Yrityksen kannattavuus kuntoon

3 minutes

Yleinen kustannusten nousu on voinut aiheuttaa haasteita monelle yritykselle. Kustannusten noustessa voikin herätä kysymys, miten yrityksen kannattavuus saadaan kuntoon.

Mitä on hyvä kannattavuus?

Tiivistettynä yrityksen toiminta on kannattavaa, jos sen tulot ovat suuremmat kuin menot. Yrityksen kannattavuus voidaan todeta helposti yrityksen tuloslaskelmasta tarkastelemalla eri katteita ja tilikauden voittoa. On tärkeä huomata, että positiivisesta tuloksesta huolimatta yrityksen kannattavuus ei silti ole välttämättä riittävällä tasolla. Yrityksen tulojen täytyisi riittää tuloslaskelmassa näkyvien kulujen lisäksi myös esimerkiksi lainojen lyhennyksiin ja omistajien voitonjakoon. Tämän lisäksi yrityksen kannattavuutta täytyy peilata myös yhtiöön sijoitettuun pääomaan. Jos esimerkiksi yrityksen omistajat ovat sijoittaneet yritykseensä paljon varoja, ei pieni positiivinen tulos vielä riitä, jotta toiminta olisi tarpeeksi kannattavaa sijoitettu pääoma huomioiden. Yrityksen hyvän kannattavuuden voidaan ajatella olevan siitä syystä suhteellista.

Eri vertailukohteiden avulla voidaan löytää syyt, miksi kannattavuus ontuu

Yrityksen kannattavuutta voidaan kehittää erilaisten vertailukohteiden avulla. Vertailukohteiden käyttäminen on järkevää, koska niistä voi saada ideoita kannattavuuden ontumisen syistä, sekä saada ideoita kannattavuuden parantamiseksi. Olemme listanneet tähän esimerkkejä hyvistä vertailukohteista. 

 1. Vertaaminen aikaisempaan tilikauteen –jos kuluvan tilikauden tulos on tappiollinen, mutta aikaisemmin toiminta on ollut voitollista, kannattaa porautua tarkemmin kannattavuuden laskun syihin.
 2. Lukujen vertaaminen budjettiin/tavoitteisiin –Miksi tavoitetta ei saavutettu?
 3. Yrityksen eri toimipisteiden tulosten keskinäinen vertaaminen
 4. Vertaaminen samaan toimialaan –toimialasta on saatavilla yleisestä talousdataa, jota voidaan verrata yrityksen lukuihin. Tätä kautta voidaan löytää vastaus sille, miksi yrityksen kannattavuus ontuu.
 5. Vertaaminen yrityksen pahimpiin kilpailijoihin
 6. Yrityksen työntekijöiden tulosten vertaaminen keskenään –tekeekö toinen työntekijä töitä kannattavammin kuin toinen? Voisiko hänestä ottaa mallia?
 7. Yrityksen projektien kannattavuuden vertaaminen keskenään –onko jokin projekteista kannattamaton? Löytyisikö syy kannattamattomuudelle vertaamalla projekteja keskenään?
 8. Asiakkaiden kannattavuuden vertaaminen keskenään –tässä kohtaa voidaan pohtia, onko jokin asiakkuus kannattavampaa kuin jokin toinen asiakkuus? Entä mistä nämä erot johtuvat?

Miten kannattavuutta voidaan parantaa?

Ymmärryksen lisääminen kannattavuuden muodostumisesta

Jotta kannattavuutta voidaan parantaa, täytyy ymmärtää, mistä yrityksen kannattavuus muodostuu. Ymmärryksen lisäämisen lähtökohtana on saada raportoinnista ajantasaista tietoa johtopäätösten tueksi. Välillä voi olla tarpeen pilkkoa tuloslaskelman lukuja pienempiin osiin, kuten esimerkiksi kirjanpidon tilien, kustannuspaikkojen tai projektien avulla. Jos koko yhtiötä on seurattu yhtenä kokonaisuutena, voisiko toimintaa jakaa toimipisteittäin, toiminnoittain tai palveluittain? Seurannan pilkkominen osiin vaatii kulujen ja tulojen jakamista luotettavasti eri seurantakohteille. Seurantaa kannattaa tehdä useampi kuukausi, jotta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä yrityksen kannattavuuteen liittyen.

Keinoja kannattavuuden parantamiseen

Kun yrityksen kannattavuuden ontumisen syyt ovat selvillä, voidaan kannattavuutta lähteä parantamaan. Kannattavuutta voidaan parantaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 1. Tulojen lisääminen. Esimerkiksi jo 2 % korotus liikevaihtoon voi vaikuttaa tulokseen yllättävän paljon.
 2. Hinnoittelun tarkistaminen. Kattavatko myyntihinnat palvelun/tuotteiden kulut ja jättävätkö ne tarvittavan katteen?
 3. Menojen vähentäminen. Esimerkiksi kiinteitä kuluja kannattaa tarkastella kriittisesti, löytyykö sieltä jotain säästämisen paikkoja.
 4. Tuottavuuden parantaminen. Tehdään samoja asioita tehokkaammin, jolloin kannattavuus parantuu. 
 5. Työvälineiden parantaminen, jolloin toiminta voi tehostua.
 6. Sopivat tilat ja kalusto – ei ylimääräistä. Jos yritys toimii liian suurissa toimitiloissa, voisiko pienemmät toimitilat toimia paremmin, jolloin kulut laskevat? Voisiko käyttämättä oleville toimitiloille löytyä muita vuokralaisia? Myös ylimääräinen kalusto tarvitsee tilaa säilytykseen ja aiheuttaa vakuutusmaksuja, jolloin ylimääräisen kaluston myyminen johtaa kannattavuuden parantumiseen.
 7. Pääomien käytön tehostaminen. Jos yrityksessä on varasto, varastossa kannattaa säilyttää vain sopiva määrä tuotteita. Pääomia sitoo myös myyntisaamiset. Varaston ja myyntisaamisten kiertonopeutta tehostamalla yhtiön kassa parantuu ja rahoittamisen tarve pienentyy.
 8. Kannattamattoman toiminnan lopettaminen.
 9. Kannattamattomien tuotteiden/palveluiden/asiakkaiden/toimipisteiden/projektien kehittäminen.
 10. Ulkoistaminen vaihtoehtona. Joskus voi olla kannattavampaa ostaa jokin palvelu ulkopuolelta, kuin tehdä kaikki itse. Joskus ulkoistaminen voi olla siis kustannustehokas vaihtoehto ja sitä kautta yritys voi keskittyä ydintoimintaansa.
 11. Yrittäjän oman ajan arvostaminen. Voisiko yrittäjän omista työtehtävistä löytyä muille työntekijöille jaettavia työtehtäviä, jolloin yrittäjällä vapautuisi aikaa toiminnan kannalta olennaisiin tehtäviin?

Liiketoiminnan kytkeminen kannattavuuden parantamiseen

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokainen yritys on erilainen ja keinot kannattavuuden parantamiseen ovat usein yrityskohtaisia. Tärkeintä on tunnistaa kannattamattoman toiminnan syyt ja ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen parantamiseksi.

Tarvitseeko yrityksenne apua kannattavuuden kehittämiseen? Ota yhteyttä osaaviin asiantuntijoihimme tästä.

Heidi Valikainen
Heidi Valikainen

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake