Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Kesäkuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
2 minutes

Verohallinnon nimissä huijausviestejä

Verohallinto tiedottaa, että Verohallinnon nimissä liikkuu edelleen huijaustekstiviestejä, joissa “hyvityksen saamiseksi” pyydetään klikkaamaan linkkiä verkkosivulle. Verohallinto ohjeistaa tuhoamaan viestin ja muistuttaa samalla, että veronpalautusten maksua varten oma tilinumero kannattaa ilmoittaa OmaVerossa.

LUE LISÄÄ

Pääoman palauttaminen SVOP-rahastosta

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa ja Osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta. Ohjeita on päivitetty korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen KHO 2022:53 perusteella. Päätös muuttaa Verohallinnon aikaisempaa tulkintaa varojenjaon ajankohdasta 10 vuoden määräaikaa laskettaessa sekä tulkintaa varojenjaon kohdistumisesta eri aikoina tehtyihin pääomansijoituksiin.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessä KHO 2022:53 katsonut, että elinkeinoverolakia sovellettaessa kymmenen vuoden määräaika lasketaan varojenjakoa koskevan päätöksen tekemisestä lukien. Tuloverolakia sovellettaessa varojenjaon ajankohta katsotaan määräytyvän yleisten tulon jaksottamista koskevien säännösten perusteella. Luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotuksessa tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Varojenjako tapahtuu silloin, kun se on yhtiökokouksen päätöksen mukaan varojenjaon saajan nostettavissa.

Vapaan oman pääoman rahastossa voi olla varojen jakohetkellä saman henkilön eri ajankohtina tekemiä pääomansijoituksia. Verolainsäädännössä ei ole säännöksiä siitä, miten varojenjako tällaisessa tilanteessa kohdistetaan eri ajankohtina tehdyille pääomansijoituksille. Varojenjakoon sovelletaan osinkoja ja omaisuuden luovutusta koskevia verolakien säännöksiä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2022:53 mukaisesti siten, että rahastosta tulee katsoa jaettavan varoja kunkin siihen tehdyn sijoituksen osalta näiden sijoitusten määrien keskinäisen suhteen mukaan.

LUE LISÄÄ

Energiaverotus

Verohallinto on julkaissut 13.6.2022 päivätyn ohjeen Energiaverotus.
Ohjeessa käsitellään energiaverolainsäädännön soveltamista 1.1.2022 alkaen.  Ohjetta on päivitetty, koska 1.1.2022 alkaen on tullut voimaan muutoksia konesalien ja kierrätysteollisuuden sähköverossa sekä biokaasun ja polttoturpeen verotuksessa. Pienempiä tarkennuksia on tehty ensikäytön verottomuuden edellytyksiin sekä pumppuvoimalaitoksen omakäyttölaitteiksi hyväksymiseen.

LUE LISÄÄ

Peruskorko nousee

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 0,00 prosenttia tämän vuoden heinä–joulukuulle. Peruskorko on ollut −0,50 prosenttia tämän vuoden alusta.

LUE LISÄÄ

Yksinyrittäjille ja mikroyrityksille suunnattu rekrytointivalmennus

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia on muutettu siten, että TE-toimisto voi tarjota yritykselle valmennusta työntekijän palkkaamisessa ja työnantajavalmiuksien kehittämisessä.  Valmennus on siihen osallistuville yrityksille maksutonta, sillä palvelun hinta katsotaan palvelua käyttävän yrityksen de minimis -tueksi.

15.6.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen tavoitteena on madaltaa yksinyrittäjien ja mikroyritysten rekrytointikynnystä ja sitä kautta nostaa työllisyysastetta. Lakimuutoksella tuetaan yritysten kasvua ja pyritään lisäämään työnantajayritysten määrää.

LUE LISÄÄ

Heidi Sassi
Heidi Sassi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake