Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Marraskuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Matkakuluvähennykset vuoden 2022 verotuksessa

Verohallinto on vahvistanut matkakuluvähennyksien määrät vuodelle 2022 niitä tilanteita varten, joissa verovelvollisen asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla halvimpana kulkuneuvona pidetään muuta kuin julkista kulkuneuvoa.

LUE LISÄÄ

Luontoisedut vuonna 2023

Verohallinto on vahvistanut luontoisetuarvot vuodelle 2023. Luontoisedut ovat kotimaassa tai ulkomailla työnantajalta saatuja etuja, joista palkansaaja maksaa verot määrättyjen luontoisetuarvojen mukaisena. Verottajan ohjeessa määritetään asuntoedun ja sähkön käyttöoikeuden luontoisetuarvot, autotalliedut, ravintoedut (8,00 eur per ateria, max 12,70 eur), täysihoitoedut, autoedut, puhelinedut (20 euroa) sekä polkupyöräetujen määrät.

LUE LISÄÄ

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2023

Verohallinto on tehnyt päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuodelle 2023. Kilometrikorvauksen määrä nousee 53 senttiin kilometriltä ja päivärahan suuruus 48 euroon. Osapäivärahan suuruus on 22 euroa.

LUE LISÄÄ

Uutta OmaVerossa

Maksujärjestelyn voi uusia OmaVerossa

  • Jos maksujärjestely raukeaa, sen voi uusia itse OmaVerossa. Maksujärjestelyn voi uusia 10 vuorokauden kuluessa raukeamisesta, jos maksujärjestelyn puutteet on hoidettu kuntoon tuossa ajassa.

Puhelinpalveluun voi tunnistautua OmaVeron kautta

  • Verohallinnon puhelinpalvelussa asioidessa on mahdollista tunnistautua OmaVeron kautta. Puhelinpalveluun voi jatkossakin soittaa ilman tunnistautumista, mutta jos on tunnistauduttu etukäteen, tiedot näkyvät virkailijalle heti ja puhelinpalvelu nopeutuu.

OmaVeron yhteenveto uudistuu

  • Yhteenvedon sisällön järjestystä on paranneltu, ja tarvittavat viite- ja tilinumerot sekä maksettava veron määrä korkoineen löytyvät heti kirjeen alusta tammikuun 2023 yhteenvedosta lähtien.

LUE LISÄÄ

Työeläkemaksut 2023

Vuoden 2023 työeläkevakuutusmaksut on vahvistettu. Vuonna 2023 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,84 % palkasta (24,85 % vuonna 2022).

Työntekijöiden eläkevakuutusmaksu pysyy ensi vuonna samassa kuin tänä vuonna eli 7,15 %. Myös korotettu työeläkevakuutusmaksu 53-62 vuotiailla on sama kuin tänä vuonna eli 8,65 %.

TyEL-maksuihin tulee vuoden 2023 alusta alkaen työeläkeyhtiökohtaisia eroja, kun kukin työeläkeyhtiö määrittää oman hoitokustannusmaksun määrän. Hoitokustannusmaksulla katetaan työeläkkeiden toimeenpanon ja vakuutusten hoidosta aiheutuneet kulut.  Muutoksen myötä maksu vaikuttaa jatkossa suoraan maksettavaan TyEL-maksuun. Asiakashyvitykset perustuvat jatkossa työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen.

LUE LISÄÄ

Työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2023

Vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksut on vahvistettu. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 % palkasta vuonna 2023. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksuun tehdään vuonna 2023 voimaan tulevan muutosturvan rahoitusta varten erillinen 0,03 % -yksikön korotus. Työnantajan työttömyysturvamaksu on 0,52 % palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 251 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,06 % palkasta.

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on ensi vuonna 0,75 % palkasta ja osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,52 % palkasta.

LUE LISÄÄ

Sairasvakuutusmaksut vuonna 2023

Vuoden 2023 sairausvakuutusmaksut on vahvistettu. Vakuutettujen sairaanhoitomaksu on 0,60 % kunnallisverotuksessa verotettavasta ansiotulosta ja verotettavista eläke- ja etuustuloista 1,57 %.  Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 %. Maksu on 0,19 %-yksikköä suurempi kuin vuonna 2022. Päivärahamaksua ei peritä, jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 15 703 euroa.

LUE LISÄÄ

Muutoksia kaupparekisterimenettelyihin

Hallitus esittää kaupparekisterilain kokonaisuudistusta, joka toteutuessaan tuo muutoksia kaupparekisterimenettelyihin. Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien olisi vahvistettava kaupparekisteriin merkittyjen tietojen ajantasaisuus vuosittain. Yksityisten elinkeinonharjoittajien osalta luovuttaisiin pääosin ilmoitusvelvollisuudesta kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) voisi jatkossa määrätä kaupparekisteri-ilmoitusten laiminlyönnistä ja myöhässä rekisteröitävistä tilinpäätöksistä seuraamusmaksun.

Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen lukuun ottamatta velvoittavaa sähköistä asiointia koskevia säännöksiä, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2026 alkaen. Lisäksi säännöksiä sovellettaisiin osittain vasta 1.1.2025 sekä 1.1.2026 alkaen.

LUE LISÄÄ

Heli Laaksomaa
Heli Laaksomaa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake