Yrittäjän vero- ja lakiuutiset kesäkuu 2024

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Yleisen alv-prosentin muutos 1.9.2024 – Verohallinnon ohjeet

Verohallinto on julkaissut ohjeita yleisen alv-prosentin nostamisesta 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Ohjeita noudatetaan, jos laki tulee voimaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Tavaran myynnin arvonlisävero kohdistetaan yleensä sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu eli luovutettu ostajan haltuun. Jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään 31.8.2024, sovellettava verokanta on 24 %, vaikka ostaja maksaisi tavaran myöhemmin syyskuun aikana.

Palvelun myynnin arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu. Jos palvelun suorittaminen on kesken silloin, kun verokanta muuttuu, sovelletaan palvelun päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on asiakkaan käytettävissä.

Lue lisää ››

Pienten yritysten alv-velvollisuus muuttuu 1.1.2025 -vähäisen toiminnan raja nousee 20 000 euroon

Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja on 1.1.2025 lähtien 20 000 euroa. Tällä hetkellä raja on 15 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto jää alle 20 000 euroon, sen ei vuoden 2025 alusta lähtien tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä periä asiakkailtaan arvonlisäveroa.

Vähäisen toiminnan verottomuuden soveltamisen edellytykset ovat:

  • Kuluvan kalenterivuoden liikevaihto on enintään 20 000 euroa.
  • Kuluvaa kalenterivuotta edeltäneen kalenterivuoden liikevaihto on enintään 20 000 euroa.

Molempien edellytysten on täytyttävä, jotta vapautusta voidaan soveltaa.

Samalla kun arvonlisäverotuksen vähäisen toiminnan raja nousee, arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu. Alarajahuojennus on verohelpotus yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Lue lisää ››

Taide-, keräily- ja antiikkiesineiden sekä virtuaalitapahtumien arvonlisäverotus

Arvonlisäverolakiin tulee taide-, keräily- ja antiikkiesineiden sekä virtuaalitapahtumien myyntiä koskevia muutoksia 1.1.2025 alkaen. Muutokset perustuvat EU:n direktiiviin, joka yhtenäistää verotusta eri jäsenvaltioissa.

Taide-, keräily- ja antiikkiesineiden osalta muutokset estävät voittomarginaaliverotusmenettelyn käytön, jos luovutuksesta tai tuonnista on kannettu arvonlisävero alennetun verokannan perusteella. Lisäksi arvonlisäverolakia on muutettu siten, että alennettua verokantaa ei saa soveltaa sellaisten taide-esineiden myynteihin, joihin sovelletaan voittomarginaaliverotusmenettelyä.

Virtuaalitapahtumien osalta muutokset tarkoittavat, että tapahtumat verotetaan siinä maassa, jossa ostaja asuu. Kuluttajille myytävien palvelujen osalta myyjän tulee rekisteröityä verovelvolliseksi ostajan maahan tai käyttää erityisjärjestelmää, jossa ilmoittaa myynnit oman maansa verohallinnolle. Myyjän tulee myös selvittää, missä maassa sen asiakkaat asuvat. Alennettu verokanta soveltuu sekä fyysisiin tapahtumiin paikan päällä että suoratoistona lähetettäviin tapahtumiin.

Lue lisää ››

Kotipaikkatodistusta voi hakea myös OmaVerossa

Suomessa asuva yhteisö, joka saa ulkomailta esimerkiksi osinko-, korko- tai rojaltituloa, voi pyytää Suomen Verohallinnolta kotipaikkatodistuksen. Verosopimusten mukaisten lähdeveroprosenttien soveltamisen edellytyksenä on, että ulkomaalainen yhteisö toimittaa lähdevaltioon kotipaikkatodistuksen. Kotipaikkatodistusta voi 19.6.2024 lähtien hakea myös OmaVerossa.

Lue lisää ››

Peruskorko laskee

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 3,75 prosenttia tämän vuoden heinä-joulukuulle. Peruskorko on 1.1.2024 alkaen ollut 4,25 prosenttia.

Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon mukaisesti.

Lue lisää ››

Ruokakaupoissa saa myydä 8-prosenttisia alkoholijuomia

Luvanvaraisessa vähittäismyynnissä olevien käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien prosenttiraja nousee 8,0 prosenttiin. Laki on tullut voimaan 10.6.2024.

Uudistuksen myötä päivittäistavarakaupoissa voi myydä nykyistä vahvempia oluita, siidereitä ja viinejä. Tähän asti luvanvaraisessa vähittäismyynnissä on saanut myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia ja valtion alkoholiyhtiö Alkolla on ollut yksinoikeus yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien vähittäismyyntiin.

Lue lisää ››

Puuttuvien edunsaajatietojen vuoksi poistomenettelyssä olevat yritykset

Puuttuvien edunsaajatietojen vuoksi poistomenettelyssä oleville yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähettää ensin kehotuskirjeen ja seuraavassa vaiheessa rekisteröi kehotuksen yrityksen kaupparekisteritietoihin. Jos yritys ei kehotuksista huolimatta ilmoita edunsaajatietojaan, PRH poistaa yrityksen kaupparekisteristä tai määrää sen selvitystilaan.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kehottaa noin 3 600 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa ilmoittamaan tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan kaupparekisteriin 25.9.2024 mennessä. Kehotus on rekisteröity näiden yritysten kaupparekisteritietoihin. Nämä yritykset poistetaan kaupparekisteristä, jos yritys ei ilmoita edunsaajatietoja määräajassa eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä.

Lue lisää ››

Hallituksen esitys työntekijän oleskeluluvan 1600 euron tulorajasta

Hallitus esittää, että Suomeen työntekijän oleskeluluvalla saapuvan henkilön tulisi jatkossa saada Suomessa tehtävästä työstä vähintään 1 600 euroa palkkaa kuukaudessa. Jatkossa työntekijän oleskeluluvan tulorajaa voitaisiin muuttaa valtioneuvoston asetuksella. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2024.

Nykyään vaatimuksena on työehtosopimusten mukainen palkka tai toimeentuloedellytyksen alaraja eli noin 1 400 euroa. Jatkossakin palkan tulee olla työehtosopimuksen mukainen. Ehdotettu 1600 euroa olisi kuitenkin alaraja, jota pienemmällä palkalla työntekijän oleskelulupaa ei voitaisi myöntää.

Lue lisää ››

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake