Miten yrittäjä jää eläkkeelle?

3 minutes

Palkkatyöläisen eläköityminen on useimmiten selkeä tapahtumasarja, jossa työpaikan eläkekahvien jälkeen työntekijä siirtyy sujuvasti viettämään ansaittuja eläkepäiviä. Yrittäjän eläkkeelle jääminen saattaa kuitenkin olla mutkikkaampaa, sillä silloin on tärkeä pysähtyä pohtimaan myös yrityksen tulevaisuutta. Vaihtoehtoja yrityksestä luopumiseen ovat ainakin yrityksen myyminen, sukupolvenvaihdos tai yhtiön purkaminen. Jos yrityksessä on enemmän kuin yksi osakas, eläkettä on tärkeä järjestellä kaikkia osapuolia huomioiden. Tällaisessa tilanteessa kyseeseen saattaa tulla aiemmin mainittujen lisäksi esimerkiksi ns. omien osakkeiden hankinta, jossa yritys ostaa luopuvan omistajan osakkeet itselleen.

Aloita suunnittelu ajoissa

Yrittäjän kannattaa suunnitella eläkkeelle jäämistä hyvissä ajoin yhdessä asiantuntijan kanssa, jotta aikaa mahdollisten esitoimien toteuttamiseen ja vaihtoehtojen kartoittamiseen on riittävästi. Jos tavoitteena on toteuttaa sukupolvenvaihdos, on tärkeä miettiä järjestelylle sopiva ajankohta ja laskea siitä koituvat veroseuraamukset. Sukupolvenvaihdos on suunniteltava ja toteutettava huolella, jotta vältytään yllätyksiltä ja muutoksesta saadaan sujuva kokonaisuus. Eläkkeelle jäävän yrittäjän toimeentulo on tärkeä turvata eläkepäivinä, mutta toisaalta myös yrityksen ja jatkajan tulevaisuus on varmistettava. Henkinen luopuminen yrityksestä vaatii sekin oman aikansa.

Sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksen sijaan tavoitteena saattaa olla yrityksen myynti täysin ulkopuoliselle taholle. Yrityskauppa on erinomainen tapa yrityksestä luopumiseen, jos sopiva ostaja löytyy. Valitettavan usein yrityksen myyntiä suunnitellaan liian myöhäisessä vaiheessa, jolloin liiketoimintaa on saatettu jo vähentää tai tärkeitä investointeja lykätä eläkeiän siintäessä horisontissa. Tällaisessa tilanteessa yrityksen kiinnostavuus ostajien silmissä on saattanut vähentyä. Yritys saattaa myös olla vahvasti henkilöitynyt omistajaansa, jolloin liiketoimintaan liittyvän osaamisen siirtäminen nopealla aikataululla eteenpäin vaikeutuu. Vastuuta tulisikin hyvissä ajoin siirtää esimerkiksi suoraan jatkajalle tai työntekijöille ja toimintatapoja sekä sopimuksia dokumentoida kirjalliseen muotoon, jotta seuraajan on mahdollisimman helppo hypätä edellisen omistajan saappaisiin. Eläkkeelle jäävän yrittäjän kannattaa muistaa, että hänen on usein tarpeellista jäädä joksikin aikaa yritykseen siirtämään osaamistaan ja käytännön tietotaitoaan uudelle yrittäjälle.

Purkaminen suoraviivaisin

Yrityksen purkaminen on usein kaikkein suoraviivaisin vaihtoehto yritystoiminnasta irtautumiseen.  Purkamisessa yhtiön varallisuus muutetaan likvidiin muotoon ja velat maksetaan. Lopuksi yrittäjä saa yritykseen jääneet varat itselleen verotettavana jako-osuutena. Yhtiömuoto vaikuttaa suuresti siihen, miten työläs prosessi purkaminen on. Toiminimen lopettaminen on suhteellisen helppoa, mutta osakeyhtiön purkaminen selvitystilamenettelyn kautta sen sijaan kestää noin puoli vuotta.

Omistajanvaihdos

Jos yhtiössä on useita omistajia, muut osakkaat usein jatkavat yrityksen toimintaa yhden osakkaan eläkkeelle jäämisestä huolimatta. Omistajanvaihdostilanteen toimintatavoista on saatettu sopia ennakkoon esimerkiksi osakassopimuksella. Useamman kuin yhden omistajan yrityksissä saattaa olla mahdollista käyttää omien osakkeiden hankintaa, jossa yritys ostaa luopuvan osakkaan osakkeet itselleen. Tämän vaihtoehdon etu on se, että yhtiöön jäävien osakkaiden ei tarvitse henkilökohtaisesti hankkia rahoitusta luopuvan osakkaan osakkeiden ostoon. Järjestelyn toteuttaminen edellyttää kuitenkin muun muassa sitä, että yrityksellä on riittävästi jakokelpoista varallisuutta. Omien osakkeiden hankintaa koskee yksityiskohtaiset verotukselliset ja lakisääteiset ohjeet, joten siinä tulisi aina käyttää asiantuntija-apua.

Tapauskohtaista

Kuten edellä mainituista asioista havaitaan, oikea tapa toteuttaa yrittäjän eläköityminen on aina tapauskohtaista. Tärkeää on olla ajoissa asiantuntijaan yhteydessä, jotta vaihtoehtoja ehditään rauhassa puntaroida ja suunnitella yrittäjän siirtymistä eläkepäivien viettoon. Loppukevennyksenä voin mainita, kuinka eräs yrittäjä taannoin totesi, että heillä ”pohojanmaalla on tapana tehrä omistajanvaihdokset perunkirjootuksen kautta”. Tämäkin tapa on toki mahdollinen, mutta suosittelen kuitenkin laatimaan suunnitelmia hieman aikaisemmassa vaiheessa. Näin yrittäjän eläkkeelle siirtymisestä saadaan sujuva kokonaisuus.

Olethan rohkeasti yhteydessä, jos minä tai kollegani voimme auttaa eläkkeelle jäämisen suunnittelussa tai muissa talouteen, verotukseen tai lakiin liittyvissä asioissa.

Kalle Raitala
Kalle Raitala

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake