Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Lokakuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
2 minutes

Väliaikainen alennus sähkön ja henkilökuljetusten arvonlisäveroon

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Sähköön sovellettava arvonlisäverokanta muuttuu 24 prosentista 10 prosenttiin.  Arvonlisäverokannan alentaminen koskee vain sähkön myyntiä. Sähkön siirtoon ja pääsyn tarjoamiseen sähköverkkoon sovelletaan edelleen yleistä 24 prosentin arvonlisäverokantaa.

Lisäksi kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan verosta.  Vapautukseen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. Nollaverokantaa sovelletaan kaikkiin nykyisin verollisiin henkilökuljetuspalveluihin, esimerkiksi juna-, linja-auto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin.

Sähkön arvonlisäveroalennus on voimassa 1.12.2022–30.4.2023. Henkilökuljetuspalveluiden nollaverokanta on voimassa 1.1.2023–30.4.2023.

LUE LISÄÄ

Arvonlisäverolakiin muutoksia

Hallitus on antanut lakiesityksen, jossa esitetään useita muutoksia arvonlisäverolakiin. Seuraavassa keskeisimpiä muutoksia:

Laskujen säilytyspaikka ja kirjanpidon ja muun aineiston esittämisvelvollisuus

  • Elinkeinonharjoittaja voisi itse määrätä laskujen säilytyspaikan. Laskut olisi säilytettävä huolellisesti siten, että niiden tarkastelu Suomessa on mahdollista veroviranomaiselle ilman aiheetonta viivettä.

Laiminlyöntimaksut 

  • Laiminlyöntimaksuihin liittyviä säännöksiä täsmennettäisiin.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä

  • Veroilmoitusten korjausmenettelyä muutettaisiin.

Verovelvollisryhmät

  • Verovelvollisuusryhmään voisi kuulua vakuutusomistusyhteisö sekä sijoituspalvelulaissa tarkoitettu omistusyhteisö.

Ehdotetut muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hyvinvointialueita ja kuntien palautusoikeutta koskeva muutos tulisi voimaan 1.1.2023.  Arvonlisäverolain erityisjärjestelmän korjausmenettelyä koskeva muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2023.

LUE LISÄÄ

Verotustietojen julkisuus laajenee muuttuneisiin verotustietoihin

Muuttuneet verotustiedot ovat jatkossa julkisia tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa.

Verotuksen päättymisen jälkeen tehdyt muutokset verotukseen tulevat julkisiksi tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Muuttuneet verotustiedot ovat julkisia samassa laajuudessa kuin säännönmukaisen verotuksen tiedot ja ne tulevat julkisiksi pääsääntöisesti verotuksen muuttamista koskevan päätöksen tekemistä seuraavan kuukauden loppupuolella.

Lakia sovelletaan tuloverotuksen julkisiin verotustietoihin verovuodesta 2022 alkaen ja kiinteistöverotuksen julkisiin verotustietoihin verovuodesta 2023 alkaen. Ennen lain voimaantuloa muuttuneet tuloverotuksen verovuoden 2022 ja kiinteistöverotuksen verovuoden 2023 julkiset verotustiedot tulevat julkisiksi lain voimaantulon jälkeen syyskuussa 2024.

LUE LISÄÄ

Polttoainetuki työkoneissa käytetylle polttoöljylle

Eduskunta on hyväksynyt polttoainetuen työkoneissa käytetylle polttoöljylle ja muuttanut kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta annettua lakia.

Tukikausi on 1.2.-30.4.2022 ja tuen määrä tukikaudelta 5 prosenttia ostetun polttoöljyn työkonekäytöstä. Tuen suuruus vastaa kuljetusalan polttoainetukea.

Polttoainetuki koostuu kuljetusyrityksille maksettavasta kuljetustuesta ja työkoneyrityksille maksettavasta polttoöljytuesta. Tukia haetaan samalla hakemuksella Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Molempien tukien hakuaika on 1.11.–30.11.2022. Laki tulee voimaan 1.11.2022.

LUE LISÄÄ

Kilpailukieltosopimusten siirtymäaika päättyy 31.12.2022

Työnantajalle tuli vuoden 2022 alusta alkaen velvollisuus maksaa työntekijälle korvaus kilpailukieltosopimuksen rajoitusajalta. Ennen lain voimaantuloa sovitut kilpailukieltosopimukset ovat irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli vuoden 2022 loppuun mennessä.

Työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus, jos ei ole enää tarvetta rajoittaa työntekijän kilpailevaa toimintaa. Lakimuutos toi sopimuksille irtisanomisajan, joka on kolmasosa kilpailukieltosopimuksen rajoitusajan pituudesta, mutta aina vähintään kaksi kuukautta. Lakiin kirjattiin kuitenkin siirtymäaika aiemmin tehtyjen kilpailukieltosopimusten osalta, joten työnantaja voi irtisanoa ennen 1.1.2022 tehdyt kilpailukieltosopimuksen ilman irtisanomisaikaa 31.12.2022 mennessä. Irtisanomisoikeutta ei ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanoutunut.

LUE LISÄÄ

Heidi Sassi
Heidi Sassi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake