Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Kesäkuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Tulevan hallituksen veroratkaisut

Valtioneuvosto on julkaissut tulevan hallituksen hallitusohjelman ja sen veroratkaisut. Seuraavassa poimintoja veroratkaisuista:

 • Yritysten ja yrittäjien verotus
  • Pidetään yhteisöverokanta kilpailukykyisellä tasolla ja reagoidaan tarvittaessa verrokkimaissa tapahtuviin verotuksen muutoksiin.
  • Listaamattomien yritysten osinkoverohuojennus ja yrittäjävähennys säilytetään muuttumattomina.
 • Arvonlisäverotus
  • Siirretään inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat alennettuun 14 %:n arvonlisäverokantaan.
  • Siirretään nykyiseen 10 % alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:iin lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä.
  • Selvitetään reaaliaikaisen raportoinnin käyttöönottoa arvonlisäveron kantoa varten.
 • Pääomatulojen verotus
  • Kotimaista omistajuutta tuetaan nostamalla osakesäästötilin talletuskattoa 100 000 euroon.
 • Ansiotulojen verotus
  • Ansiotuloveron kevennystä painotetaan pieni- ja keskituloisiin korottamalla työtulovähennystä ja ottamalla käyttöön lapsikohtainen 50 euron korotettu työtulovähennys.
  • Uudelleen kohdennetaan ikään perustuva työtulovähennys poistamalla korotus alle 65-vuotiaiden osalta ja kaksinkertaistamalla 65 vuotta täyttäneiden korotus 1 200 euroon.
  • Nostetaan matkakuluvähennyksen omavastuuta asteittain 900 euroon.
  • Ansiotuloverotukseen tehdään tarkistus vuosittain ansiotaso- tai kuluttajahintaindeksin perusteella nopeammin kasvavan indeksin mukaisesti.
  • Jatketaan vaalikauden loppuun saakka määräaikaisena verotuksen ylintä progressioporrasta 150 000 euron tasolla.
 • Ulkomaiset työntekijät
  • Pidennetään avainhenkilöiden lähdeverotuksen työssäoloaika seitsemään vuoteen.
 • Kotitalousvähennys
  • Jatketaan kotitalousvähennyksen tilapäistä korotusta vuoteen 2024.
  • Laajennetaan fysioterapia- ja toimintaterapiayritysten sekä vastaavien ammatinharjoittajien tuottama kotikuntoutus kotitalousvähennyksen piiriin.
 • Valmisteverotus
  • Kiristetään tupakkaveroa.
  • Säädetään nikotiinipussit tupakkaverolain alaisiksi tuotteiksi.
  • Korotetaan maltillisesti virvoitusjuomaveroa.
  • Laajennetaan ostajan verovelvollisuutta alkoholin verkkokaupassa.
  • Kiristetään väkevien alkoholijuomien ja viinien verotusta.
  • Kevennetään oluen verotusta.
 • Polttoaineiden ja liikenteen verotus
  • Kevennetään polttoaineverotuksen CO2-komponenttia
  • Kevennetään ajoneuvoveron perusveroa
 • Kiinteistöverotus
  • Toteutetaan kiinteistöverotuksen uudistus, jolla korjataan kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan.

LUE LISÄÄ

Lomake.fi sulkeutuu

Verohallinto tiedottaa, että Lomake.fi-palvelun käyttö päättyy ja Tallennetut lomakkeet -palvelu sulkeutuu 29.2.2024.

Vuosi-ilmoitukset sekä kiinteistönvälittäjän ja arvopaperikauppiaan varainsiirtoveroilmoitukset annetaan jatkossa Verohallinnon asiointipalvelussa, johon kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Ilmoituksen antamiseen ei tarvita erillistä valtuutta.

Kiinteistönvälittäjän ja arvopaperikauppiaan varainsiirtoveroilmoitukset voi antaa Verohallinnon asiointipalvelussa marraskuun lopussa 2023. Sen rinnalla Lomake.fi:tä voi käyttää vielä helmikuun loppuun 2024 saakka.  Monikansalliset konsernit antavat verotuksen maakohtaisen raportoinnin ilmoitukset OmaVerossa Lomake.fi:n sulkeutumisen jälkeen.

LUE LISÄÄ

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

Verohallinto on julkaissut 1.6.2023 päivätyn ohjeen Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027. Aikaisempaa saman nimistä ohjetta on päivitetty mm. lisäämällä ohjeeseen uusi luku, joka käsittelee tutkimus- ja kehittämistoiminnan määräaikaisen lisävähennyksen suhdetta tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennykseen.

Määräaikaisen, verovuosilta 2021-2027 toimitettavissa verotuksissa sovellettavan tutkimusyhteistyövähennyksen ja toistaiseksi voimassa olevan, verovuodesta 2023 alkaen sovellettavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksen soveltamisalat ovat osittain päällekkäiset. Tutkimusyhteistyövähennystä ja yhdistelmävähennyksen yleistä lisävähennystä ei voi tehdä samojen menojen perusteella.

LUE LISÄÄ

Peruskorko nousee 3,75 prosenttiin

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,75 prosenttia tämän vuoden heinä-joulukuulle. Peruskorko on tammikuusta alkaen ollut 2,50 prosenttia.

Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon mukaisesti. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron kaksi kertaa vuodessa prosenttiyksikön neljäsosan tarkkuudella.

LUE LISÄÄ

Mahdollisuus edustajakanteiden nostamiseen alkaa

Kuluttajansuojaa vahvistavien edustajakanteiden nostaminen tulee mahdolliseksi kesäkuun 25. päivä. Samalla käynnistyy haku oikeutetuksi yksiköksi. Vain oikeutetuksi yksiköksi nimetyt järjestöt voivat edustaa kuluttajaryhmiä kuluttajansuojariidoissa.

Edustaja- ja ryhmäkanteita voidaan nostaa kuluttajien oikeuksien toteutumiseksi ja kuluttajien yhteisten etujen turvaamiseksi. Edustajakanne parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta.

Edustajakanteen voi kuluttajien puolesta panna vireille niin kutsuttu oikeutettu yksikkö. Oikeutettu yksikkö voi olla joko kuluttajajärjestö tai viranomainen. Jotta järjestö voi edustaa kuluttajaryhmää, on sen ensin haettava oikeusministeriöltä oikeutetuksi yksiköksi nimeämistä.

LUE LISÄÄ

Kaupparekisteriotteeseen ja Virre-tietopalveluun muutoksia

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että kaupparekisteritietoja tarjoavaa Virre-tietopalvelua on uudistettu ja samalla kaupparekisteriotteeseen on tullut muutoksia.

Yrityksen kaupparekisteriotteella näkyy jatkossa tieto viidestä viimeisimmästä rekisteröidystä tilinpäätöksestä. Otteelta näkee myös, milloin yritykselle on viimeksi rekisteröity tilinpäätös.

Tilinpäätösten asiakirjat löytyvät Virre-palvelun tilinpäätöshaulla, jossa näkyvät yrityksen rekisteröidyt tilinpäätökset tilikausittain.

LUE LISÄÄ

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake