Yrittäjän vero- ja lakiuutiset toukokuu 2024

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Pienyritysten arvonlisäverotukseen muutoksia

Hallitus esittää muutoksia arvonlisäverotukseen. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Hallituksen esityksellä saatetaan voimaan EU:n arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin mukainen pienten yritysten erityisjärjestelmä.

Alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu vuoden 2025 alussa. Alarajahuojennus on verohelpotus niille yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa. Alarajahuojennusta voi vielä hakea vuodelta 2024.

Vähäisen toiminnan raja

Hallitus ei esitä muutosta vähäisen toiminnan rajaan. Jos yrityksen liikevaihto jää alle 15 000 euroon vuodessa, yrityksen ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä myydä tavaroita tai palveluita arvonlisäverollisina.

Uutta on se, että vähäisen toiminnan raja määritellään kuluvan ja edellisen kalenterivuoden liikevaihdon perusteella. Alv-rekisteriin rekisteröitymisvelvollisuuteen tulee muutos siten, että verovelvollisuus alkaa vasta, kun alaraja ylitetään.

Pienten yritysten EU-myynnin alv-järjestelmä

Lakimuutoksen myötä suomalaisille pienyrityksille, jotka myyvät muihin EU-maihin, aukeaa mahdollisuus hyödyntää toisten EU-jäsenmaiden vähäisen toiminnan verottomuutta.

Verottomuuden edellytyksenä on, että elinkeinonharjoittajan vuosittainen liikevaihto unionissa on enintään 100 000 euroa. Elinkeinonharjoittajan tulee rekisteröityä rajat ylittävää verovapautta koskevaan erityisjärjestelmään vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa eli sijaintivaltiossaan.

Lue lisää ››

Yleinen arvonlisäverokanta nousee syyskuussa

Hallitus on antanut lakiesityksen, jonka mukaan yleinen arvonlisäverokanta korotettaisiin 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2024.

Uutta 25,5 prosentin arvonlisäverokantaa sovelletaan silloin, kun myyty palvelu on suoritettu tai tavara on toimitettu asiakkaalle 1.9. jälkeen. Jos tavaran tai palvelun myynnistä on saatu ennakkomaksu ennen yleisen verokannan korotusta, ennakkomaksuun sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Sellaisiin palveluihin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan sitä arvonlisäverokantaa, joka on voimassa palvelun valmistuessa. Urakoissa ne osat, jotka on suoritettu ennen 1.9., menevät nykyisellä verokannalla ja 1.9. jälkeen suoritetut uudella. Jos 1.9. jälkeen suoritettavat urakan osat maksetaan ennakkoon ennen 1.9., niiden arvonlisäprosentti on 24.

Lue lisää ››

Vuoden 2025 verokortti on voimassa jo 1.1.2025 alkaen

Vuodesta 2025 alkaen verokortit tulevat voimaan heti vuoden alusta. Myös verokortin tuloraja on laskettu koko vuoden ajalle eli 12 kuukaudelle. Nykyisin verokortit ovat tulleet voimaan vasta helmikuun alusta ja tammikuussa ennakonpidätykset on tehty edellisen vuoden päättyessä voimassa olleen verokortin veroprosentin mukaisesti.

Lisäksi jatkossa yli 7 000 euron ennakonkannon alaiset tulot, kuten vuokratulot, voidaan myös ottaa huomioon verokortin ennakonpidätysprosentissa. Nykyisin vain enintään 7 000 euron tulot on voitu ottaa huomioon verokortilla.

Muutokset koskevat ensimmäisen kerran vuoden 2025 verokortteja, jotka näkyvät verovelvollisilla OmaVerossa marras-joulukuussa 2024. Postitse lähetettävät verokortit ovat perillä noin joulukuun puolessa välissä.

Lue lisää ››

Työrauhalainsäädännön muutokset

Tasavallan presidentti on vahvistanut työrauhalainsäädännön muutokset. Muutokset ovat tulleet voimaan 18.5.2024. Uudistuksella ei rajoiteta työtaisteluja, joilla tavoitellaan parempia työehtoja omaan työehtosopimukseen.

Työrauhalainsäädäntöön on tehty mm. seuraavat muutokset:

  • Sakon yläraja on 150 000 euroa ja alaraja 10 000 euroa.
  • Myötätuntotaistelut on rajattu työrauhavelvollisuuden vallitessa sellaisiin, joilla ei ole suhteettoman vahingollisia seurauksia ulkopuolisiin osapuoliin.
  • Poliittiset työnseisaukset saavat jatkossa kestää enintään 24 tuntia ja muut työtaistelutoimet enintään kaksi viikkoa.

Lue lisää ››

Aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi ja vuorotteluvapaa lakkautetaan

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen aikuiskoulutusetuuksista annetun lain ja vuorotteluvapaalain kumoamisesta, jonka seurauksena aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorottelukorvauksen maksaminen loppuu.

Aikuiskoulutustukea on mahdollista saada, jos opinnot ja tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024 ja tukea voi saada vuoden 2025 loppuun asti. Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Vuorotteluvapaan voi aloittaa 31.7.2024 mennessä.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 30.5.2024

Lue lisää ››

Edunsaajatiedot ilmoittamatta 60 000 yritykseltä – uhkana yrityksen poisto kaupparekisteristä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ryhtyy poistamaan kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka kehotuksista huolimatta eivät ilmoita määräajassa tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan eli omistus- tai määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä.

Poistomenettelyyn mukaan joutuneet yritykset saavat ensin PRH:lta kirjeen, jossa yritystä kehotetaan tekemään edunsaajailmoitus määräaikaan mennessä. Jos yritys ei tee ilmoitusta, PRH rekisteröi yrityksen kaupparekisteritietoihin kehotuksen, joka julkaistaan myös Virallisessa lehdessä. Rekisteröidyssä kehotuksessa on määräpäivä, johon mennessä yrityksen on tehtävä edunsaajailmoitus. Jos yritys ei tee ilmoitusta määräajassa, PRH poistaa yrityksen kaupparekisteristä tai määrää sen selvitystilaan.

Lue lisää ››

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake