Yrittäjän vero- ja lakiuutiset helmikuu 2024

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Verohallinto on palauttanut liikaa maksetut varainsiirtoverot loppuvuoden asuntokaupoista

Verohallinto palautti liikaa maksettua varainsiirtoveroa tammikuun loppuun mennessä yhteensä yli 19 miljoonaa euroa. Palautuksia maksettiin kaikkiaan noin 30 000 asiakkaalle.

Asunto-, kiinteistö- ja arvopaperikauppojen varainsiirtovero laski vuoden alusta. Uutta verokantaa on kuitenkin sovellettu lokakuun 12. päivästä lähtien loppuvuoden 2023 kauppoihin. Verohallinto ilmoitti lokakuussa palauttavansa loppuvuoden kaupoista liikaa maksetun varainsiirtoveron korkoineen asiakkaille vuoden 2024 alkupuolella.

Kiinteistöjen varainsiirtovero laski neljästä prosentista kolmeen prosenttiin ja asunto- ja kiinteistöosakkeiden kahdesta prosentista 1,5 prosenttiin. Muiden arvopapereiden varainsiirtovero laski 0,1 prosenttiyksiköllä 1,5 prosenttiin.

LUE LISÄÄ

Verohallinto täsmentää muutoksenhakuohjeitaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi

Verohallinto tiedottaa muuttavansa päätöksiinsä liitettäviä muutoksenhakuohjeita. Muutoksenhakuohjeissa kerrotaan jatkossa nykyistä selvemmin, että asiointitavasta riippumatta oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 16.15. Muutos tehdään uusiin päätöskirjeisiin mahdollisimman pian. Verohallinnon ei ole mahdollista lähettää asiakkaille korjattuja muutoksenhakuohjeita jo tehtyihin verotuspäätöksiin.

Muutoksenhakuohjeen muuttaminen on seurausta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä (KHO:2024:22), jonka mukaan muutoksenhakuohje oli virheellinen, koska siitä ei käynyt riittävän selvästi ilmi, että oikaisuvaatimuksen on oltava perillä muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä kello 16.15 myös siinä tapauksessa, että verovelvollinen tekee oikaisuvaatimuksensa sähköisen asiointipalvelun kautta.

LUE LISÄÄ

Työsuojeluviranomainen hakee valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta ruokalähettejä koskevaan päätökseen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti 21.2.2024, että Woltin ruokalähettien työ ei ole työsuhteessa tehtävää työtä. Antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus kumosi työsuojeluviranomaisen vuonna 2021 antaman päätöksen. Hallinto-oikeus katsoi, että ruokalähettien työssä ei täyty työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaisista työsuhteen tunnusmerkeistä työnjohto- ja valvontaoikeus, eikä lähettien työtä ole kokonaisarvionkaan perusteella pidettävä työsuhteessa tehtynä. Näin ollen myöskään työaikalaki ei tule sovellettavaksi ruokalähettien työhön.

Työsuojeluviranomainen aikoo hakea päätökseen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jotta asiasta saataisiin ennakkoratkaisu.

LUE LISÄÄ

Hallituksen esitys työrauhalainsäädännön muutoksista eduskuntaan

Hallitus on 29.2.2024 antanut esityksen työrauhalainsäädännön muutoksista. Uudistuksella tehostettaisiin seuraamusjärjestelmää lainvastaisten työtaisteluiden osalta, rajoitettaisiin suhteettomia myötätuntotaisteluja sekä rajattaisiin poliittisten lakkojen kestoa.

Hallitus esittää mm. seuraavia muutoksia:

 

  • Työrauhan rikkomisesta tuomittavia sakkoja korotetaan

    

    • Sakon ylärajaksi säädettäisiin 150 000 euroa ja alarajaksi 10 000 euroa.

  • Suhteettomia myötätuntotyötaisteluja rajoitetaan

    

    • Myötätuntotaistelut rajoitetaan sellaisiin, joilla ei ole suhteettoman vahingollisia seurauksia ulkopuolisiin osapuoliin.

  • Poliittisten työtaistelujen kestoa rajataan

    

    • Hallitus rajaisi poliittisten työnseisausten enimmäiskeston 24 tuntiin ja muiden työtaistelutoimien enimmäiskeston kahteen viikkoon.

  • Työtaistelutoimiin liittyvää ilmoitusvelvollisuutta laajennetaan

    

    • Ilmoitusvelvollisuus työtaistelusta laajennettaisiin koskemaan myös työnseisauksena järjestettävää myötätuntotyötaistelua ja poliittista työtaistelua.

Lakimuutokset tulisivat voimaan 1.7.2024.

LUE LISÄÄ

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön 1.4.2024

Positiivinen luottotietorekisteri on uusi, valmisteilla oleva rekisteri, johon kerätään tietoja yksityishenkilöiden luotoista ja tuloista ja luodaan siten ajantasainen kuva henkilön todellisesta maksukyvystä ja luottokelpoisuudesta. Se otetaan käyttöön 1.4.2024. Samassa yhteydessä avautuu rekisterin sähköinen asiointipalvelu yksityishenkilöille. Rekisteriä koskeva laki tuli voimaan 1.8.2022.

Positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteriin tulevat kuluttajaluottojen ja näihin rinnastuvien luottojen tiedot. Luotonantajat voivat ilmoittaa tietoja 1.2.2024 alkaen ja hakea tietoja 1.4.2024 alkaen. Toisessa vaiheessa 1.12.2025 luotonantajat alkavat ilmoittaa muille yksityishenkilöille kuin kuluttajille myönnettyjä luottoja. Toisen vaiheen tietoja voi hakea rekisteristä 1.4.2026 alkaen.

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella muutoksia positiivisesta luottotietorekisteristä annettuun lakiin. Lainmuutoksilla on tarkoitus mahdollistaa se, että huoneistotietojärjestelmästä siirrettäisiin positiiviseen luottotietorekisteriin taloyhtiölainojen osakaskohtaisia velkaosuuksia koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksityishenkilön luottokelpoisuuden arviointia varten.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

EPO-kortit korvaava tunnistautumisratkaisu PRH:n patenttipalveluihin

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että patenttipalveluihin tunnistautumiseen on tulossa muutoksia. PRH:n patenttipalveluihin on voinut tunnistautua Euroopan patenttiviraston EPO Smart Cardilla eli EPO-kortilla, mutta ne ovat poistumassa käytöstä. PRH kehittää korvaavan tunnistautumisratkaisun tämän kevään aikana. Lisäksi verkkopalveluihin voi tunnistautua Suomi.fi-tunnistuksen kautta.

Uusia EPO-kortteja ei ole enää mahdollista hakea EPOlta, eikä EPO uusi vanhentuvia kortteja enää omia palvelujaan varten. Kansallisten patenttivirastojen palveluja varten EPO kuitenkin uusii vanhoja kortteja vielä 30.9.2024 asti.

Uusi tunnistautumisratkaisu tulee käyttöön kaikissa sähköisissä PRH:n patenttipalveluissa (Patenttimaksupalvelu, PRH:n asiakirjapalvelu, PRH:n asiakastili) lukuun ottamatta nykyistä Epoline Online Filing -sovellusta (eOLF).

LUE LISÄÄ

Author
Author

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake