Suomen henkilötunnus on uudistunut – Mitä sinun pitää tietää henkilötunnusmuutoksesta?

Suomen henkilötunnus on uudistunut – Mitä sinun pitää tietää henkilötunnusmuutoksesta
3 minutes

Digi- ja väestötietovirasto on ottanut käyttöön henkilötunnusten uudet välimerkit vanhojen merkkien rinnalle.

Vuoden 2023 alusta voimaan astui asetus, joka mahdollisti uusien välimerkkien käyttöönoton suomalaisissa henkilötunnuksissa. Ensimmäinen henkilötunnus uudella Y-välimerkillä myönnettiin 19.12.2023. Olemassa oleviin henkilötunnuksiin tällä muutoksella ei ole vaikutusta.

Miksi henkilötunnus uudistettiin?

Aiemmassa henkilötunnusmallissa oli havaittavissa ongelma: tunnukset kävivät vähiin joiltakin syntymäpäiviltä. Esimerkiksi kasvava maahanmuutto loi paineita uusien henkilötunnuksien lisäämiselle. Nämä haasteet johtivat kehittämään uudenlaiset henkilötunnukset, joissa välimerkit mahdollistavat henkilötunnusten käytön ilman, että ne loppuvat kesken. Uudet välimerkit on otettu käyttöön, jotta henkilötunnusten riittävyys voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Mikä uudistuksessa muuttui?  

Suomen henkilötunnuksissa vanhojen välimerkkien rinnalle tulivat uudet välimerkit. Henkilötunnusten välimerkit ovat jatkossa:

  • Vuonna 2000 tai sen jälkeen syntyneillä kirjaimet nykyinen A ja uudet B, C, D, E, F.
  • 1900-luvulla syntyneillä nykyinen yhdysmerkki (-) tai uudet kirjaimet Y, X, W, V, U.
  • 1800-luvulla syntyneillä nykyinen plusmerkki (+), ei uusia välimerkkejä

Vuonna 2023 tulleella asetuksella henkilötunnukseen sisältyvä välimerkki tuli myös yksilöiväksi osaksi tunnusta. Jatkossa on siis mahdollista, että pelkästään välimerkki on ainoa erottava tekijä kahden eri henkilötunnuksen välillä.

Mitä henkilötunnusmuutos tarkoittaa sinulle tai yrityksellesi?

Henkilötunnusten käsittely on olennainen osa mm. organisaatioiden palkka- ja hr-ohjelmistojen ominaisuuksia. Myös muissa henkilötietoja käsittelevissä järjestelmissä, kuten esim. työajanseurantaohjelmissa tai asiakasrekistereissä, voidaan ylläpitää henkilötunnuksia. Yritysten ja organisaatioiden on tärkeää huomioida ja varmistaa järjestelmien toimivuus myös jatkossa uudenmuotoisten henkilötunnusten käsittelyssä.

Aiemmin monissa järjestelmissä pystyi jättämään huomioimatta välimerkin, mutta uusien välimerkkien käyttöönoton jälkeen näin ei enää voi toimia. Kaikkien sellaisten ohjelmistotalojen, joiden tarjoamissa järjestelmissä henkilötunnuksia käsitellään, on pitänyt valmistautua muutoksiin hyvissä ajoin päivittämällä järjestelmät. Näin on varmistettu, että henkilöiden tietojen käsittely toimii jatkossakin ongelmitta.

Yritysten kannattaa varmistaa kaikista järjestelmistä yhteistyössä kehittäjien, palveluntarjoajien ja ohjelmistotalojen kanssa, että järjestelmä on päivitetty uusien henkilötunnusten käsittelyyn ja käytössä on viimeisin ohjelmistoversio. Monet järjestelmätoimittajat tarjoavat testitunnuksia varmistamaan, että henkilötietojen käsittely toimii myös jatkossa. Myös Digi- ja väestörekisterikeskuksesta on saatavissa testauksen avuksi testihenkilötunnuksia: https://dvv.fi/hetu-uudistus.

Autamme mielellämme henkilötietouudistuksen suhteen

Suomen henkilötunnuksen uudistus on merkittävä askel eteenpäin varmistamaan henkilötunnusten riittävyys ja yksilöllisyys tulevaisuudessa. Tämä muutos vaikuttaa niin kansalaisiin kuin organisaatioihinkin, joten on tärkeää olla tietoinen siitä ja varmistaa, että käytössä olevat järjestelmät ovat valmiita uudistuksen tuomiin muutoksiin.

Talenom on seurannut henkilötunnusuudistusta aktiivisesti ja varautunut henkilötunnuksen muutoksiin ohjelmistoissa esim. Talenom Palkat ja HR-järjestelmän osalta. Suosittelemme myös asiakkaillemme käytössä olevien järjestelmien sekä liittymien testausta uusilla tunnuksilla ja autamme tässä mielellämme.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai haluat lisätietoja henkilötunnusuudistuksesta, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijaasi Talenomilla.

Marianne Ruuth
Marianne Ruuth

Talousohjelmistot yrityksesi tarpeisiin

Ohjelmisto-, pankki- ja tilitoimistopalvelut pienelle yritykselle

Kattava ratkaisu korkealaatuisia talous- ja konsultointipalveluita

Voimmeko auttaa?

Täytä tietosi, niin otamme yhteyttä

Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojakäytäntömme

Talenomin yhteydenottolomake