Yrittäjän vero- ja lakiuutiset: Joulukuu 2022

Yrittäjän vero- ja lakiuutiset
3 minutes

Yhtenäistämisohje vuoden 2022 verotukseen

Verohallinto on julkaissut 21.12.2022 päivätyn ohjeen Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelta 2022 toimitettavaa verotusta varten. Ohje on tarkoitettu tueksi säännösten tulkinnassa, myös silmällä pitäen niitä tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan raha- ja prosenttimääriä. Yksittäistapauksessa verovelvollisen esittämä selvitys on kuitenkin aina ensisijainen verotuksen peruste. Aikaisempaan ohjeeseen verrattuna ohjeeseen on tehty indeksitarkistukset ja eräitä muita tarkennuksia.

LUE LISÄÄ

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verotuksessa

Uuden verotuen perusteella verovelvollinen saa vähentää tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot toteutuneita menoja suuremmasta määrästä.

Kannustin muodostuu kahdesta osasta:

  • Menojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä
    • Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % verovelvollisen omaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista.
    • Enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.
  • Menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä
    • Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 45 %.
    • Enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa.

Lakia sovelletaan yleisen lisävähennyksen osalta ensimmäisen kerran vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa ja ylimääräisen lisävähennyksen osalta ensimmäisen kerran verovuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa. Lakia sovelletaan rinnakkain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä 2021—2027 annetun lain säännösten kanssa siten, ettei ehdotetun lain mukaista yleistä lisävähennystä saa samoista menoista, joiden perusteella on vaadittu toisen lain mukainen lisävähennys.

LUE LISÄÄ

Korotetut poistot vuosina 2024-2025 ja peitelty osinko

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavalle verovelvolliselle sallitaan säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaiset poistot koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista verovuosien 2020–2023 lisäksi myös verovuosina 2024 ja 2025. Koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto on siten 25 % sijasta 50 %. Korotettu poisto-oikeus koskee kaikkea lain voimassaoloaikana käyttöön otettua uutta irtainta käyttöomaisuutta.

Lisäksi peitelty osinko on jatkossa kokonaan veronalaista tuloa. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

LUE LISÄÄ

Yrityksille rajapinta kotitalousvähennyksen ilmoittamiseen

Kotitalous- tai remonttityötä tehnyt yritys voi jatkossa ilmoittaa kotitalousvähennykseen oikeuttavat työkorvaukset asiakkaidensa puolesta Verohallintoon. Uusi ilmoittamisen rajapinta otetaan käyttöön vuoden 2023 alussa.

Kun Verohallinto saa tiedot rajapinnan kautta, ne siirtyvät kotitalousvähennyksen saajalle OmaVeroon – ja aikanaan myös esitäytetylle veroilmoitukselle tarkistettavaksi. Halutessaan asiakas voi hyödyntää kotitalousvähennyksen tietoja jo verokortillaan.

LUE LISÄÄ

Ulkomaille maksettavien osinkojen ja rojaltien lähdeveroprosentit 2023

Verohallinto on julkaissut Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen, sijoitusrahastojen voitto-osuuksien ja rojaltien lähdeveroprosentit vuonna 2023. Jos valtiota ei mainita, vero on 20 % tai 30 %.

LUE LISÄÄ

Palkanlaskennan tärkeät luvut 2023

Oheisen linkin takaa löytyvät palkanlaskennan tärkeät luvut vuodelle 2023.

LUE LISÄÄ

Peruskorko nousee

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 2,50 prosenttia ensi vuoden tammi-kesäkuulle. Peruskorko on heinäkuusta alkaen ollut 0,00 prosenttia.

Peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon mukaisesti.

LUE LISÄÄ

Hallitus linjasi lisätoimista kansalaisten sähkölaskujen tukemiseen

Hallitus on linjannut lisätoimista, joilla tuetaan kansalaisia talven suurissa sähkölaskuissa. Hallitus päätti tuesta, joka hyvitetään kansalaisten talvikuukausien laskuissa.

Tuen kokonaismäärä on alustavan arvion mukaan enintään noin 400 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan könttäsummana siten, että se on tarkoitettu helpottamaan neljän talvikuukauden sähkölaskujen maksamista ja sen laskentaperusteena käytetään marras-joulukuun toteutunutta kulutusta. Laskennallinen kuukausittainen korvausprosentti tarkentuu jatkovalmistelussa.

Laskennallinen kuukausittainen tukikatto on 700 euroa ja laskennallinen kuukausittainen omavastuu on 100 euroa kuukaudessa.

LUE LISÄÄ

Edustajakanteen nostaminen mahdollista kesäkuusta alkaen

Kuluttajansuoja vahvistuu kesällä, kun edustajakanteen nostaminen tulee mahdolliseksi. Uudistuksella pannaan täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi. Tasavallan presidentti vahvisti uudistusta koskevat lait 20.12.2022 ja lait tulevat voimaan 25.6.2023.

Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä kuluttajille aiheutuneesta vahingosta. Edustajakanne parantaa näin kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu.

LUE LISÄÄ

Heidi Sassi
Heidi Sassi

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake