Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Joulukuu 2023 

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Viivästyskorot ja hyvityskorko nousevat

Verohallinto tiedottaa, että myöhässä maksetuista veroista joutuu maksamaan aiempaa suurempaa viivästyskorkoa vuodelta 2024. Perintöveron viivästyskorko nousee 7,5 prosenttiin ja muiden verolajien korko 11 prosenttiin. Vuodelta 2023 viivästyskorko oli 7 %.

Myös huojennettu viivästyskorko nousee vuonna 2024. Huojennettua viivästyskorkoa maksetaan jäännösverosta ja lisäennakosta niiden eräpäivään saakka. Korko nousee 2 prosentista 6 prosenttiin.

Veronpalautuksille maksettava hyvityskorko puolestaan nousee 0,5 prosentista 2 prosenttiin.

LUE LISÄÄ

Ulkomaille maksettavien osinkojen ja rojaltien lähdeveroprosentit 2024

Verohallinto on julkaissut Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen, sijoitusrahastojen voitto-osuuksien ja rojaltien lähdeveroprosentit vuonna 2024. Jos valtiota ei mainita, vero on 20 % tai 30 %.

LUE LISÄÄ

Yhtenäistämisohje vuoden 2023 verotukseen

Verohallinto on julkaissut 12.12.2023 päivätyn ohjeen Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2023 toimitettavaa verotusta varten. Yhtenäistämisohjeet on tarkoitettu tueksi säännösten tulkinnassa, myös silmällä pitäen niitä tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan raha- ja prosenttimääriä. Yksittäistapauksessa verovelvollisen esittämä selvitys on kuitenkin aina ensisijainen verotuksen peruste. Ohjeeseen on tehty indeksitarkistukset ja eräitä muita tarkennuksia. Verrattuna aikaisempaan ohjetta on myös lyhennetty.

LUE LISÄÄ

Maksujen ja palautusten käyttäminen verojen maksuun

Verohallinto on tehnyt 1.1.2024 voimaantulevan päätöksen, jonka mukaan määräytyy maksun ja palautuksen yleinen käyttöjärjestys, jos samana päivänä on suoritettava useita veroja, myöhästymismaksuja, veronkorotuksia, viivästyskorkoa, veronlisäystä tai viivekorkoa.

LUE LISÄÄ

Palkanlaskennan tärkeät luvut

Oheisen linkin takaa löytyvät palkanlaskennan tärkeät luvut vuodelle 2024.

LUE LISÄÄ

Peruskorko nousee

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 4,25 prosenttia ensi vuoden tammi-kesäkuulle. Peruskorko on 1.7.2023 alkaen ollut 3,75 prosenttia.

Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon mukaisesti.

LUE LISÄÄ

Muutoksia ja uusia velvoitteita kaupparekisteri-ilmoituksiin

Uusi kaupparekisterilaki ja -asetus tulivat voimaan kesäkuussa 2023. Osa muutoksista astuu voimaan vuoden 2024 alusta, mutta osittain lakia sovelletaan vasta vuodesta 2025 lähtien.

Uusien säädösten takia yrityksen vastuuhenkilöiden ilmoittamiseen kaupparekisteriin tulee muutoksia. Vuoden 2024 alusta lähtien vastuuhenkilöiden muutosilmoituksiin YTJ-palvelussa ei enää liitetä yrityksen tekemää päätöstä henkilön valinnasta, kuten otetta yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Muutos koskee sähköisesti YTJ-palvelussa ilmoitettavia henkilömuutoksia. Päätös valinnasta täytyy jatkossakin liittää paperilomakkeilla (Y-lomake) tehtäviin ilmoituksiin.

Vuodesta 2025 alkaen PRH määrää maksun yrityksille, jotka eivät PRH:n kehotuksesta huolimatta korjaa rekisteritiedoissa olevia puutteita tai virheitä. PRH alkaa määrätä myöhästymismaksua vuoden 2025 alusta alkaen, jolloin maksu koskee joulukuussa 2024 ja sen jälkeen päättyvää tilikautta.

LUE LISÄÄ

Yritys voidaan määrätä poistettavaksi kaupparekisteristä edunsaajailmoituksen laiminlyönnin takia

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot omistus- tai määräysvaltaa käyttävistä henkilöistään (ns. tosiasiallisista edunsaajistaan). Vuodesta 2024 alkaen edunsaajailmoituksen laiminlyönti voi johtaa osakeyhtiön ja osuuskunnan poistamiseen kaupparekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) aloittaa ensimmäisen edunsaajailmoituksen laiminlyöntiä koskevan selvitystila- ja poistomenettelyn kevään 2024 aikana. Menettelyssä PRH kehottaa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia ilmoittamaan edunsaajatietonsa kaupparekisteriin. Jos yritys ei tee ilmoitusta PRH:n kehotuksesta huolimatta, PRH määrää yrityksen selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä.

PRH voi määrätä yrityksen selvitystilaan tai poistettavaksi kaupparekisteristä myös seuraavissa tilanteissa:

  • yritys ei ole PRH:n kehotuksesta huolimatta ilmoittanut tilinpäätösasiakirjoja kaupparekisteriin vuoden kuluessa tilikauden päättymisestä
  • yrityksellä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta
  • yrityksellä ei ole rekisteriin merkittyä elinkeinotoimintalaissa tarkoitettua edustajaa
  • yritys on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen.

LUE LISÄÄ

Pakkausten tuottajavastuu muuttuu

Jätelain muutoksen johdosta pakkausten tuottajavastuuseen tulee muutoksia 1.1.2024 alkaen.

Jätehuollon tuottajavastuu laajenee koskemaan kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat markkinoille pakkauksia. Aiemmin voimassa ollut miljoonan euron liikevaihtoraja poistuu.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka saattava pakkauksia Suomen markkinoille. Näiden yritysten on järjestettävä markkinoille saattamiensa pakkausten jätehuolto. Lisäksi jatkossa tuottajavastuu koskee ns. palvelu- ja viljelijäpakkausten valmistajia ja maahantuojia. 

Muutosten myötä tuottajavastuun piiriin tulee arviolta 20 000-30 000 uutta yritystä Suomessa.

Tuottajavastuun voi hoitaa helpoiten liittymällä tuottajayhteisöön.

LUE LISÄÄ

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake