Yrittäjän vero- ja lakiuutiset maaliskuu 2024

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Veronumerorekisteriä päivitetään

Verohallinto tiedottaa, että julkisesta veronumerorekisteristä poistetaan maaliskuun 2024 aikana tiedot rakennusalalla työskentelevistä henkilöistä, joista ei ole annettu Verohallintoon rakennusalan ilmoitusvelvollisuuteen perustuvia työntekijäilmoituksia viimeisen kahden vuoden aikana. Päivityksen jälkeen merkinnän julkisessa veronumerorekisterissä voi tarkistaa 29.3.2024 alkaen. Lue lisää ››

Kiinteistöverotus

Verohallinto on päivittänyt Kiinteistöverolain soveltamisohjetta vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.

Kunnan maapohjan yleisen kiinteistöveroprosentin on oltava vuonna 2024 vähintään 1,30 ja se saa olla enintään 2,00 prosenttia kiinteistön verotusarvosta. Maapohjan yleistä veroprosenttia sovelletaan kaikkeen maapohjaan lukuun ottamatta maapohjia, joihin sovelletaan yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosenttia tai maapohjan yleistä veroprosenttia korkeampaa kunnan määräämää rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia. Lue lisää ››

Henkilöstörahastojen verotus

Verohallinto on päivittänyt Henkilöstörahastosta saatavien tulojen verotusta koskevaa ohjetta.  Aikaisempaan ohjeeseen verrattuna ohjeeseen on täsmennetty henkilöstörahastoon siirrettävien erien käsittelyä verotuksessa siirtohetkellä.

Henkilöstörahastoon voidaan siirtää esimerkiksi yhtiön tulospalkkiojärjestelmiin perustuvat rahana maksettavat voittopalkkiot tai tulospalkkiot. Työnantaja päättää rahastoon siirrettävästä henkilöstörahastoerästä perusteineen ennen sen ajanjakson alkua, jolta se suoritetaan. Kun työnantaja yksipuolisesti tekee päätöksen henkilöstörahastoerästä ja sen suuruudesta, palkansaaja ei saa suoritusta vallintaansa, jolloin hänelle ei muodostu veronalaista tuloa rahasuorituksen rahastoon siirtohetkellä. Palkansaajalle muodostuu veronalaista tuloa vasta, kun hän nostaa varoja henkilöstörahastosta.

Jos palkansaajalla kuitenkin on mahdollisuus omilla toimillaan vaikuttaa siihen, mitä eriä henkilöstörahastoon siirretään tai miten henkilöstörahastoon siirrettävä summa tai sen suuruus määräytyy, palkansaajan katsotaan määräävän tulosta siten, että hän saa jo siirtohetkellä tulon vallintaansa. Tällöin tulon verotushetkenä pidetään sitä hetkeä, kun työnantaja siirtää varoja henkilöstörahastoon. Kyse on tällöin palkansaajan palkasta, joka ei ole osaksikaan verovapaa. Lue lisää ››

EU:n yritysvastuudirektiivi

EU:n neuvoston pysyvien edustajien komitea käsitteli 15. maaliskuuta yritysvastuudirektiiviä, joka muutettuna sai jäsenvaltioiden määräenemmistön tuen. Seuraavaksi Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä direktiivin sisältö.

Direktiivin toimeenpano on kolmiportainen. Velvoitteet koskevat kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta yrityksiä, joilla on 5000 työntekijää ja 1500 miljoonan euron liikevaihto ja neljän vuoden kuluttua niitä yrityksiä, joilla on 3000 työntekijää ja 900 miljoonan euron liikevaihto. Viiden vuoden kuluttua velvoitteet koskevat yrityksiä, joilla on 1000 työntekijää ja 450 miljoonan euron liikevaihto.

Yritysvastuudirektiivillä lisätään merkittävästi suurten yritysten vastuuta ja velvoitteita huolehtia mahdollisesti aiheutuvista haitallisista vaikutuksista niiden omassa sekä tytäryhtiöidensä ja liikekumppaniensa toiminnassa. Lue lisää ››

EU-ministerit pääsivät sopuun alustatyödirektiivistä

EU:n työ- ja sosiaaliministerit hyväksyivät alustatyödirektiivin. Alustatyödirektiivin tavoitteena on parantaa alustatyötä tekevien työoloja. Alustatyöllä tarkoitetaan työtä, jota järjestetään digitaalisten alustojen kautta. Asiakkaille voidaan tarjota esimerkiksi ruoan ja tavaroiden kuljetusta tai palveluja verkon välityksellä.

Direktiivi selkeyttää alustatyön pelisääntöjä. Sen avulla pyritään varmistamaan, että alustojen kautta työskentelevien ammattiasema (työntekijä vai itsenäinen ammatinharjoittaja) on määritetty oikein.

Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön kahden vuoden kuluessa sen voimaantulosta. Direktiivi edellyttää Suomessa uutta lainsäädäntöä alustatyöstä. Lue lisää ››

PRH käsittelee automaattisesti vastuuhenkilöiden muutoksia

Tämän vuoden alusta lähtien PRH on käsitellyt automaattisesti osan kaupparekisteriin tehtävistä yritysten vastuuhenkilöiden muutosilmoituksista. Automaattinen päätöksenteko nopeuttaa yritysten vastuuhenkilöiden rekisteröimistä kaupparekisteriin. Jos ilmoitus täyttää määritellyt edellytykset ja käsitellään automaattisesti, vastuuhenkilön muutokset rekisteröidään nopeimmillaan ilmoittamista seuraavana päivänä.

YTJ-palvelussa ilmoittaja ei toistaiseksi voi toivoa rekisteröintipäivää, joten vastuuhenkilön muutokset ilmoitetaan silloin, kun ne voidaan merkitä heti kaupparekisteriin. Lue lisää ››

Työnantajan velvollisuus pitää luetteloa syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville, perimää vaurioittaville ja lisääntymiselle vaarallisille tekijöille ammatissaan altistuvista työntekijöistä

ASA-lain muutoksen myötä työnantajan on jatkossa pidettävä luetteloa myös lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä ja niille altistuvista työntekijöistä sekä säilytettävä kyseiset tiedot viisi vuotta. Näitä tietoja työnantaja ei ilmoita eteenpäin kansalliseen ASA-rekisteriin. Tiedot työntekijöiden altistumisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville ja perimää vaurioittaville tekijöille työnantajan on edelleen ilmoitettava ASA-rekisteriin, jossa kyseiset tiedot säilytetään ASA-lain mukaan 80 vuotta. Laki tulee voimaan 1.4.2024. Lue lisää ››

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake