Redovisningstjänster för planerings- och konsultföretagare

Arkitekter, ingenjörer, konsulter, marknadsförare och kodare. Det här är en heterogen grupp med professionella och vi har långvarig erfarenhet av att stödja deras affärsverksamhet

Teamet känner till vardagen i planerings- och konsultbranschen

Med oss fungerar processerna och du har alltid hjälpen nära till hands. Talenoms sakkunniga hjälper dig i ekonomiska frågor och de förstår sig på särdragen i din bransch. Du blir alltså inte ensam!

Tjänster för alla sektorer

Konsulttjänster

Funderar du på vilken typ av tjänster som är lönsammast, hur de intäkterna som är oregelbundna på grund av faktureringsvillkoren fördelas jämnt på olika månader, hur du analyserar tillgångsläget eller hur det är möjligt att optimera företagarens beskattning? Fråga oss!

Advokatbyråer

Hur ska sekretesskraven iakttas i bokföringen? Kraven på verifikationer kan orsaka problem, men inte för oss! Vi är förtrogna med rapporterna från försäljningsprogrammen som används allmänt i branschen – med eller utan integration.

Marknadsförings- och reklambranschen

En organiserar evenemang, den andra fotograferar annonser, den tredje arbetar med sökmotoroptimering. Vi håller reda på alla kvitton och hanterar även de mest särpräglade upphandlingarna som är typiska för branschen.

Programvaru- och spelbranschen

Ibland kan det vara svårt att räkna ut vilken av försäljningarna som är momspliktig och i vilket land. Även utvecklingskostnaderna och organiseringen av finansieringen kan ge dig gråa hår, eftersom de produkter som företaget utvecklar börjar ge intäkter först i efterhand. Vi hjälper dig också med ansökningarna om stöd och bidrag. Fråga oss gärna om dem!

Planeringskontor (ingenjörer, arkitekter)

Är det viktigt för dig att kunna jämföra projekt och följa upp deras lönsamhet? Det finns många bra affärssystem som du kan använda och med vilka vi kan integrera Talenoms system. Du kan följa upp projekten enkelt också i Talenoms system. Då är det lätt att hålla koll på lönsamheten i olika projekt tillsammans med en expert på ekonomiförvaltning!

Våra styrkor

Smidiga processer

Löne- och personalförvaltningens processer ska vara smidiga och enkla. Låt oss hålla kvar experterna i företaget och bevara en hög uppfattning om arbetsgivaren

Rapportering

Oavsett om din verksamhet är projektbaserad eller kontinuerlig visar våra rapporter den verkliga lönsamheten och det finns inget behov av separata efterkalkyler

Projekthantering

Vet du vad det förnuftigaste sättet är för hantering av projekt i både bokföring och beskattning? Vi ger dig vår syn på detta som stöd för beslutsfattandet

Expertis inom beskattning

Vi ser till att verksamheten binder så lite pengar som möjligt genom att optimera beskattningen. På så sätt har du kontroll över din förmögenhet

Behandling av placeringar

Det lönar sig inte att ha all förmögenhet på ett bankkonto. Vi diskuterar tillsammans hur vi får den extra kassan i arbete

Regelbunden uppföljning

Genom att träffas regelbundet säkerställer vi att din affärsverksamhet följer målen och är systematisk

Vi har övergripande förståelse för verksamheten inom planerings- och konsultbranschen

Vi behärskar bästa praxis för resultatavräknande rapportering och SaaS-verksamhet. Vi producerar ekonomisk flernivårapportering från projekt till affärsverksamheter. Vi förstår hur utvecklingsprojekt, bidrag och faktureringsgrad påverkar företagets ekonomi.

Personalens utbildning och kvalifikationer är nyckelfaktorer för företagets framgång och med oss går det enkelt och smidigt att följa upp dessa. Vi behärskar särdragen för bonus till personalen och provisioner inom både löneberäkning och rapportering.

Experts of the industry

Tuomo Ylönen

Yksikönpäällikkö, Raksa

Kati Haapalainen

Palkat, tiimiesimies, Raksa

Antoniina Haukka

Toimiala-asiantuntija, Raksa

Petri Pääkkö

Toimiala-asiantuntija, Raksa

Hungry for more

Read more articles on our blog

Utvalda berättelser

Contacts per agent increased by 48% while our CSAT score stayed above 90%. The ultimate goal is to be able to wrap a human-centric layer of automation. These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage

Talenom was an ideal solution for HILLAVA. These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage. Talenom has changed the way our sales and support teams collaborate.

These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage. Contacts per agent increased by 48% while our CSAT score stayed above 90%. The ultimate goal is to be able to wrap a human-centric layer of automation.

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort

Genom att skicka in godkänner du vår integritetspolicy