvänt HR-system

Löneberäkningen och personalförvaltningen är integrerade i ett system i vår HR-systemlösning. Du sköter alla processer förknippade med anställningsförhållandets livscykel i Mepco HRM-systemet och all personalrelaterad information lagras säkert på ett ställe. Experterna har på förhand tänkt ut processerna, så det är enkelt att ta i bruk och använda programmet.

Vi utarbetar också kundspecifika HR-lösningar med vår skalbara systemlösning.

Behöver du någon annan tjänst? Ta det lugnt!

Behöver du någon annan tjänst? Ta det lugnt!

Ta upp frågan med våra experter. De ser över din situation och erbjuder dig en skräddarsydd tjänst

10 June, 2022 

We are growing even bigger
and even better

Haluatko kuulla lisää?

Löydät lisää artikkeleita blogistamme

Blogiin

Kan vi hjälpa till?

Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. Låt oss tillsammans skräddarsy en lösning som passar ditt företag.

Genom att skicka in godkänner du vår integritetspolicy.