Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Maaliskuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Ukrainaan tehtyjen lahjoitusten käsittely verotuksessa

Verohallinto ohjeistaa Ukrainaan lähetettyjen lahjoitusten verokohtelusta: Yritykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä lahjoituksia ilman veroseuraamuksia. Tehdyt lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Syynä tähän se, että vain tulonhankkimisesta johtuvat menot voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia. Yksityishenkilöt voivat myös lahjoittaa Ukrainaan miettimättä veroseuraamuksia. Yleishyödylliseen tarkoitukseen annetut lahjat ovat verovapaita määrästä riippumatta.

LUE LISÄÄ

Vuoden 2022 matkakuluvähennyksen korotus

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella tehtäviä vähennyksiä korotetaan tilapäisesti vuodelle 2022. Verovelvolliset voisivat hakea muutosta ennakonpidätysprosenttiin korotuksen perusteella 1.7.2022 alkaen. Hallitus tulee antamaan esityksen, jolla korotetaan matkakuluvähennyksen enimmäismäärää 7 000 eurosta 8 400 euroon. Oman auton käytön mukaan myönnettävän matkakuluvähennyksen kilometrikohtainen euromäärä vahvistetaan 0,30 euroon kilometriltä ja käyttöetuauton mukaan myönnettävä määrä 0,24 euroon kilometriltä. Muutos nostaa vuonna 2021 myönnetyn vähennyksen määrää 5 senttiä kilometriltä. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan 1.7.2022. Matkakuluvähennyksen muutoksia sovelletaan koko vuoden 2022 verotuksessa eli takautuvasti vuoden 2022 alusta asti.

LUE LISÄÄ

Koulutusvähennys

Verohallinto on julkaissut 9.3.2022 päivätyn ohjeen Työnantajan koulutusvähennys. Koulutusvähennys on työnantajan verotuksessa tehtävä laskennallinen lisävähennys, joka perustuu elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa työskentelevien työntekijöiden palkkamenoihin. 

Aikaisempaa ohjetta on päivitetty yhteistoimintalain vuoksi. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Työyhteisön kehittämissuunnitelma on korvannut henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat. Yhteistoimintalaki on tullut voimaan 1.1.2022, joten koulutusvähennyksen saamiseksi riittää, että suunnitelma päivitetään uuden lain mukaiseksi vuoden 2022 aikana.

Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan suunnitelmaan. Jos työnantaja ei ole laatinut koko henkilöstön kattavaa suunnitelmaa, vähennysoikeutta ei ole, vaikka koulutus muutoin täyttäisi vaadittavat edellytykset. 

LUE LISÄÄ

Ulkomaisten yritysten kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitolakiin on tehty muutos, jonka mukaan ulkomainen yritys on kirjanpitovelvollinen Suomessa, mikäli ulkomaisella yrityksellä on liiketoimintaa tai sen ulkomailla harjoittamaa toimintaa johdetaan tosiasiallisesti Suomesta. Samoin jos Euroopan talousalueen ulkopuolisella oikeushenkilöllä on Suomessa kiinteä toimipaikka, mutta siitä ei ole muutoin oikean ja riittävän kuvan antavaa tilinpäätöstä, syntyy velvollisuus laatia täällä harjoitetusta toiminnasta kirjanpitolain säännöksiä noudattava tilinpäätös. Kirjanpitoa ei velvoiteta laatimaan kahteen kertaan: sääntely vaatii näiltä yrityksiltä kirjanpidon laatimista ainoastaan tilanteessa, mikäli yrityksellä muutoin ei ole käytettävissä kattavaa tilinpäätöstä.

LUE LISÄÄ

Yritysten kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta uusi hakukierros

Sulkemiskorvauksen osalta tukikelpoisia olisivat yritykset, joiden tilat ovat kokonaan tai osin suljettu tai joiden järjestämä yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän lain säädöksen tai viranomaismääräyksen johdosta. Viranomaisen antama lievempi rajoitus tai suositus ei olisi tässä lainkohdassa tarkoitettu sulkemistoimi. Korvauksen piiriin eivät kuuluisi tilaisuudet, joiden osalta koronapassin käyttö olisi sallittu. Sulkemiskorvauksen tukikausi olisi 21.12.2021-28.2.2022. Korvauksiin oikeuttavat varsinaiset sulkemispäivät tukikaudelta.

Kustannustuki kompensoi lievempien rajoitusten kielteisiä vaikutuksia rajoituksista kärsiville toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen määräykset muutetaan vastaamaan uusien ja jatkettujen lievempien rajoitusten aiheuttamaa kompensaatiotarvetta. Tuen aikamääreet muutettaisiin uutta tilannetta vastaaviksi, tukikausi 1.12.2021-28.2.2022 ja vertailukauden kuukaudet pandemiaa edeltävältä ajalta, uusien yritysten osalta marraskuulta 2021.  Omavastuuta ja liikevaihdon alenemaa koskeva prosentti laskettaisiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Laki vastaisi muutoin pääosin voimassa olevan lain sisältöä. 

Sulkemiskorvauksen hakuaika on jo käynnistynyt ja se kestää 20.4. asti. Kustannustuki 6. hakukierroksen hakuaika alkaa 26.4. Molemmat haettavissa Valtiokonttorin sivuilta.

LUE LISÄÄ

LUE LISÄÄ

Kustannustukilain kiinteiden kattamattomien kustannusten tuelle tulee jatkoa – lakiesitys lausunnoille

Kustannustukilain mukaista kiinteiden kattamattomien kustannusten tukea esitetään jatkettavaksi. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kustannustukilakiin ehdotetuista muutoksista lausuntoja 18.3.2022 mennessä. Laki olisi tarkoitus tulla voimaan toukokuussa.

Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille yrityksille. Suurin mahdollinen tukisumma olisi 6 miljoonaa euroa ja konsernikohtainen tukikatto 12 miljoonaa euroa. Tukikausi olisi joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 välinen aika. Vertailukaudet olisivat vuoden 2019 tammi-helmikuu ja joulukuu. Tuen jakaisi Valtiokonttori. Tukimuoto oli käytössä vuonna 2021 ja sitä maksettiin noin 20 miljoonaa euroa. Nyt ehdotettava laki rajaisi tuettavien yritysten joukkoa siten, että tuki kohdistuisi vain lain tai viranomaisen määräyksen johdosta tapahtuneisiin liiketoiminnan estymisiin tai rajoituksiin, kuten kustannustuen viime vaiheissakin on toimittu. 

LUE LISÄÄ

Heli Laaksomaa
Heli Laaksomaa

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake