Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Marraskuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Matkakuluvähennykset vuoden 2023 verotuksessa

Verohallinto on vahvistanut matkakuluvähennyksien määrät vuodelle 2023 niitä tilanteita varten, joissa verovelvollisen asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa ja on kyse muusta kuin omasta tai käyttöetuautosta.

LUE LISÄÄ

Luontoisedut vuonna 2024

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, kuten asuntoedulle, autoedulle, ravintoedulle ja puhelinedulle. Työnantajalta saatu luontoisetu on työntekijälle palkkatuloa. Edun verotusarvo määräytyy luontoisetupäätöksen mukaan.

Puhelinetu 20 eur kattaa myös tietoliikenneyhteyden kustannuksen. Päätöksessä on tarkennettu, että matkapuhelinetuun katsotaan kuuluvan myös puhelimen tietoliikenneyhteydestä aiheutuneet kustannukset.

LUE LISÄÄ

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2024

Verohallinto on tehnyt päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2024. Kilometrikorvauksen määrä nousee 57 senttiin kilometriltä ja päivärahan suuruus 51 euroon. Osapäivärahan suuruus on 24 euroa.

LUE LISÄÄ

Toiminimiyrittäjät voivat jatkossa maksaa verkkolaskulla myös jäännös- ja ennakkoveron

Toiminimiyrittäjät, joilla on verkkolaskuosoite voivat jatkossa maksaa verkkolaskulla kiinteistöveron sekä ennakko- ja jäännösveron. Verkkolaskulla voi maksaa ennakko- ja jäännösveron erät, joiden eräpäivä on 1.1.2024 jälkeen.

Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajan verkkolaskuosoite on Tieken verkkolaskuosoitteistossa, Verohallinto saa siitä tiedon automaattisesti ja lähettää veroista verkkolaskun. Verkkolaskua ei siis tarvitse erikseen tilata Verohallinnolta.

LUE LISÄÄ

Työeläkevakuutusmaksut vuonna 2024

Vuoden 2024 työeläkevakuutusmaksut on vahvistettu. Vuonna 2024 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,81 prosenttia palkasta. Vuoden 2024 maksu sisältää vuonna 2020 voimassa olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen toisen takaisinmaksuerän 0,41 prosenttiyksikköä. Vuoden 2024 maksu ja alennuksen takaisinmaksuerä ovat 0,03 prosenttiyksikköä pienemmät kuin vuonna 2023.

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu 8,65 prosenttia. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2023.

LUE LISÄÄ

Työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2024

Vuoden 2024 työttömyysvakuutusmaksut on vahvistettu. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,79 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,27 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 337 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,09 prosenttia palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,43 prosenttia palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,27 prosenttia palkasta.

LUE LISÄÄ

Sairausvakuutusmaksut vuonna 2024

Vuoden 2024 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu. Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,51 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta. Maksu pienenee 0,09 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,16 prosenttia. Maksu on 0,37 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2023.

Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,01 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 16 499 euroa. Maksu pienenee 0,35 prosenttiyksikköä vuodesta 2023. Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 16 499 euron, päivärahamaksua ei peritä.

Yrittäjän eläkelain mukaisesti vakuutettujen yrittäjien maksama lisärahoitusosuus on 0,22 prosenttia vuonna 2024. Tämä on 0,01 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023.

LUE LISÄÄ

Osakeyhtiön uusi perustamispaketti käyttöön YTJ-palvelussa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että joulukuun 2023 aikana YTJ-palvelussa otetaan käyttöön uudistettu osakeyhtiön ohjattu perustamispaketti, jolla voi perustaa osakeyhtiön netissä. YTJ-palvelu luo yhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Ohjatun perustamispaketin voi valita, jos perustettavalla yhtiöllä ei ole osakepääomaa, vakiomuotoinen yhtiöjärjestys riittää ja ilmoitettavilla henkilöillä on suomalainen henkilötunnus. YTJ-palvelussa perustamispaketti maksaa 240 euroa 31.12.2023 asti. 1.1.2024 alkaen PRH on esittänyt hinnaksi 280 euroa.

LUE LISÄÄ

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake