Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Syyskuu 2023 

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Valtioneuvoston budjettiriihen veroratkaisut

Valtioneuvosto on julkaissut budjettiriihen keskeiset päätökset. Veropolitiikan osalta on tehty mm. seuraavat ratkaisut:

Arvonlisäverotus:

 • Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia muutoksia ovat nykyisin 10 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden, lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä, siirtäminen 14 prosentin verokantaan.
 • Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja vähentäviä toimia ovat inkontinenssisuojien, kuukautissuojien ja lasten vaippojen siirtäminen 14 prosentin arvonlisäverokantaan.

Yritysverotus:

 • Kehyskaudella valtion verotuloja kasvattaa EU-direktiiviin perustuvan suurten konsernien maailmanlaajuisen täydennysveron käyttöönotto.

Henkilöverotus:

 • Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Työn verotusta kevennetään asteittain vaalikaudella painottaen pieni- ja keskituloisia.
 • Vuonna 2024 verotuloja kasvattavat muun muassa valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan 2 prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen jatko, matkakuluvähennyksen omavastuun korotus ja ikään perustuvan korotetun työtulovähennyksen uudelleenkohdennus.
 • Työtulovähennystä kasvatetaan, tämä keventää työn verotusta hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin lähes 0,5 prosenttiyksiköllä. Lisäksi vuonna 2025 otetaan käyttöön työtulovähennyksen lapsikorotus.
 • Vuonna 2024 voimaan tulevia verotuloja vähentäviä toimia on kotitalousvähennyksen tilapäisen korotuksen jatkaminen ja kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentaminen kotona suoritettavaan fysio- ja toimintaterapiaan.

Muut:

 • Perintöveron maksuaikaa pidennetään 10 vuoteen vuonna 2024.
 • Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan maapohjien osalta 1,3 prosenttiin vuonna 2024.
 • Alkoholiverotusta muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa korotetaan ja oluen veroa alennetaan.
 • Nikotiinipussit sisällytetään tupakkaverotuksen piiriin.
 • Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja kasvattavia muutoksia ovat tupakkaveron sekä virvoitusjuomaveron korotukset.
 • Myöhemmin kehyskaudella voimaan tuleva ajoneuvoveron perusveron alentaminen vähentää verotuloja.

LUE LISÄÄ

Yrityksen toiminnan keskeyttäminen

Verohallinto on päivittänyt ohjeistusta, kun ilmoitetaan yrityksen toiminnan keskeyttämisestä joko määräajaksi tai toistaiseksi.

Jos toiminta keskeytyy, yritys voi ilmoittaa OmaVerossa Verohallinnon rekisterien päättymispäivän. Verohallinnon rekistereitä ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työnantajarekisteri. Kaupparekisterimerkintä jää edelleen voimaan.

Vaihtoehtoisesti toiminnan keskeytymisestä voi ilmoittaa YTJ:ssä muutosilmoituksella. Jos toiminta keskeytyy toistaiseksi, Verohallinto poistaa yrityksen muutosilmoituksen perusteella ennakkoperintärekisteristä, arvonlisäverovelvollisten rekisteristä ja työnantajarekisteristä.

Tiedot välittyvät samalla ilmoituksella myös Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), mutta toiminnan keskeyttämisestä ei tehdä merkintää kaupparekisteriin.

LUE LISÄÄ

Aikataulut vuodenvaihteen rekisteröinneistä kaupparekisteriin

PRH on julkaissut aikataulut kaupparekisteriin tehtäville vuodenvaihteen rekisteröinneille.

Kaikkien ilmoitusten, paitsi sulautumisen ja jakautumisen, on oltava perillä PRH:ssa viimeistään maanantaina 1.11.2023, jolloin ne pyritään rekisteröimään kaupparekisteriin vielä vuoden 2023 aikana.

Yhtiöiden sulautumisten tai jakautumisten täytäntöönpanoa koskevien ilmoitusten täytyy olla perillä PRH:ssa viimeistään maanantaina 4.12.2023, jos täytäntöönpano halutaan kaupparekisteriin vuodenvaihteessa.

LUE LISÄÄ

Asunto-osakeyhtiö: kaupparekisteritiedot ajan tasalle ennen osakeluettelon siirtoa

Kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden täytyy siirtää osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Osakeluettelon siirto on maksuton, kun yhtiö tekee sen viimeistään 31.12.2023.

Ennen osakeluettelon siirtämistä huoneistotietojärjestelmään on seuraavien tietojen oltava ajan tasalla kaupparekisterissä:

 • hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä mahdollinen isännöitsijä
 • yhtiöjärjestys
 • yhtiön osoitetiedot

LUE LISÄÄ

Valtionavustushaut yhdessä palvelussa

Valtiokonttorilla on Haeavustuksia.fi-verkkopalvelu, joka tulee kokoamaan kaikki valtionavustushaut yhteen palveluun. Sivusto palvelee kaikkia valtionavustusten hakijoita eli muun muassa

 • yhdistyksiä ja säätiöitä
 • kuntia ja kuntayhtymiä
 • tiedelaitoksia ja tutkimusorganisaatioita
 • korkeakouluja
 • yrityksiä
 • yksityishenkilöitä

Valtiokonttorilla on myös kaikille avoin Tutkiavustuksia.fi-verkkopalvelu, josta kuka tahansa saa kattavasti valtionavustustoimintaa koskevia tietoja, sekä Hallinnoiavustuksia.fi-palvelu viranomaisille.

LUE LISÄÄ

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake