Tilinpäätös tulee, oletko valmis?

3 minutes

Vuoden lähetessä loppua suurella osalla yrityksistä tilikausi päättyy. Tilinpäätöstä varten on syytä tehdä valmisteluja jo ennen tilikauden päättymistä, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä. Verotukseen ja tulokseen voidaan vielä vaikuttaa tilikauden aikana. Yrityksen tilanteesta riippuen tulosta voidaan pienentää tai suurentaa ja toimien myötä maksettavien verojen määrä muuttuu. Käsittelemme tässä blogissa muutamat olennaiset asiat niin tilinpäätökseen valmistautumiseen kuin tilinpäätöksen käyttötarkoitukseen liittyen. Nostamme myös esille muita yrittäjää kiinnostavia asioita.

Mihin tilikauden aikana kannattaa kiinnittää huomiota?

Tärkein seikka on varmasti yrityksen oma pääoma ja sen riittävyys. Oma pääoma kertoo yrityksen varallisuusasemasta. Jos oma pääoma on positiivinen, yrityksellä on enemmän varallisuutta ja kertyneitä voittovaroja kuin velkaa. Jos taas oma pääoma on negatiivinen, yrityksen velat ovat suurempia kuin varallisuus. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että yrityksen toiminta on tappiollista tai aiemmin tehty tulos on jaettu omistajille osinkoina. Negatiivista omaa pääomaa tulisi välttää. Hallituksen huolellisuusvelvoitteeseen kuuluu tarkastella omaa pääomaa ja tehdä toimia sen ollessa negatiivinen. Omaa pääomaa voidaan korjata esimerkiksi tekemällä yritykseen sijoituksia tai antamalla pääomalainaa. Molemmissa tilanteissa rahan tulee liikkua ennen tilikauden vaihtumista. Tästä syystä tarkastelu tulee tehdä tilikauden aikana.

Toisinaan tilanne voi olla se, että yritys tekee yrittäjän mielestä liian hyvää tulosta. Tilikauden aikana tulisi miettiä keinoja yrityksen kulujen kasvattamiseksi. Mitäs tällaiset sitten voisivat olla? Tarkasteluun kannattaisi ottaa yrittäjän nostama palkka. Yrittäjän palkan määrää ei ole mitenkään säädelty, vaan yrittäjä voi päättää siitä vapaasti. Yrittäjän palkan avulla saadaan helposti lisää kuluja, mutta tietenkin yrittäjä maksaa itse ansiotuloveroja enemmän. Ylenpalttinen palkan nostaminen ei ole kokonaisverotuksellisesti järkevää, joten kohtuus tässäkin täytyy pitää mielessä. Optimaalisen palkan summaa voidaan myös laskea yrittäjälle.

Monesti yrityksen tekemästä hyvästä tuloksesta halutaan palkita työntekijöitä. Maksamalla bonuksia tai yrityksen tulokseen perustuvia palkkioita, yrityksen palkkakulut kasvavat ja sitä kautta verotettava tulos pienenee. Tällaiset vuosipalkitsemiset tulee olla päätettynä ennen tilikauden päättymistä, mutta maksut työntekijöille voidaan hoitaa myöhemminkin. Tuloksen optimointikeinoja on muitakin ja niistä kannattaa keskustella oman asiantuntijan kanssa vielä ennen tilikauden päättymistä

Mihin tilinpäätöstä sitten käytetään?

Tilinpäätös on julkinen dokumentti, jonka kuka vaan voi tilata erinäisistä palveluista. Yrityksen sidosryhmät tarkastelevat tilinpäätöstietoja omasta intressistään. Alasta riippuen niin asiakkaat kuin kilpailijat ovat kiinnostuneita siitä, miten yrityksellä menee. Asiakkaat voivat edellyttää esimerkiksi tiettyä vakavaraisuustasoa tai vaikkapa liikevaihtoa. Tavarantoimittajille tilinpäätös antaa informaatiota yrityksen maksuvalmius- ja kannattavuustasosta. Näillä saattaa olla merkitystä esimerkiksi myönnettäviin maksuehtoihin. Yrityksen kilpailijat tutkivat tilinpäätöksestä liikevaihto- ja kannattavuustietoja sekä niiden kehitystä ja vertaavat näitä tietoja oman yrityksensä lukuihin. Yrityksen rahoittaja taas on aina kiinnostunut tilinpäätöstiedoista rahoitusta myönnettäessä, mutta myös velkasuhteen aikana. Yrityksen taloustilanne määrittää muun muassa rahoituksen hinnan eli koron, takaisinmaksuehdot sekä vaadittavat vakuudet. Monesti rahoittaja määrittelee annetulle lainalle ehtoja, joita seurataan tilinpäätöstietojen perusteella. Seurattavia asioita ovat yleisimmin yrityksen kannattavuustaso ja omavaraisuusaste. Mikäli asetetut ehdot eli kovenantit eivät täyty, rahoituksen hinta tai takaisinmaksu saattavat muuttua.

Yrittäjää kiinnostavat asiat tilinpäätöksessä

Edellä kuvatut seikat vaikuttavat yritykseen ja sen toimintaan. On kuitenkin asioita, joilla on suora vaikutus yrittäjän henkilökohtaiseen talouteen. Näitä ovat osakaslainat ja yrityksestä nostettavien osinkojen määrä. Osakaslaina tarkoittaa yrittäjän nostamaa rahaa yrityksestään, joka ei ole palkkaa tai osinkoa. Osakaslaina on nimensä mukaisesti laina, joka yrittäjän tulee maksaa takaisin yritykselleen. Ikävä puoli osakaslainoissa on niiden verotuksellinen kohtelu. Jos osakaslaina on takaisinmaksamatta vuoden viimeisenä päivänä, se verotetaan yrittäjän pääomatulona. Pääomatuloveron välttämiseksi osakaslainat kannattaa hoitaa pois kalenterivuoden aikana. Takaisinmaksu voi tapahtua rahana tai lainan määrän laskemisella yrittäjän palkaksi.

Yrittäjiä eniten kiinnostava asia tilinpäätöksissä on osinkojen määrä. Tilinpäätöksen valmistuttua 1-4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, hallituksen tulee hyväksyä tilinpäätös. Tämän jälkeen tilinpäätös tilintarkastetaan ja se menee vahvistettavaksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokous päättää sitten lopullisen osinkojen määrän. Byrokratian hoitamisen jälkeen yrittäjä voi nostaa osingot omalle tililleen.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – sanonta pätee myös tilinpäätökseen. Valmisteluun kannattaa käyttää aikaa ja tarkastella yrityksen kannalta olennaisia seikkoja jo ennen tilikauden päättymistä. Näin tilinpäätöksen laadintavaiheessa ei nouse yllätyksiä esille ja laadinta sujuu mutkattomasti.

Krista Riekki
Krista Riekki

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake