Yrittäjän vero- ja lakiuutiset huhtikuu 2024

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
4 minutes

Yleisen arvonlisäverokannan ja vakuutusmaksuverokannan korotus

Hallitus päätti kevään kehysriihessä esittää yleisen arvonlisäverokannan ja vakuutusmaksuverokannan korottamista 1,5 prosenttiyksiköllä. Esityksen tavoitteena on parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja luoda edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen.

Esityksen mukaan yleinen arvonlisäverokanta nousisi nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Vakuutusmaksuveron verokanta on seurannut yleistä arvonlisäverokantaa, joten vastaava 1,5 prosenttiyksikön korotus tehtäisiin myös vakuutusmaksuverokantaan.

Hallituksen on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle vuoden 2024 toisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä toukokuun lopulla. Muutokset on suunniteltu tulevan voimaan 1.9.2024. Lue lisää ››

Muut valtioneuvoston kehysriihen verolinjaukset

Yleisen arvonlisäverokannan korottamisen lisäksi hallitus on tehnyt kehysriihessä seuraavia verolinjauksia:

 • Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus jätetään vuonna 2025 tekemättä valtion tuloveroasteikon kahden ylimmän tuloluokan osalta. Lisäksi eläketulovähennystä kiristetään siten, että pienempien eläkkeiden verotus ei kiristy.
 • Ansiotulovähennys korvataan työtulovähennyksellä.
 • Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuki poistetaan vuoden 2027 alusta lähtien.
 • Kotitalousvähennystä supistetaan 100 miljoonalla eurolla.
 • Työnantajan koulutusvähennys poistetaan.
 • Lahjoitusvähennys laajennetaan lahjoituksiin nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja tietyt ehdot täyttäville lapsijärjestöille vuodesta 2026 alkaen.
 • Makeisten ja suklaan arvonlisäverokanta korotetaan nykyisestä alennetusta 14 prosentin verokannasta uuden yleisen arvonlisäverokannan mukaiseen 25,5 prosenttiin.
 • Kaivosmineraaliveroa, tupakkaveroa sekä virvoitusjuomaveroa korotetaan aiempaa päätettyä enemmän. Väkevien alkoholijuomien alkoholivero sidotaan kuluttajahintaindeksiin.
 • Raskaan liikenteen ammattidiesel otetaan käyttöön, kun EU:n uusi polttoaineen jakelijoiden päästökauppa tulee voimaan vuonna 2027.
 • Nollapäästöisten työsuhdeautojen verotuen voimassaoloa jatketaan ja sähköautojen sekä lataushybridien ajoneuvoveroa korotetaan. Matkailuautojen autoverotuki poistetaan asteittain 15 vuoden siirtymäajalla.

Lue lisää ››

Virtuaalitapahtumien arvonlisäverotus

Hallitus on antanut esityksen arvonlisäverolain muuttamisesta (He 32/2024), jonka mukaan lakiin lisätään direktiivin edellyttämät suoratoistona lähetettävien tai virtuaalisesti toteutettavien opetus-, tiede-, kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuksien, messujen ja näyttelyjen sekä muiden vastaavien tilaisuuksien verotuspaikkaa koskevat säännökset.

Virtuaalisesti toteutettavia viihde-, kulttuuri-, urheilu- ja vastaavia tapahtumia koskevan verotuspaikkasäännöksen mukaan vero tulisi maksettavaksi kulutusjäsenvaltiossa eli siinä jäsenvaltiossa, johon ostaja on sijoittautunut.

Kuluttajille myytävien palvelujen osalta myyjän tulisi rekisteröityä kuluttajan sijoittautumisjäsenvaltioon verovelvolliseksi. Vaihtoehtoisesti se voisi rekisteröityä arvonlisäveron erityisjärjestelmään ja ilmoittaa muissa jäsenvaltioissa myydyt palvelut oman sijoittautumisjäsenvaltionsa verohallinnon kautta. Lisäksi myyjän tulisi selvittää, mihin jäsenvaltioon sen asiakkaat ovat sijoittautuneet ja tehdä mahdollisesti muutoksia tietojärjestelmiin.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025. Lue lisää ››

Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen Kiinteistöinvestointien arvonlisäverotus. Ohje on laadittu lähes kokonaan uudelleen aikaisempaa ohjetta täydentäen. Ohjeeseen on lisätty mm. erillinen kappale Tyhjät tilat kiinteistöinvestoinnin valmistumisen jälkeen. Lue lisää ››

Työmatkakustannusten korvaukset

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa. Ohjeessa käsitellään työnantajan palkansaajille maksamien matkakustannusten korvausten verotusta. Ohjeeseen on tehty mm. seuraavat päivitykset:

 • Täsmennetty, milloin työnantaja voi kustantaa aterian verovapaasti palkansaajan varsinaisella työpaikalla. Jos palkansaaja saa varsinaisella työpaikalla työskennellessään työnantajan kustantaman aterian, kyse on pääsääntöisesti palkansaajan veronalaisesta edusta.
 • Lisätty ohjausta muun työnantajan kuin käyttöetuauton antaneen työnantajan lukuun tehdystä työmatkasta.
 • Lisätty täsmennys kohdennetun maksuvälineen vaikutuksesta ateriakorvauksen verovapauteen.

Lue lisää ››

Muutoksia kiinteistönomistukseen ja -vaihdantaan liittyvään lainsäädäntöön

Hallitus esittää muutoksia maakaareen, kaupanvahvistajista annettuun lakiin ja huoneistotietojärjestelmästä annettuun lakiin.  Lakimuutoksilla selvennetään sääntelyä ja lisätään toimintamahdollisuuksia kiinteistönvaihdannan ja sen rahoituksen helpottamiseksi.

Ehdotuksella edistetään maakaaressa ja huoneistotietojärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettujen kirjaamisasioiden sujuvaa ja joutuisaa käsittelyä asianosaisten oikeussuojan tarve huomioon ottaen. Esityksellä helpotetaan sähköistä asiointia sekä otetaan huomioon mahdollisuus kirjaamisviranomaisen automaattisen päätöksentekoon yksinkertaisissa kirjaamisasioissa. 

Lainmuutosten ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään marraskuussa 2024. Lue lisää ››

Uusi lainsäädäntö parantaa kryptovaroihin sijoittavien suojaa

Sijoittajat saavat jatkossa paremmin tietoa kryptovaroista ja niiden riskeistä. Kryptovaralla tarkoitetaan arvon tai oikeuden digitaalista edustajaa, joka pystytään siirtämään ja tallentamaan sähköisesti käyttäen hajautetun tilikirjan teknologiaa tai muuta vastaavaa teknologiaa.

Hallitus antoi esityksen laiksi kryptovarapalvelun tarjoajista ja kryptovaramarkkinoista. Suomi panee lainmuutoksilla täytäntöön EU-lainsäädäntöä. Esitys lisää sijoittajansuojaa, sijoittajien tiedonsaantimahdollisuuksia ja tietoisuutta kryptovarojen riskeistä. Palveluntarjoajille uudistus luo mahdollisuuksia tarjota palveluja koko Euroopan talousalueella. Tämä onnistuu niin sanotulla EU-passilla, kun palveluntarjoajalla on toimilupa.

Hallitus esittää, että lait tulevat pääosin voimaan 30. joulukuuta. Säännökset sähköraha- ja omaisuusreferenssitokeneista tulevat kuitenkin voimaan jo 30. kesäkuuta. Lue lisää ››

Valtio päivitti sähköisen tilaamisen menetelmät Peppol-muotoon

Valtion Handi-tilausten ja ostolaskujen käsittelyjärjestelemässä julkaistiin huhtikuun alussa tuki sähköiselle Peppol-muotoiselle tilaamiselle laajennetun tilausprosessin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että valtio voi tilaajana lähettää toimittajalle tilauksen käyttäen Peppol-sanomaa. Toimittaja vastaa tilaukseen tilausvahvistuksella. Myös tilauksen muutos- ja peruutustilanteet hoidetaan sähköisesti Peppol-sanomilla.

Tavoite on, että Peppol-muotoinen tilaaminen on soveltuvuus huomioiden laajasti käytössä valtionhallinnon tilauksissa vuoteen 2026 mennessä. Peppol-muotoiset tilaukset välitetään sähköisesti rakenteisessa muodossa suoraan toimittajan järjestelmään sähköpostin sijaan. Tämä tarkoittaa päivitystarpeita valtion toimittajien tilaustenhallintajärjestelmiin. Peppol-verkkoon ollaan yhteydessä palveluntarjoajien kautta. Lue lisää ››

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake