Redovisningstjänster för turistföretagare

Det krävs mångsidig sakkunskap för att betjäna turister. Det finns transporter, måltider, övernattningar, fritid och olika upplevelser att ta hand om. Vi ser till att åtminstone ekonomin fungerar, både för researrangören och för den enskilda tjänsteleverantören

Teamet känner till turistbranschens vardag

Våra experter förstår utmaningarna och möjligheterna med branschens säsongsvariationer!

Tjänster för alla sektorer

Inkvarteringstjänster

Erbjuder ditt företag inkvartering i en egen fastighet eller verkar ni som förmedlare av inkvarteringstjänster? Vad gäller mervärdesbeskattning, finns det skillnader i hur dessa hanteras. Fråga oss, vi hjälper dig.

Program- och servicefunktioner

Ditt företag kan ha t.ex. transport-, restaurang- och upplevelsetjänster i utbudet. Det är inte alltid lätt att se vilken momssats som gäller för olika tjänster.

Researrangörstjänster

Känner du till begreppen förmedling av tjänster eller resebyråtjänster som avses i mervärdesskattelagen? Förvånas du över att man tillämpar marginalbeskattningsförfarande på de resebyråtjänster som ditt företag tillhandahåller? Vi ger dig råd.

Våra styrkor

Säsongsbetonad verksamhet

Är de utländska arbetstagarnas skatte- och försäkringsfrågor utmanande? Funderar du över olika tillägg och säsongsvariationer i löneförvaltningen? Vi hjälper dig!

Rapportering

Med aktuell rapportering är det lättare att leda verksamheten, även när förskottsbetalningarna ska göras under lågsäsong

Momssatser för turistföretag

Eftersom branschen är så mångsidig ska flera mervärdesskattesatser tillämpas. Låt oss tillsammans försäkra oss om att ni följer bästa möjliga praxis

Tillämpning av marginalbeskattningen inom turistbranschen

Vi vet att det inte är lätt att tillämpa marginalbeskattning. Vi förstår även komplexa situationer och hjälper till med dem på ett begripligt språk

Hur inverkar förskott

Betalning och fakturering av förskott påverkar kassasituationen. Låt oss tillsammans planera så att kassan håller även lågsäsongen!

Kontinuerligt stöd

Genom regelbundna möten med en expert förtydligas den ekonomiska situationen. Låt oss tillsammans försäkra oss om att firman tar sig igenom säsongen med ära

Vi känner till turistbranschens vardag

Vi behärskar tillämpning av marginalbeskattningen och handläggning av förhandsbeställningar. Vi förstår hur säsongsvariationerna i branschen påverkar personalen och kassaflödet. Vi ger vägledning om prissättningen av marginalbeskattade tjänster och arrangerar rapporteringen så att den visar lönsamheten för de nödvändiga verksamhetsställena och affärsverksamheterna.

Vi behärskar också de specialfrågor som uppstår gällande försäkring och beskattning av medarbetare i internationella situationer. Tillsammans med oss är vardagen med sina säsongsvariationer enklare för en turistföretagare.

Experts of the industry

Tuomo Ylönen

Yksikönpäällikkö, Raksa

Kati Haapalainen

Palkat, tiimiesimies, Raksa

Antoniina Haukka

Toimiala-asiantuntija, Raksa

Petri Pääkkö

Toimiala-asiantuntija, Raksa

Hungry for more

Read more articles on our blog

Utvalda berättelser

Contacts per agent increased by 48% while our CSAT score stayed above 90%. The ultimate goal is to be able to wrap a human-centric layer of automation. These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage

Talenom was an ideal solution for HILLAVA. These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage. Talenom has changed the way our sales and support teams collaborate.

These improvements to their customer experience reduced churn by 0.5%, and is helping them gain a competitive advantage. Contacts per agent increased by 48% while our CSAT score stayed above 90%. The ultimate goal is to be able to wrap a human-centric layer of automation.

nästa bransch

Förening och stiftelse

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort

Genom att skicka in godkänner du vår integritetspolicy