Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Tammikuu 2023

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

EMCS-järjestelmä siirtyy OmaVeroon – muutos koskee yritysasiakkaita, jotka siirtävät valmisteverojen alaisia tuotteita EU:n sisällä

EMCS-järjestelmä (Excise Movement and Control System) on EU-maiden välillä toimiva sähköinen tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmän avulla ilmoitetaan ja valvotaan valmisteveron alaisten tuotteiden eli alkoholin, alkoholijuomien, tupakan ja nestemäisten energiatuotteiden siirtoja EU-maiden välillä. EMCS-järjestelmää käyttävät esimerkiksi alkoholin ja tupakan maahantuojat, verottomien varastojen pitäjät sekä nestemäisten polttoaineiden valmistajat, jalostajat ja maahantuojat.

EMCS-järjestelmä siirtyy OmaVeroon 13.2.2023. Uudistuksen myötä yritysasiakkaan pitää ilmoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot OmaVerossa tai API-rajapinnan kautta. Samalla EMCS-järjestelmä laajenee siten, että yrityksen ilmoitusvelvollisuus koskee myös tuotteita, joista on jo maksettu valmisteverot lähtömaassa. Järjestelmän nimeksi tulee Valmisteveron alaisten tuotteiden siirtojärjestelmä (EMCS). Suomen sisällä tapahtuvia kuljetuksia ei tarvitse ilmoittaa EMCS-järjestelmään.

LUE LISÄÄ

Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus

Verohallinto on julkaissut 29.12.2022 päivätyn ohjeen Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus. Ohjeeseen on täsmennetty mm. lähdeveron perimiseen velvollisen vastuuta.

Lähdeveron perimiseen velvollinen vastaa lähdeverosta myös, jos hän on jättänyt veron perimättä sovellettuaan virheellisesti verosopimuksen määräystä. Lähdeverokortti suojaa vilpittömässä mielessä olevaa maksajaa.

Suorituksen maksaja ei ole vastuussa lähdeverosta, jos hän on toimittanut ennakonpidätyksen hänelle toimitetun verokortin mukaisesti eikä hän ole tiennyt, että suorituksensaaja on rajoitetusti verovelvollinen.

LUE LISÄÄ

Ulkomaantyöskentelyn kuuden kuukauden sääntö

Verohallinto on julkaissut 16.1.2023 päivätyn ohjeen ”Ulkomaantyöskentelystä saatua palkkaa koskeva kuuden kuukauden sääntö”.  Ohjeen lukua, jossa käsitellään Suomessa oleskelupäivien kertymistä sekä odottamattoman ja pakottavan syyn vuoksi Suomessa oleskelua, on tarkennettu. Myös ohjeen kohtaa suorituksista, joihin kuuden kuukauden sääntö ei sovellu, on täsmennetty.

Ulkomailla työskentelyn keskeytymisen tai päättymisen tulee aina johtua verovelvolliseen itseensä kohdistuvasta pakottavasta syystä, esimerkiksi sotatilasta tai poliittisesta levottomuudesta. Lisäksi syyn tulee olla verovelvollisen osalta odottamaton. Laissa ei ole eikä muutenkaan voida määritellä rajoja sille, kuinka kauan Suomessa oleskelun syytä voidaan pitää pakottavana tai odottamattomana.  Kuuden kuukauden sääntö ei sovellu työnantajan raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta maksamaan palkkaan, koska tällaista palkkatuloa ei pidetä ulkomailla tehdystä työstä saatuna tulona.

LUE LISÄÄ

Henkilöstörahasto mahdolliseksi pienemmissä yrityksissä

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jonka mukaan henkilöstörahaston voi jatkossa perustaa myös nykyistä pienemmillä työpaikoilla.

Henkilöstörahasto on työntekijöiden omistama ja hallitsema rahasto, jonka kautta henkilöstöä voidaan palkita. Rahaston voisi jatkossa perustaa, jos henkilöstöä on vähintään viisi ja yrityksen liikevaihto tai vastaava tuotto on vähintään 100 000 euroa. Nykyisin henkilöstörahaston perustaminen edellyttää vähintään kymmentä työntekijää ja yli 200 000 euron liikevaihdon tai vastaavaa tuoton.

Henkilöstörahaston voisi jatkossa myös perustaa, vaikka yrityksen henkilöstön määrä tai liikevaihto ei aluksi täyttäisikään vaatimuksia. Tämä koskisi tilanteita, joissa olosuhteisiin nähden voidaan pitää ilmeisenä, että vaatimukset tulevat täyttymään henkilöstörahaston kolmen ensimmäisen täyden tilikauden aikana. Poikkeus koskisi vain edeltävän vuoden aikana perustettuja uusia yrityksiä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2023.

LUE LISÄÄ

Sähköhyvitys ja sähkölaskujen maksuajan pidennys

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuajan pidennyksestä.

Takautuvasti maksettava sähköhyvitys maksettaisiin käyttöpaikkakohtaisesti niille loppukäyttäjille, joille sähkön vähittäismyyjä toimittaa sähköenergiaa välittömästi jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta ja joiden sähkönmyyntisopimus on yksilöity henkilötunnuksella.

Sähkön vähittäismyyntiyhtiöiden tulisi asiakkaan pyynnöstä myöntää lisämaksuaikaa 1.1.2023-30.4.2023 välillä syntyneeseen sähkönkulutukseen liittyville sähköenergialaskuille. Elinkeinonharjoittajalle maksuaikaa tulisi myöntää yhteensä enintään 60 päivää. Elinkeinonharjoittajalta sähköyhtiö perisi lisämaksuajalta 1,53 prosentin vuosikorkoa.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa ja olemaan voimassa 31.12.2023 saakka.

LUE LISÄÄ

Osakeyhtiöiden yritysjärjestelyihin muutoksia

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tiedottaa, että Euroopan talousalueella (ETA) tapahtuviin osakeyhtiöiden yritysjärjestelyihin sekä kotimaassa tapahtuviin sulautumisiin ja jakautumisiin tuli muutoksia 31. tammikuuta 2023 alkaen.

Merkittävimmät muutokset liittyvät yritysjärjestelyihin, joissa suomalainen osakeyhtiö on sulautumassa, jakautumassa tai siirtämässä kotipaikkansa Euroopan talousalueella. Ennen tällaista yritysjärjestelyä PRH suorittaa ennakollisen valvonnan.

Lakimuutos vaikuttaa myös kotimaisiin osakeyhtiöiden sulautumisiin ja jakautumisiin 31. tammikuuta 2023 alkaen. Sulautumis- ja jakautumissuunnitelmassa täytyy olla selvitys osallistuvien yhtiöiden velkojien saatavien suorittamisesta tai niiden maksamisen turvaamisesta. Kuulutusta velkojille on haettava nykyisin kuukauden kuluessa suunnitelman rekisteröimisestä.

LUE LISÄÄ

Heli Laaksomaa
Heli Laaksomaa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake