Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Toukokuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Porukkaloton verotus muuttuu

Verohallinto on laatinut kannanoton porukkaloton verotuskäytännöstä. Kannanoton taustalla on 15.5.2023 voimaan tullut kuponkipelaamisen pakollinen tunnistautuminen. Kannanottoa sovelletaan 1.6.2023 alkaen ja se koskee 15.5. ja sen jälkeen pelattuja kuponkipelejä.

Näin porukkaloton voittoa verotetaan:

 • Voitto on verovapaata jokaiselle Veikkauksen asiakkaaksi tunnistautuneelle ja pelin lunastaneelle pelaajalle, jolle Veikkaus maksaa voiton.
 • Jos vain yksi henkilö on tunnistautunut Veikkauksen asiakkaaksi ja lunastanut pelin, maksaa Veikkaus voiton hänelle, jolloin voitto on tunnistautuneelle henkilölle verovapaa.
  • Jos porukkalotossa on taustalla keskinäinen sopimus, tunnistautumattomien porukkaloton jäsenien voitto-osuus verotetaan muuna veronalaisena ansiotulona
  • Jos porukkalotossa ei ole sopimusta, verotetaan tunnistautumattomille henkilöille annetut voitto-osuudet lahjana.

LUE LISÄÄ

Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa

Verohallinto on julkaissut 9.5.2023 päivätyn ohjeen ”Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa”. Ohjeeseen on tehty keskeisimmät muutokset seuraaviin aiheisiin:

 • Työnantajan varsinaisella työpaikalla tarjoama ateria
 • Oma asunto varsinaisena työpaikkana
 • Matkakustannusten korvaaminen työterveyshuoltoon liittyvistä matkoista
 • Etätyön vaikutus tilapäisen työskentelyn määräajan laskentaan
 • Kokonaispalkkasopimuksessa sovitut matkakustannusten korvaukset
 • Vapaa-ajan yhdistäminen työmatkaan
 • Ateriakorvaus liikkuvaa työtä tekevälle
 • Vapaaehtoistyöntekijälle maksetut matkakustannusten korvaukset

LUE LISÄÄ

Saamisten arvonalentumisen vähennyskelpoisuus

Verohallinto on julkaissut 19.5.2023 päivätyn ohjeen ”Saamisten arvonalenemisten vähennyskelpoisuus elinkeinotulon verotuksessa”.

Ohjeessa on päivitetty mm. velkasaatavan arvonalentumisen lopullisuutta EVL-tulolähteessä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (KHO:2022:108) perusteella. Saamisten arvonalenemista pidetään lopullisena myös silloin, kun velkasaatavaa on leikattu yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisessa yrityssaneerausmenettelyssä vahvistetussa maksuohjelmassa.

LUE LISÄÄ

Suomi mukaan NATOn miljardin euron innovaatiorahastoon

Suomen liittyminen NATOon avaa suomalaisille alkuvaiheen startupeille ja pääomasijoitusrahastoille uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia. Suomen hakemus NATOn innovaatiorahastoon on hyväksytty ja Tesi tekee rahastoon 35 miljoonan euron sijoituksen.

NATOn innovaatiorahasto tulee sijoittamaan siinä mukana olevien NATO-maiden teknologisesti murroksellisiin (deep tech) alkuvaiheen startupeihin ja näihin sijoittaviin venture capital -rahastoihin. NATOn innovaatiorahaston sijoitukset kohdentuvat teknologioihin, joilla on pääasiallisesti kaupallinen, mutta myös mahdollinen puolustuksellinen tai turvallisuuskäyttötarkoitus (ns. kaksikäyttöratkaisut). Nämä teknologiat liittyvät esimerkiksi tekoälyyn, kvanttiteknologiaan, uusiin materiaaleihin, energiaan, bioteknologiaan, viestintään ja avaruuteen.

LUE LISÄÄ

Euroopan yhtenäispatenttijärjestelmä voimaan 1.6.2023 alkaen

Euroopan uusi yhtenäispatenttijärjestelmä on tullut voimaan 1.6.2023. Samalla on aloittanut toimintansa EU:n yhdistetty patenttituomioistuin, joka jatkossa käsittelee yhtenäispatentteja ja perinteisiä eurooppapatentteja koskevia riitoja.

Yhtenäispatentti tarjoaa uuden vaihtoehdon perinteisen eurooppapatentin rinnalle. Patentinhaltija voi halutessaan saattaa patentin kerralla voimaan kaikissa yhtenäispatenttijärjestelmässä mukana olevissa maissa. Yhtenäispatentti tarjoaa hakijalle eurooppapatenttia edullisemman vaihtoehdon silloin, kun patentti halutaan voimaan vähintään neljässä mukana olevassa EU-maassa. Järjestelmässä on mukana tällä hetkellä 17 EU-jäsenmaata.

Yhtenäispatenttijärjestelmän myötä Suomea koskevien patenttien määrä tulee vuosien kuluessa kasvamaan. Koska patentti antaa yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyödyntämiseen, niiden määrän kasvu voi rajoittaa yritysten toiminnanvapautta Suomessa. Samalla mahdollisuus patentin loukkaukseen kasvaa, mikä pitää huomioida toiminnassa entistä tarkemmin. Yritysten onkin hyvä seurata kilpailijoiden patentointia, vaikka ne eivät itse aktiivisesti suojaisi keksintöjään patentoimalla. Euroopan patenttivirasto tulee ylläpitämään myönnetyistä yhtenäispatenteista rekisteriä, josta niitä voi kuka tahansa vapaasti etsiä.

LUE LISÄÄ

Uusi patenttitietopalvelu

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että uusi patenttitietopalvelu on otettu käyttöön. Palvelu kokoaa yhteen kaikki aiemmat patenttien ja hyödyllisyysmallien tietokannat. Palvelusta löytyvät kansalliset patentit ja Suomessa voimaansaatetut eurooppapatentit perustietoineen ja asiakirjoineen sekä rekisteröidyt hyödyllisyysmallit ja lisäsuojatodistukset (SPC).

LUE LISÄÄ

Heli Laaksomaa
Heli Laaksomaa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake