Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7.2021 lähtien

5 minutes

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee 1.7.2021. Nykyinen arvonlisäveron erityisjärjestelmä (MOSS=Mini One Stop Shop) kattaa ainoastaan tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynnin kuluttajille EU:ssa. Uusi arvonlisäveron erityisjärjestelmä (OSS= One Stop Shop) tulee kattamaan kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin. Muutokset perustuvat EU-lainsäädäntöön. Tavoitteena on yksinkertaistaa nykyisiä arvonlisäverovelvoitteita ja vähentää rajat ylittävää verkkokauppaa harjoittavien yritysten hallinnollista taakkaa. Samalla poistuu EU:n ulkopuolelta tulevien enintään 22 € arvoisten lähetysten verovapaus, jolloin kaikki tuonnit on aina tullattava.

Lisäksi luovutaan maakohtaisista kaukomyynnin liikevaihtorajoista, jolloin EU:n sisäinen tavaroiden etämyynti kuuluu samaan 10 000 € EU:n laajuiseen vuotuiseen raja-arvoon kuin tele-, lähetys- ja sähköisten palvelujen myynti. Tämä raja-arvo ei kuitenkaan kata muun tyyppisten, kuin edellä mainittujen, EU:ssa sijaitseville ostajille suoritettujen palvelujen suorituksia. Myytävät palvelut voivat olla mm. seuraavia: majoituspalvelut, tilaisuuksien pääsylippujen myynti, kuljetuspalvelut, irtaimen omaisuuden arviointi ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuva työsuoritus, kuljetuksen liitännäispalvelut (kuten lastaus, purku, lastin käsittely tai vastaava toiminta), kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut, kulkuneuvojen vuokraus sekä vesi- ja ilma-aluksilla ja junissa kulutettavat ravintola- ja ateriapalvelut jne.

Käyttöön otetaan uudet etämyynnin käsitteet: Yhteisön sisäinen tavaran etämyynti sekä maahantuotujen tavaroiden etämyynti. Yhteisön sisäistä tavaroiden etämyyntiä on myynti, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta lähettää tai kuljettaa tavarat muusta jäsenvaltiosta kuin siitä, johon lähetys tai kuljetus ostajalle päättyy (eli EU-jäsenvaltiosta toiseen). Maahantuotavien tavaroiden etämyyntiä on vastaavasti myynti, jossa myyjä tai joku muu myyjän puolesta lähettää tai kuljettaa tavarat kolmannelta alueelta tai kolmannesta maasta jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevalle ostajalle. Etämyyntisäännöt eivät kuitenkaan koske mm. uusia kuljetusvälineitä, eikä myyntiä, johon sovelletaan Suomessa tai jossakin toisessa jäsenvaltiossa käytettyjen tavaroiden tai taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotusmenettelyä tai sitä vastaavaa menettelyä. Etämyyntisäännöt eivät koske myöskään tilanteita, joissa myyjä asentaa tai kokoaa tavarat jäsenvaltiossa, jossa kuljetus päättyy. Valmisteveron alaisten tavaroiden myynti on etämyyntiä vain silloin, kun ostajana on yksityishenkilö.

Missä tilanteissa erityisjärjestelmiä käytetään?

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee kolmeksi erilliseksi erityisjärjestelmäksi:

  1. Unionin järjestelmä
  2. Muu kuin unionin järjestelmä
  3. Tuontijärjestelmä

Unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut sekä EU:n sisäisen tavaroiden etämyynnin kuluttajille. Järjestelmä kattaa myös EU:n sisäisen tavaroiden myynnin kuluttajille sähköisen markkinapaikan kautta. Markkinapaikka voi olla esimerkiksi sähköinen rajapinta, portaali tai alusta.

Voit käyttää Unionin järjestelmää arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen seuraavissa tilanteissa.

  1. Yritykselläsi on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n alueella ja se myy palveluja kuluttajille EU-maissa. Erityisjärjestelmää voit kuitenkin käyttää vain myynteihin, joissa ostaja on sellaisessa EU-maassa, jossa yritykselläsi ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa.
  2. Yrityksesi harjoittaa EU:n sisäistä tavaroiden etämyyntiä kuluttajille, jolloin yritykselläsi ei tarvitse olla kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:ssa.

Muu kuin unionin järjestelmä kattaa kaikki kuluttajille EU:ssa myydyt palvelut. Voi käyttää tätä järjestelmää, jos yritykselläsi ei ole kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa EU:n arvonlisäveroalueella. Uusi tuontijärjestelmä (IOSS= Import One Stop Shop) kattaa EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnin kuluttajille, kun tavaralähetyksen arvo on enintään 150 € eivätkä tuotteet ole valmisteveron alaisia. Myös tuontijärjestelmässä etämyynti kuluttajille voi tapahtua sähköisen markkinapaikan kautta.

Voit käyttää tuontijärjestelmää seuraavissa tilanteissa:

  1. Yritykselläsi on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n arvonlisäveroalueella ja yrityksesi myy tavaraa kuluttajille EU:ssa. Tavarat lähetetään ostajille EU:n ulkopuolelta. Voit tällöin rekisteröidä yrityksesi tuontijärjestelmään ja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron EU:n ulkopuolelta tuotujen tavaroiden etämyynnistä erityisjärjestelmässä.
  2. Yrityksesi ei ole sijoittautunut EU:n alueelle, jolloin yrityksesi pitää yleensä nimetä itselleen välittäjä, jolla on kotipaikka tai kiinteä toimipaikka EU:n arvonlisäveroalueella. Välittäjän on täytettävä tuontijärjestelmään kuuluvat velvoitteet edustamansa yrityksen nimissä ja puolesta (esim. välittäjä vastaa erikseen kunkin edustamansa yrityksen veroilmoitusten antamisesta ja verojen maksamisesta tuontijärjestelmässä).

Tuontijärjestelmää käyttämällä myyjä varmistaa liiketoimen avoimuuden ostajan kannalta, sillä ostaja maksaa hintaan sisältyvän arvonlisäveron verkko-oston aikana. Ostajalla on varmuus liiketoimen kokonaishinnasta, eikä hänen maksettavakseen tule yllättäviä kustannuksia (arvonlisävero ja periaatteessa tulliselvitysmaksu), kun tavarat tuodaan EU:hun. Tuontijärjestelmän käytön tavoitteena on myös, että tulliviranomaiset luovuttavat tavarat nopeasti ja ne voidaan toimittaa nopeasti ostajalle, mikä on usein ostajalle tärkeää. Tuontijärjestelmän käyttö myös yksinkertaistaa logistiikkaa, koska tavarat voivat saapua EU:hun ja ne voidaan luovuttaa vapaaseen liikenteeseen missä tahansa jäsenvaltiossa riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on niiden lopullinen määränpää.

Rekisteröityminen arvonlisäveron erityisjärjestelmään

Rekisteröityminen arvonlisäveron erityisjärjestelmään on vapaaehtoista. Rekisteröityminen kuitenkin kannattaa, sillä jos et myyjänä rekisteröi yritystäsi erityisjärjestelmään, on yrityksesi rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kaikkiin niihin EU-maihin, joissa kuluttajat ovat ostaneet erityisjärjestelmän piiriin kuuluvia myymiäsi palveluita tai tavaroita. Arvonlisäveron erityisjärjestelmän avulla saat hoidettua arvonlisäverovelvoitteesi (ilmoittaminen ja maksaminen) keskitetysti erityisjärjestelmän kautta. Suomessa nämä voi hoitaa OmaVerossa. Rekisteröintihakemuksen on voinut tehdä omaverossa huhtikuun alusta 2021 lähtien, mutta rekisteröinti alkaa kuitenkin vasta siitä päivästä, kun järjestelmä otetaan käyttöön eli 1.7.2021. Verohallinto siirtää yrityksesi suoraan vastaavaan uuteen järjestelmään 1.7.2021, jos yrityksesi on jo rekisteröitynyt nykyiseen erityisjärjestelmään (unionin järjestelmään tai muuhun kuin unionin järjestelmään). Uutta rekisteröinti-ilmoitusta ei siten tarvitse tehdä, ellet halua rekisteröidä yritystäsi uuteen tuontijärjestelmään.

Millainen on sähköisten rajapintojen rooli?

Uutena tulee voimaan myös sähköisten rajapintojen verovelvollisuutta koskevat säännökset. Jos verovelvollisena mahdollistat EU-kuluttajille tavaroiden luovutukset sähköisen rajapinnan, kuten markkinapaikan, alustan tai vastaavien välineiden kautta, katsotaan sinun olevan verovelvollinen tavaran luovuttajana seuraavissa tapauksissa:

  • Elinkeinonharjoittajana mahdollistat kolmansilta alueilta tai kolmansista maista tuotujen ja todelliselta arvoltaan enintään 150 € lähetyksiin sisältyvien tavaroiden etämyynnin sähköisen rajapinnan kautta.
  • Elinkeinonharjoittajana mahdollistat Yhteisöön sijoittautumattomien elinkeinonharjoittajien Yhteisön alueella suorittamat tavaroiden luovutukset muulle kuin elinkeinonharjoittajalle sähköisen rajapinnan kautta.

Tällöin yrityksesi sähköisen rajapinnan pitäjänä katsotaan itse vastaanottaneen tavarat niiden myyjältä ja luovuttaneen ne ostajalle, jolloin verovelvollisuus on yritykselläsi sähköisen markkinapaikan tarjoavana elinkeinonharjoittajana.

Miten valmistautua muutoksiin?

Muutosten myötä yrityksille syntyy tarve muuttaa nykyisiä toimintatapojaan. Ennen muutosten voimaantuloa kannattaakin selvittää, koskevatko muutokset yhtiön omaa toimintaa. Toisin sanoen kannattaa selvittää, harjoittaako yrityksesi säännösten mukaista palvelujen/tavaroiden rajat ylittävää kuluttajakauppaa. Jos tällaista kauppaa on, kannattaa arvioida, miten muutokset vaikuttavat myyntiesi arvonlisäverokäsittelyyn. Myös hinnoittelu ja toimitusehdot kannattaa käydä läpi ja tarvittaessa päivittää. Lisäksi kannattaa arvioida, aiheutuuko tästä muutoksia alv-ilmoittamiseen ja muiden alv-velvoitteiden hoitamiseen sekä yhtiösi taloushallinnon järjestelmiin. Lisäksi ostajan maan verokantojen ja niiden muutosten huomioiminen on erittäin tärkeää myös yhtiösi toiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Kannattaakin olla yhteyksissä omaan taloushallinnon asiantuntijaan, jolta saat apua näiden selvittämiseen.

Heidi Sassi
Heidi Sassi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake