Järjestöjen talousraporteista apua suunnitteluun ja seurantaan

2 minutes

Talouden suunnittelu on tärkeä osa järjestöjen asianmukaista toimintaa. Kun tuloille ja menoille laaditaan suunnitelma eli talousarvio, on helposti hahmotettavissa, kuinka järjestön toiminta rahoitetaan. Taloudesta huolehtimiseen on myös lakisääteinen velvoite.

Laadukkaasti tehty talousraportointi näyttää erot järjestön talousarvion ja talouden toteuman välillä.  Mahdolliset poikkeamat tulisi käydä läpi säännöllisesti ja samalla analysoida, mistä ne johtuvat. Ennustetta kannattaa tarvittaessa tarkentaa kesken tilikauden myös talousraportointiin. Näin hallitus saa oikean ja ajantasaisen kuvan järjestön talousnäkymistä tilikauden aikana.

Raportit muuttuvat tilanteiden mukana

Järjestön elinkaaren eri vaiheissa voi tulla tarvetta kehittää talouden raportointia. Muun muassa erilaiset hankkeet, saadut avustukset tai toiminnan laajentuminen ovat tilanteita, joissa erillisseuranta talousraporttien avulla on tarpeen.

Esimerkiksi hankkeiden talouden tavallista tarkempi seuranta on välttämätöntä, jotta hankkeen etenemistä ja rahoituksen riittävyyttä voidaan seurata. Jos järjestö saa avustusta, raportoinnin avulla näkee selkeästi, mihin ja kuinka paljon avustusta on käytetty. Seuranta on tärkeää, jotta avustus käytetään siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Talousraporttien säännöllinen seuranta auttaa ennakoimaan talouden ja toiminnan muutostarpeita. Toiminnan laajentuminen tai muuttuminen voivat vaikuttaa esimerkiksi järjestön yleishyödyllisyysasemaan, ja mahdolliset verotukselliset näkökulmat on syytä selvittää ennakkoon.

Säännölliseen seurantaan saa apua

Talenom tarjoaa järjestöasiakkailleen Talouden tulkinta -palvelua avuksi säännölliseen ja ennakoivaan talouden seurantaan. Palvelu sisältää säännölliset palaverit, joissa käydään läpi järjestön talousraportteja, tuodaan esiin havaintoja ja kehitetään yhdessä raportointia sekä toimintatapoja. Seurattavia asioita ovat esimerkiksi talouden toteuma verrattuna talousarvioon, toiminnanalojen tai seurantakohteiden luvut, hankkeiden lukujen seuranta ja verotuksen näkökulmien huomiointi. Talenom tarjoaa apua myös talousarvion laadinnassa.

Palvelu räätälöidään aina järjestölle sopivaksi. Palvelun sisältö pidetään aina ajankohtaisena huomioiden järjestön toiminnan erityispiirteet ja muutokset elinkaaren eri vaiheissa.

Suvi Hämeenniemi
Suvi Hämeenniemi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake