Tilinpäätös – Mitä yritys voi vähentää verotuksessa?

talenom_verotus_verovähennys_tilitoimisto
3 minutes

Tilinpäätösaika lähestyy ja on hyvä kerrata, mitä yritys voi vähentää verotuksessaan. Usein kirjanpidon ja verotuksen maailma voi tuntua yrittäjästä monimutkaiselle, mutta muutaman pääasian ymmärtämisellä päästään jo pitkälle. Osakkaan verotus on sitten vielä toinen juttu.

Pääsääntöisesti yritys saa vähentää verotuksessaan kaikki tilikauden aikana syntyneet kulut, jotka on kirjattu kirjanpitoonkin kuluiksi. Näitä ovat esimerkiksi tilikauden aikana myytyjen tuotteiden aikaansaamiseksi tehdyt tarvikehankinnat. Tilikauden vaihteessa varastossa olevat tavarat lasketaan ja käsitellään varastonarvossa. Niitä vastaavia ostohintoja ei siis vielä saa vähentää verotuksessa – vasta sitten, kun tavarat myydään.

Tiettyjen kuluerien kohdalla verotuksessa on poikkeuksia vähennysoikeuteen. Näitä ovat esimerkiksi edustusmenot eli yrityksen ulkopuolisiin tahoihin kohdistuvat vieraanvaraisuudesta ja muusta huomaavaisuudesta aiheutuneet menot, joista saa vähentää verotuksessa vain puolet. Sakkoja ja virhemaksuja ei saa vähentää ollenkaan. Lahjoitukset saa vähentää, jos lahjoituksen määrä lahjoituksen saajaa kohti on enintään 850 euroa ja lahjoitus annetaan yleishyödylliseen tarkoitukseen, ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Verovähennykset eivät vastaa pankkitililtä tehtyjä maksuja

Tässä pari esimerkkiä:


Yritys tekee loppuvuodesta koneinvestoinnin, jonka hinta on 100 000 eur (alv 0 %). Verotuksessa yritys saa vähentää hankintavuonna koneesta poiston osuuden eli 25 %. Näin ollen verovähennys on 25 000 euroa ensimmäisenä vuotena. Seuraavina vuosina kirjanpidossa ja verotuksessa käsitellään poistona vuosittain 25 % edellisvuoden saldosta.

  • Huom. Omistetun auton osalta verotuksessa saa vähentää poiston lisäksi myös muut auton käytöstä aiheutuneet menot, kuten polttoaineet, huollot, vakuutukset ja lainan korot. Mikäli auto on leasingyhtiön omistuksessa, poistoja ei tehdä, vaan verotuksessa saa vähentää leasingmaksut sekä auton normaalit käyttökulut.

Yrityksellä on työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa ja joille kertyy lomaoikeutta kuukausittain. Yritys maksaa työntekijöille loma-ajan palkat loman pitämisen yhteydessä. Kirjanpidossa ja verotuksessa loma-ajan palkka käsitellään kuluna kuitenkin jo sinä kuukautena, kun lomaoikeus syntyy työntekijälle.

  • Esim. Yrityksen tilikausi päättyy 31.12.2018. Yrityksessä on neljä työntekijää, joille on kertynyt lomaoikeutta 9 kuukaudelta kullekin 22,5 päivää (9 *2,5 pv). Päiväpalkkoina sivukuluineen laskettuna tämä 22,5 päivää vastaa ko yrityksessä 11500 euron summaa. Sen verran yritys saa vähentää kirjanpidossa ja verotuksessa vuonna 2018.

Kirjanpidossa voidaan joutua pienentämään varallisuuserien arvoja, mikäli niiden todennäköinen arvo ei enää vastaa alkuperäistä. Myyntisaamisten luottotappion saa vähentää verotuksessa. Sen sijaan taseessa olevan muun saamiserän tai esimerkiksi arvopaperin arvonalentuminen saadaan vähentää, mikäli arvonmenetys on todennetusti lopullinen. Lopullisuus tarkoittaa sitä, että vastapuoli on mennyt esimerkiksi jo konkurssiin.

Eri yritysmuotojen verotuksessa on eroja

Osakeyhtiö ja henkilöyhtiö

Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön (ay, ky) yrittäjän itselleen maksama palkka on muiden palkkakulujen ja palkanluonteisten erien (maksetut päivärahat, kilometrikorvaukset) tavoin verotuksessa vähennyskelpoinen. Sen sijaan osakeyhtiön maksamat osingot, jotka maksetaan yhtiön verojen jälkeisestä tuloksesta, eivät itsessään enää ole verotuksessa vähennettäviä eriä yhtiölle.

Verottajan sallimat lisävähennyskeinot osakeyhtiöille ovat nykyään aika vähäisiä. Veroilmoituksella on mahdollista hakea vähennystä koulutusmenoista, tämä vähennys on mahdollinen myös osakeyhtiöille. Edellytysten täyttyessä koulutusvähennys voi olla suuruudeltaan 50 % koulutuspäivien palkkakustannuksista, kuitenkin enintään kolmen päivän osalta työntekijää kohden. Tällä verottaja haluaa kannustaa yrityksiä kouluttamaan työntekijöitään.

Toiminimi

Toimittaessa toiminimi- tai henkilöyhtiömuodossa yritys saa vähentää verotuksessaan toimintavarauksen, joka voi maksimissaan olla 30 % viimeisen 12 kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Toimintavarauksen tarkoitus on vähentää progressiivisen verotuksen vaikutusta näillä yhtiömuodoilla.

Lisäksi toiminimi- ja henkilöyhtiöille verottaja laskee viran puolesta vuodesta 2017 alkaen myös yrittäjävähennyksen, joka on suuruudeltaan 5 % yrityksen verotettavasta tuloksesta. Tällä vähennyksellä on haluttu saattaa näiden yhtiömuotojen verokohtelua tasavertaisemmaksi osakeyhtiöverotuksen kanssa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, mikäli verotusasiat ovat ajankohtaisia!

Juuli Ahosola
Juuli Ahosola

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake